Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Умови і чинники якості управлінських рішень

Прийняття рішень характерно для будь-яких видів діяльності, і від нього залежить ефект роботи як окремої людини, так і групи людей. Тому управлінське рішення слід розглядати як основний фактор ефективної діяльності організації. Таким чином, ефективність діяльності залежить насамперед від менеджменту в організації, від якості прийнятих рішень менеджерами.

Якість управлінського рішення визначається сукупністю властивостей, якими володіє управлінське рішення і відповідають тією чи іншою мірою потребам успішного вирішення проблем, наприклад, своєчасність, адресність, конкретність.

Насамперед ефективність управлінського рішення визначається якістю різних видів інформації - економічної, організаційної, фінансової та ін. Якість інформації залежить від її обсягу та достовірності, які, в свою чергу, визначаються витратами па отримання, обробку та зберігання інформації. У своїй діяльності менеджери використовують наступні види інформації: постійну і перемінну; нормативну, аналітичну і статистичну; текстову і графічну; первинну і вторинну; директивную, розпорядчу, звітну та ін.

Цінність інформації залежить від постановки задачі для прийняття управлінського рішення: чим конкретніше сформульована проблема, тим більш конкретна інформація необхідна.

Щоб сформулювати правильне вирішення проблеми, менеджер не повинен прагнути до негайного її вирішення (часто це просто неможливо), а повинен вивчити причини виникнення проблеми на основі наявної внутрішньої і зовнішньої інформації.

На якість управлінського рішення впливає час, необхідне для прийняття та здійснення рішення. Кажуть, що "рішення потрібно приймати швидко, але не випереджати час". Час, необхідний для прийняття рішення, залежить від цілей організації, її концепції управління, кваліфікації менеджера, методики прийняття рішень та наявності системи прийняття рішень. Час на здійснення рішення залежить від засобів і ресурсів самої організації, системи мотивації, соціально-психологічного клімату.

У процесі вироблення рішення важливо враховувати, що єдність мети і засобів її досягнення є необхідною умовою управлінського рішення, об'єктивною передумовою його виконання.

Прийняття управлінського рішення передує виникнення проблемної ситуації, при якій, на думку керуючого, розбіжність між бажаним і дійсним станом справ може бути подолано прийняттям і реалізацією вдалого управлінського рішення. Причому загальна закономірність така, що чим раніше передбачене і розпізнано виникнення проблемної ситуації, тим менше управлінських зусиль потрібно для її вирішення. І навпаки, навіть найбільш нескладна проблемна ситуація не може бути успішно вирішена, якщо час непоправно втрачено.

На стадії прийняття управлінського рішення здійснюється оцінка альтернативних рішень і дій, проведених на основі багатоваріантних розрахунків, проводиться відбір критеріїв вибору оптимального рішення, вибір і прийняття найкращого рішення. При цьому вироблення рішення має базуватися на певних вимогах.

Першим і найбільш важливою вимогою до управлінського рішення є його наукова обґрунтованість. Це застосування системного аналізу в процесі розробки рішення, врахування всіх внутрішніх і зовнішніх факторів на основі достовірної інформації.

Друга вимога полягає в тому, що у вирішенні необхідно виділяти основну ланку, щоб рішення було несуперечливим і виходив із загальних, принципових позицій, воно має бути своєчасним і, що не менш важливо, лаконічним, конкретним і адресним. Нарешті, рішення повинно мати спрямованість і відповідну повноважність. Воно повинно прийматися органами або особою, що мають на це право, а спрямованість характеризує широту охоплення структури елементів системи і тривалість дії.

Нарешті, якість самого рішення залежить від попереднього досвіду, тобто від наявності зворотного зв'язку.

Щодо обґрунтованості рішення базуються на кількісних і якісних факторах. Кількісна обґрунтованість рішення забезпечується насамперед аналітичними методами та балансовими розрахунками, що дозволяють узгодити потреби, витрати і ресурси. Розрізняють дві крайності: зайвий оптимізм і надмірну обережність.

Характеристика якості управлінського рішення-це його дієвість. Воно повинно включати в себе систему організаційних заходів і стимулів, спрямованих на його виконання. Рівень дієвості рішень залежить, з одного боку, від ступеня його обґрунтованості, а з другого - від ефективності того морального та матеріального винагороди, що піде від впровадження запланованого нововведення в практику роботи фірми.

Таким чином, основними чинниками, що роблять вплив на якість управлінського рішення, є:

- інформація;

- час, необхідний для розробки та здійснення рішення;

- застосування сучасних наукових підходів до менеджменту (системний, ситуаційний, комплексний, процесний, динамічний);

- застосування методів моделювання (логічні, математичні, фізичні моделі);

- системи підтримки прийняття рішень;

- мотивація якісного рішення.

Форми підготовки і реалізації управлінських рішень

При розробці управлінських рішень перед керівником стоїть завдання вибору форми його представлення (наказ, розпорядження, угода та ін). Кожна форма має певні особливості і юридичний статус.

До основним формам розробки управлінського рішення належать: укази Президента РФ), закони, розпорядження, протоколи, інструкції, положення, вказівки, накази, правила, акти, моделі (якогось процесу), договори (контракти), оферти (рішення про пропозицію особі укласти угоду на зазначених умовах), акцепти (рішення про прийом пропозицій про укладання угоди на запропонованих в оферті умовах), угоди, плани (по виробництву, фінансів, маркетингу тощо).

Метою успішного виконання управлінських рішень для кожної форми підготовки рішення необхідно знайти відповідну їй форму реалізації, тобто механізм виконання підготовленого рішення. При цьому кожна форма підготовки управлінського рішення може мати декілька форм реалізації рішення, основні з яких - приписи, звіти, засідання, наради, повідомлення, роз'яснення і т. д.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Умови і чинники якості управлінських рішень
Умови забезпечення якості управлінських рішень
Взаємопов'язаність рішень і результатів їх реалізації
Види управлінських рішень та вимоги до їх якості
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ
Методи розрахунку економічної ефективності підготовки і реалізації управлінських рішень
Основні характеристики та принципи прийняття та реалізації управлінських рішень
Взаємопов'язаність рішень і результатів їх реалізації
Пріоритет мети при розробці та реалізації управлінських рішень
Контроль реалізації управлінських рішень
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси