Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік вибуття основних засобів

Вартість об'єкта основних засобів, який вибуває або не здатний приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому, підлягає списанню з бухгалтерського обліку.

Вибуття об'єкта основних засобів має місце у випадках:

- продажу;

- припинення використання внаслідок морального або фізичного зносу;

- ліквідації при аварії, стихійного лиха, іншої надзвичайної ситуації;

- передачі у вигляді внеску до статутного (складеного) капітал іншої організації;

- передачі за договором міни, дарування;

- внесення в рахунок вкладу за договором про спільну діяльність;

- виявлення недостачі або псування активів при їх інвентаризації;

- часткової ліквідації при виконанні робіт з реконструкції;

- в інших випадках.

Якщо об'єкт основних засобів списується в результаті його продажу, то виручка від продажу приймається до бухгалтерського обліку в сумі, погодженої сторонами в договорі.

Доходи і витрати від списання з бухгалтерського обліку об'єктів основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку в звітному періоді, до якого вони відносяться.

ПРИКЛАД 7.3

Організація за договором продажу нерухомості продала в поточному місяці будівля за 5 900 000 руб. в тому числі ПДВ - 900 000 руб. Первісна вартість будівлі - 3 000 000 руб., амортизація, накопичена на момент його вибуття, - 1 200 000 руб.

У цьому ж місяці будівлю було передано покупцеві за актом про прийомі-передачі, і покупцем зареєстровано право власності на цей об'єкт.

У бухгалтерському обліку організації зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" КРЕДИТ 91-1 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи"

- 5 900 000 руб. - відображено заборгованість покупця за продане майно;

ДЕБЕТ 91-2 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" КРЕДИТ 01 "Основні засоби"

- 1 800 000 руб(3 000 000 - 1 200 000) - списана залишкова вартість проданого будівлі;

ДЕБЕТ 02 "Амортизація основних засобів" КРЕДИТ 01 "Основні засоби"

- 11 200 000 руб. - списана амортизація, нарахована до моменту вибуття будівлі;

ДЕБЕТ 91-2 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" КРЕДИТ 68 "Розрахунки з податків і зборів"

- 900 000 руб. - нарахований ПДВ;

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

- 5 900 000 руб. - отримана оплата від покупця будівлі;

ДЕБЕТ 91-9 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Сальдо

інших доходів і витрат" КРЕДИТ 99 "Прибули і збитки"

- 3 200 000 руб.(5 900 000 - 900 000 - 1 800 000) - списано сальдо інших доходів і витрат заключними оборотами місяці.

Кореспонденція рахунків з відображення в обліку вибуття основних засобів наведена в табл. 7.7.

Таблиця 7.7

Кореспонденція рахунків з обліку господарських операцій при вибутті об'єктів основних засобів

Кореспонденція рахунків

Зміст

операції

Дебет

Кредит

Списання основного засобу за непридатністю

01 "Основні засоби" (вибули)

01 "Основні засоби" (в експлуатації)

Списання первісної вартості

02 "Амортизація основних засобів"

01 "Основні засоби" (вибули)

Списання амортизації

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

01 "Основні засоби" (вибули)

Списання залишкової вартості

10 "Матеріали"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи"

Прийняття до обліку придатних до подальшого використання запасних частин, металобрухту

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

23 "Допоміжні виробництва"

Витрати, пов'язані з ліквідацією обладнання

Продаж майна

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи"

Відображено заборгованість покупця за проданий об'єкт основних засобів у сумі, вказаній в договорі

01 "Основні засоби" (вибули)

01 "Основні засоби" (в експлуатації)

Списання первісної вартості

02 "Амортизація основних засобів"

01 "Основні засоби" (вибули)

Списання амортизації

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

01 "Основні засоби" (вибули)

Списання залишкової вартості

51 "Розрахункові рахунки"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Надійшли грошові кошти від покупця

91 "Інші доходи і витрати"

68 "Розрахунки з податків і зборів"

Враховано ПДВ від продажу

Безоплатна передача майна

01 "Основні засоби" (вибули)

01 "Основні засоби" (в експлуатації)

Списання первісної вартості

02 "Амортизація основних засобів"

01 "Основні засоби" (вибули)

Списання амортизації

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

01 "Основні засоби" (вибули)

Списання залишкової вартості

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

10 "Матеріали",

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" і т. д.

Списання витрат, пов'язаних з передачею

Передача майна в рахунок внеску в статутний капітал

01 "Основні засоби" (вибули)

01 "Основні засоби" (в експлуатації)

Списання первісної вартості

02 "Амортизація основних засобів"

01 "Основні засоби" (вибули)

Списання амортизації

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

01 "Основні засоби" (вибули)

Списання залишкової вартості

58 "Фінансові вкладення"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи"

Враховані фінансові вкладення

Недостача основних засобів

01 "Основні засоби" (вибули)

01 "Основні засоби" (в експлуатації)

Списана первісна вартість об'єктів основних засобів

02 "Амортизація основних засобів"

01 "Основні засоби" (вибули)

Списання амортизації

94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

01 "Основні засоби"

Списана залишкова вартість об'єкта основних засобів

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" субрахунок "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку"

94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

Списані недостачі на винних осіб за залишковою вартістю

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" субрахунок " Розрахунки з відшкодування матеріального збитку"

98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок "Різниця між сумою, підлягає стягненню з винних осіб, і балансовою вартістю щодо недостач цінностей"

Відображена різниця між залишковою вартістю відсутніх основних засобів і їх ринковою вартістю, що підлягає стягненню з винних осіб

50 "Каса", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" субрахунок "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку"

Погашена винною особою заборгованість за недостачами

98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок "Різниця між сумою, підлягає стягненню з винних осіб, і балансовою вартістю щодо недостач цінностей"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи"

Різниця між залишковою вартістю відсутніх основних засобів та їх ринковою вартістю визнається у складі доходів поточного періоду по мірі погашення заборгованості винними особами

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік вибуття основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів
Вибуття основних засобів
Облік ремонтів основних засобів
Особливості обліку окремих видів основних засобів
Перевірка обліку основних засобів
Облік придбання основних засобів, земельних ділянок, об'єктів природокористування і нематеріальних активів
Облік вибуття нематеріальних активів
Облік витрат, не збільшують вартість основних засобів
Облік основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси