Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік експортних операцій з наданням комерційного кредиту

Якщо в контракті передбачено відстрочення платежу на певний час, то це означає надання іноземному покупцеві комерційного кредиту. У таких випадках передбачається, як правило, часткова оплата за готівковий розрахунок (5-20%) експортної вартості, а на іншу частину, надану в кредит, покупець акцептує переказні векселі (тратти) постачальника. У векселі включаються і відсотки за кредит. Також можливе надання кредиту без покриття його векселями. Експортер може вимагати від покупця гарантії солідного іноземного банку про своєчасності погашення кредиту або векселів.

Надання комерційного кредиту має бути обумовлено умовами контракту і оформлено в установленому порядку.

У таких випадках облік руху товарів ведеться за звичайною схемою, а особливості бухгалтерського обліку стосуються розрахунків з іноземними покупцями.

ПРИКЛАД 15.1

Розглянемо ситуацію поставки товарів (з оплатою в дол.) на експорт з наданням покупцю комерційного кредиту у формі переказного векселя.

Вартість контракту дорівнює 11 000 дол., у тому числі 10% - 1100 дол. сплачено за готівковий розрахунок. Сума кредиту (К) дорівнює 9900 дол. (11 000 - 1100), кредит погашається протягом чотирьох років рівними частками:

- перша частина (К1) - 2475 дол., термін погашення через рік (Т1);

- друга частина (К2) - 2475 дол., термін погашення через 2 роки (Т2);

- третя частина (КЗ) - 2475 дол., термін погашення через 3 роки (ТЗ);

- четверта частина (К4) - 2475 дол., термін погашення через 4 роки (Т4).

Середній термін кредиту дорівнює:

Тср = (К1 х ΤΙ + К2 х Т2 + КЗ х ТЗ + К4 х Т4) / (Κ1 + К2 + КЗ + К4) = 2,5 року.

Річний відсоток за наданий кредит (Дп) становить 15%. Тоді сума доходу (Д) за строк, на який наданий кредит, що розраховується але формулою

Д = (ΚΙ + К2 + КЗ + К4) х Тср х Дп / 100 = 3712 дол.

Вексель по першому році платежу: 2475 + (9900 х 15 / 100) = 3960 дол.

Вексель по другому році платежу: 2475 + (7425 х 15 / 100) = 3589 дол.

Вексель по третьому році платежу: 2475 + (4950 х 15 / 100) = 3217 дол.

Вексель по четвертому році платежу: 2475 + (2475 х 15 / 100) = 2846 дол.

Облік розрахунків з ПДВ при експортних операціях

Майже всі російські експортери обчислюють ПДВ за податковою ставкою 0%. Виняток становлять експортери нафти, природного газу, стабільного газового конденсату в країни СНД, які оподатковуються за загальновстановленою ставкою.

Встановлена нульова ставка ПДВ передбачає, що всі суми ПДВ, сплачені експортером своїм постачальникам і безпосередньо відносяться до витрат на виробництво і реалізацію експортером продукції (робіт, послуг), повинні бути представлені до відшкодування з бюджету.

В цілях відшкодування ПДВ з витрат, що припадають на експортовану продукцію, податковому інспектору надаються для підтвердження обгрунтованості застосування ставки 0% (згідно ст. 165 НК РФ) наступні документи:

1) контракт (копія контракту) платника податків з іноземною особою на поставку товару (припасів) за межі єдиної митної території Митного союзу і (або) припасів за межі Росії;

2) митна декларація (її копія) з відмітками російського митного органу, здійснив випуск товарів у процедурі експорту, і російського митного органу місця вибуття, через який товар був вивезений з території Російської Федерації та інших територій, що перебувають під її юрисдикцією;

3) копії транспортних, товаросупровідних і (або) інших документів з відмітками митних органів місць вибуття, що підтверджують вивезення товарів за межі території Росії.

Крім того, податкові органи вимагають комплект документів, що підтверджують фактичні витрати, які відносяться на собівартість експортованої продукції, ПДВ по яких організація пред'являє до відшкодування з бюджету.

Для відшкодування ПДВ з бюджету при експортних операціях зазначені вище документи подаються платниками податків для підтвердження обгрунтованості застосування податкової ставки 0% при реалізації товарів у строк не пізніше 180 календарних днів, рахуючи з дати поміщення товарів під митні процедури експорту вільної митної зони, переміщення припасів.

У випадках якщо зазначені в законодавстві терміни платник податків не представив документи, що підтверджують фактичний експорт товарів, виконані роботи (послуги), безпосередньо пов'язані з виробництвом і реалізацією товарів, то ці операції з постачання товарів підлягають оподаткуванню за встановленими ставками.

Якщо згодом протягом трьох років платник податків представляє в податкові органи документи, що обгрунтовують застосування податкової ставки 0%, то сплачені суми податку підлягають поверненню платнику податків.

Відповідно до п. 4 ст. 164 НК РФ авансові платежі, отримані в рахунок майбутніх поставок товарів, що оподатковуються ПДВ за встановленою ставкою.

Дане положення поширюється і на передоплату по експортних операціях, за винятком авансів по експортованим товарам, тривалість виробничого циклу виготовлення яких перевищує шість місяців. Цей перелік товарів закритий, і його визначає Уряд РФ.

Сума отриманої оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок і розрахункова сума ПДВ відображаються по стор 140 і 150 розд. 3 декларації з ПДВ. При цьому податок вноситься до бюджету в загальному порядку до 20-го числа місяця, наступного за кварталом надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок організації-експортера.

Коли експорт підтверджений, то сума ПДВ за авансами декларується за стор. 200 розд. 3 декларації з ПДВ і пред'являється до відшкодування з бюджету.

ПРИКЛАД 15.2

ТОВ "Вимпел" отримало аванс за контрактом поставки партії кондиціонерів в Латвію в сумі 1 000 000 руб. Загальна сума контракту дорівнює 3 000 000 руб. Згодом товар був оплачений повністю, і застосування ставки 0% було підтверджено податковою інспекцією.

У бухгалтерському обліку ТОВ "Вимпел" зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 62

- 1 000 000 руб. - отримано аванс за контрактом;

ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 68

- 152 500 руб. - виділено ПДВ з авансу з відображенням у декларації до сплати;

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 51

- 152 500 pv6. - сплачено до бюджету ПДВ;

ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90

- 3 000 000 руб. - відображена виручка за поставлений товар;

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 62

- 2 000 000 руб. - зроблений остаточний розрахунок за даним контрактом;

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 62

- 152 500 руб. - пред'явлений до відшкодування ПДВ з отриманого авансу (після підтвердження з боку податкових органів застосування податкової ставки 0%).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Міжнародні комерційні операції
Бухгалтерський облік операцій з комерційними (товарними) векселями у векселедавця і у векселедержателя
Страхування експортних кредитів
Особливості оподаткування окремих операцій, здійснюваних в комерційній діяльності
Комерційний кредит
ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Облік розрахунків з підзвітними особами
Облік розрахунків та оподаткування операцій з використанням власних векселів покупця відповідно до вимог ПБО 18/02
Особливості обліку імпортних операцій
Особливості умета експортних операцій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси