Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Корпоративна інформаційна система "Парус"

Корпорація "ПАРУС" - найбільший російський розробник автоматизованих ІС для державних установ та комерційних організацій різного масштабу та галузевої приналежності. В рішення по автоматизації закладені наступні основоположні принципи:

o модульний принцип побудови програмного комплексу;

o платформна незалежність;

o забезпечення ефективної обробки і захисту даних для архітектури "клієнт-сервер" і СУБД Oracle;

o інтеграція з зовнішніми інформаційними системами і додатками;

o етапність впровадження;

o масштабованість і надійність.

Корпорація "ПАРУС" підготувала продукти для промислових підприємств і виробничих компаній; фірм оптової та роздрібної торгівлі; компаній, що надають різні послуги; організацій і установ, що перебувають на державному бюджеті; страхових компаній.

Крім цього, корпорація "ПАРУС" здійснює проектування ІС "на замовлення".

Для великого бізнесу призначена система "Парус-Корпорація", в якій зроблено акцент на автоматизацію фінансово-управлінської діяльності великих підприємств різних галузей. Ця система призначена для повної інформаційної підтримки і автоматизації управління в наступних базових сферах:

o фінанси - охоплює фінансове планування, бухгалтерський облік, консолідацію звітності. Основні функції: поточне планування (бюджетування), платіжний календар, оперативне планування і управління платежами, планування дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансовий аналіз;

o бухгалтерський облік - забезпечує реєстрацію і обробку первинних документів; формування книги покупок і книги продажів, облік грошових коштів, облік розрахунків з дебіторами і кредиторами; облік товарно-матеріальних цінностей в розрізі місць зберігання та матеріально відповідальних осіб; консолідацію бухгалтерської звітності та ін;

o маркетинг і логістика - підтримує маркетинг (зв'язок з клієнтами), управління закупівлями, складом, збут (реалізацію), роздрібну торгівлю (магазин);

o виробництво - забезпечує технічну підготовку виробництва, техніко-економічне планування, облік витрат і калькуляцію собівартості продукції, управління ремонтом;

o персонал - поєднує функції управління кадрами (облік персоналу) та обліку праці і його оплати (табельний облік робочого часу, розрахунок заробітної плати).

Корпоративна інформаційна система "Парус-Корпорація" підтримує національні і міжнародні стандарти фінансової звітності, модель управління підприємством на макрорівні, що забезпечує повний управлінський цикл, а саме: планування всіх видів ресурсів підприємства; деталізований облік фінансово-господарських операцій; контроль і оперативне управління діяльністю підприємства; аналіз і регулювання фінансово-господарської діяльності підприємства.

Система "Парус-Корпорація" також підтримує базові корпоративні технології:

o OLAP - для аналізу великих обсягів "історичних" даних, графічне представлення результатів аналізу;

o управління бізнес-процесами, включаючи автоматизацію управління діловими процесами всіх підрозділів (концепція Workflow); автоматизацію управління документообігом (концепція Docflow);

o електронний бізнес (e-Business) для вищого керівництва і менеджерів з використанням інтернет-технологій;

o управлінський облік і звітність (формування звітів для вищого й середнього керівництва за напрямами: фінанси, логістика, виробництво);

o інтеграцію з офісними додатками, електронними поштовими службами.

У складі системи є спеціальний модуль - "Адміністратор", який забезпечує налаштування, моніторинг функціональних модулів і користувачів.

Система "Парус-Підприємство 7" призначена для малих і середніх госпрозрахункових підприємств різної галузевої приналежності, що це потужна повнофункціональна система автоматизації бухгалтерського обліку, торговельних бізнес-процесів, складського та кадрового обліку, розрахована на локальну мережу з обмеженим числом вузлів (в межах 15-20).

Система побудована за модульним принципом. Кожен модуль автоматизує один вид діяльності (функцію системи управління) підприємства і може працювати як в автономному режимі, так і спільно з іншими модулями в єдиному інформаційному просторі масштабу підприємства. Основні функціональні модулі: "Бухгалтерія", "Реалізація і склад", "Комплекс", "Облік договорів", "Комплектування", "Заробітна плата", "Кадри".

"Бухгалтерія" - повнофункціональна бухгалтерська система для широкого кола підприємств. "Реалізація і склад" - система для автоматизації торговельної діяльності, яка виведена за рамки бухгалтерії, орієнтована на працівників торгівлі. Модуль "Комплекс" - інтеграція бухгалтерської та товарно-складської частин програми "Облік договорів" доповнює складський облік для автоматизації обліку договорів, в тому числі договори купівлі-продажу, надання послуг і т. д. "Комплектування" - додаток для автоматизації складських процесів на виробництві, виробничого обліку (облік нормативних витрат за картками, створення та опрацювання актів комплектації і розукомплектації зі списанням комплекту і оприбуткуванням комплектуючих і ін).

Модуль "Заробітна плата" повністю підтримує цикл розрахунків заробітної плати, включаючи формування звітів для ДПІ та Пенсійного фонду РФ. "Кадри" автоматизує процес кадрового обліку на підприємстві, у тому числі ведення штатного розкладу, оформлення наказів по прийому та руху кадрів, формування різних статистичних звітів.

На відміну від "Корпорація ПАРУС", даний програмний комплекс орієнтований на файл-сервер"iyio архітектуру, коли застосування виконуються на робочих станціях. Підтримується імпорт даних з різних джерел, у тому числі з додатків Microsoft Excel, Word, формування звітів засобами Crystal Reports Professional.

Розроблені і спеціальні галузеві налаштування "Парус" (страхування, енергозбут, оптова та роздрібна торгівля). Для організацій і установ, що перебувають на державному бюджеті і фінансування, розроблено програмний комплекс "Парус-Бюджет".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Корпоративна інформаційна система "ПАРУС"
Ефективність використання корпоративних інформаційних систем
Корпоративна інформаційна система SAP R/3
Інформаційні бази корпоративних інформаційних систем
Корпоративна інформаційна система "Галактика"
Корпоративні (інтегровані) інформаційні системи
Регулярний менеджмент як передумова впровадження корпоративних інформаційних систем
Корпоративні інформаційні системи компанії "Microsoft"
Інформаційна система і організація
Принципи побудови інформаційних систем у логістиці
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси