Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління персоналом
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Резюме

Існують різні підходи до класифікації напрямків кадрового менеджменту. Однак найбільш поширена класифікація концепцій кадрового менеджменту на основі шкіл управління.

Теоретики школи наукового управління й адміністративної школи намагалися на основі особистих спостережень створити універсальні принципи управління, спрямовані на раціоналізацію виробництва. Головним чином, вони досліджували поділ праці, ступінчастість і звенность управління, структуру організації і межі управління. І нарешті, їх мало цікавили соціальні відносини у виробництві та управлінні на відміну від представників школи людських відносин, які особливу увагу приділяли дослідженню групових норм поведінки і неформальних груп. Дана теорія свій подальший розвиток отримала в концепціях поведінкової (біхевіористської) школи. Теоретики цієї школи розглядали поліпшення використання людських ресурсів як головний резерв підвищення економічної ефективності її функціонування. В основному вони аналізували стиль управління, лідерство і мотивацію праці.

На сучасному етані розвитку суспільства персонал організації розглядається як один з головних факторів ефективного функціонування будь-якої організації. Згідно управлінського підходу персонал організації можна визначити як сукупність трудових ресурсів, які знаходяться у розпорядженні підприємства, володіють певною кваліфікацією та необхідні для виконання певних функцій, досягнення цілей діяльності і перспективного розвитку.

До найбільш істотним ознаками персоналу відносяться:

o наявність трудових відносин з роботодавцем, які повинні бути законодавчо (юридично) оформлені (договором найму):

o володіння певними якісними характеристиками (професією, спеціальністю, компетентністю, кваліфікацією тощо);

o цільова спрямованість діяльності персоналу, тобто забезпечення досягнення цілей організації;

o здатність змінювати свої параметри під впливом суб'єкта управління;

o здатність персоналу до розвитку.

Класифікація персоналу розглядається в різних аспектах. Найбільш поширеним поділом персоналу російських організацій є класифікації за наступними підставами:

o по відношенню до участі у виробничо-технологічному процесі персонал зазвичай поділяється па дві категорії: основні і допоміжні працівники;

o за функціями, що виконуються в процесі праці, персонал підрозділяється на шість категорій: робітники (основні випускають продукцію безпосередньо і допоміжні - обслуговують виробничий процес), інженерно-технічні працівники (ІТП), службовці, молодший обслуговуючий персонал (МОП), учні, охорона;

o за місцем в управлінській структурі персонал можна підрозділити на наступні категорії: лінійні керівники, функціональні керівники, фахівці, технічний/допоміжний персонал:

o за характером виконуваного праці працівників ділять на:

- виконують роботи, що повторюються, механічні, регламентовані певними правилами і технічними умовами,

виконують комплекс повторюваних робіт, які складають в основному ідентичні цикли,

- виконують неповторювані роботи або такі, цикл виконання яких дуже тривалий;

o за терміном роботи: постійні, сезонні, тимчасові працівники. Прийнято виділяти різні структури персоналу:

o штатну, що визначає склад посад постійних співробітників організації;

o функціональну, що характеризує розподіл повноважень і відповідальності співробітників;

o соціальну, що представляє трудовий колектив підприємства як сукупність груп, класифікованих за статтю, віком, національним і соціальним складів, рівнем освіти, сімейним станом.

Соціальна структура колективу дає підставу для класифікації персоналу, а також необхідна для прийняття обґрунтованих стратегічних рішень щодо розвитку підприємства, вдосконалення системи управління.

Зокрема, виділяються статево-вікова структура, класифікація персоналу за освітнім рівнем, сімейного стану, стажу роботи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

РЕЗЮМЕ
Резюме
Резюме
Резюме
Резюме
Резюме
Резюме
Резюме
РЕЗЮМЕ
Резюме
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси