Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Інвестиції в будь-якій державі відіграють дуже важливу роль, так як без них не можна вирішити жодної економічної або соціальної проблеми, а також проблем, пов'язаних з державною безпекою. При цьому необхідно мати на увазі, що інвестиції завжди працюють на майбутнє і, як правило, вони направляються па досягнення запланованого позитивного результату в будь-якій сфері людської діяльності.

Інвестиції відіграють виключно важливу роль на будь-якому рівні: макро-, мезо - і мікрорівні.

На сучасному етапі, виходячи із стану національної економіки і перспектив її розвитку, інвестиції на макрорівні необхідні насамперед для виходу з економічної кризи та переведення національної економіки па інноваційний шлях розвитку.

Для рішення цих найважливіших завдань потрібна підготовка висококваліфікованих фахівців-економістів, які глибоко розуміють теорію ринкової економіки і вміють використовувати свої знання на практиці.

При підготовці таких фахівців важливе місце займає така навчальна дисципліна, як "Інвестиції". Відомо, що багато економічні дисципліни тісно взаємопов'язані між собою; це повною мірою відноситься і до даної дисципліни. Для того щоб глибоко її пізнати, необхідно мати міцні знання в таких дисциплінах, як "Економічна теорія", "Фінансові обчислення", "Ринок цінних паперів", "Бухгалтерський облік", "Податки і оподаткування", "Економіка організації (підприємства)", "Фінанси", "Фінанси організацій" та ін.

Даний підручник написаний на основі раніше опублікованого навчального посібника з істотною переробкою всього матеріалу і додаванням нових голів, а також з урахуванням вимог федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти для бакалаврів.

Відмінною особливістю підручника є те, що він добре ілюстровано таблицями, малюнками, формулами, великим статистичним матеріалом. Кожна глава закінчується переліком контрольних питань і завдань. Наведено типові завдання та методичні підходи до їх вирішення, а також завдання для самостійного рішення, що забезпечує контроль і самоперевірку знань.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати

o сутнісний зміст інвестицій, їх правові засади та роль в економіці держави;

o зміст інвестиційного проекту, етапи його розвитку;

o основні методи і форми фінансування інвестиційних проектів;

o методи економічного обґрунтування і вибору джерел фінансування інвестицій;

o методи оцінки фінансової та економічної спроможності інвестиційного проекту;

o методи оцінки ризику інвестиційного проекту;

o теорії формування і оптимізації портфелю фінансових інвестицій;

вміти

o економічно обґрунтовувати доцільність залучення джерел фінансування інвестицій, формувати оптимальні їх структури;

o оцінювати економічну доцільність реалізації інвестиційного проекту, здійснювати обґрунтований вибір між альтернативними проектами;

o оцінювати фінансову спроможність інвестиційного проекту;

o визначати ставку дисконтування, що використовується в рамках динамічного методу оцінки реальних інвестицій і при фундаментальної оцінці фінансових інвестицій;

o формувати інвестиційний портфель, оптимізуючи його склад і структуру;

володіти

o спеціальною термінологією;

o методами інвестиційної оцінки об'єктів реальних і фінансових вкладень;

o інструментарієм вибору джерел фінансування інвестицій і оптимізації їх структури;

o навичками професійної аргументації при оцінці економічної доцільності реалізації проекту та здійснення вибору з числа альтернативних проектів.

Викладений у підручнику матеріал дозволить забезпечити студентів перерахованими вище знаннями, навичками і вміннями.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси