Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Світова економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція ІІ. ЕКОНОМІЧНЕ БУДОВУ СВІТУ: СКЛАД, СТРУКТУРА І ДИНАМІКА СУЧАСНИХ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

Лекція 6. ЦЕНТРИ ТА ПЕРИФЕРІЯ: НЕРІВНОМІРНЕ ЗРОСТАННЯ, ДИНАМІКА КРИЗОВОГО ТА ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ В ПЕРШОМУ ДЕСЯТИЛІТТІ XXI Ст.

Типологія (класифікація) держав

Типи держав за рівнем розвитку

Міжнародні організації, насамперед ООН, її установи (ЮНКТАД та ін), МБ, МВФ і т. д., використовують у своїх доповідях і дослідженнях загальні поняття: "економічно розвинені країни", "індустріальні країни", "розвинені країни", "країни, що розвиваються" (PC); "країни з перехідною економікою" (СПЕ). Головний критерій при цьому - рівень економічного розвитку і інші найважливіші макроекономічні показники (загальний обсяг ВВП, ВВП на душу населення, рівень життя населення, розвиток освіти, охорони здоров'я і т. д.)

Ці організації дають найбільш повне кількісне уявлення про країнах і групах країн. Незважаючи на деяке розбіжність чисельності країн, що включаються в об'єкт дослідження кожної з цих організацій, істотних розходжень між ними не спостерігається. Тому ми використовуємо доповіді та дослідження цих авторитетних міжнародних організацій без спеціальних пояснень, необхідної посиланням на відповідне джерело. Виділення країн в ті чи інші групи і підгрупи пов'язано з особливостями їх історичного, економічного, культурного і політичного розвитку. Зазвичай до групи країн у світовій економіці об'єднуються країни, що мають спільні або близькі характеристики розвитку, схожу інституційну структуру господарського управління, близькі принципи організації виробництва і загальні стоять перед ними проблеми.

Ми використовували всі ці джерела, включаючи останній доповідь МВФ "Перспективи розвитку світової економіки" (2010). Представлена класифікація, не заснована на будь-яких суворих економічних чи інших критеріях, переслідує мету полегшити проведення аналізу, надавши користувачам досить змістовний метод організації даних. Деякі країни не входять в дану класифікацію країн і, як наслідок, не включаються в аналіз. Корейська Народно-Демократична Республіка і Куба не є членами МВФ, і тому МВФ не веде моніторинг стану їх економіки. Сан-Марино не включена в групу країн з розвиненою економікою, так як по цій країні відсутній повністю розроблена база даних. Аналогічним чином Маршаллові Острови, Федеративні Штати Мікронезії, Палау і Сомалі не включені в групу країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, у зв'язку з обмеженістю даних (табл. 6.1). Таблиця 6.1 дає основні макроекономічні показники та 33 розвиненим країнам і 149 розвивається і перехідним країнам.

Слід звернути особливу увагу на такі найважливіші моменти:

1) на 33 розвинені країни світу припадає 15% його населення, 65,9% світового експорту товарів і послуг, 53,9% світового валового продукту;

2) на 149 країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою припадає 85% населення світу, 46,1% світового валового продукту і 34,1% світового експорту;

3) на 16 країн Єврозони припадає 4,8% всього світового населення, 15,2% світового ВП, 28,8% світового експорту товарів і послуг;

4) на країни Центральної і Східної Європи (крім Чехії, Словаччині і Словенії, які увійшли до складу розвинених країн) припадає 2,6% світового населення, 3,5% світового валового продукту і 3,7% світового експорту товарів і послуг;

5) на країни - учасниці СНД припадає 4,2% світового населення, 4,3% світового ВВП (але ППС) та 3,4% світового експорту товарів і послуг;

6) на Японію припадає 1,9% світового населення, 6% світового валового продукту і 4,3% світового експорту товарів і послуг;

7) на Індію припадає 17,8% світового населення, 5,1% світового валового продукту і 1,6% світового експорту товарів і послуг;

8) па 26 країн Азії припадає 52,5% світового населення, 22,5% світового валового продукту і 14,4% світового експорту товарів і послуг. На 20 країн Близького Сходу і Північної Африки - відповідно 6,5 і 5,8%. На 44 країни Африки на південь від Сахари - 11,4, 2,4 і 5,8%. На 32 країни Західної півкулі - 8,3, 8,5 і 5,1%.

Таблиця 6.1

Основні макроекономічні показники світового розвитку, 2000-2011 рр.

Макроекономічний

показник

2000

2007

2008

2009

2010

2011

Населення світу (млрд осіб)

6,12

6,5

6,62

6,75

6,9

7,2

Світовий валовий продукт (МВП)

32,1

50,2

50,9

51,6

52,1

53,5

Темпи зростання МВП (2003-2007 рр. = 4,6%) (%)

4,2

3,1

1,8

2,6

3,1

3,5

Частка аграрного сектора (% від МВГ1)

12,2

11,1

11,0

10,6

10,4

Частка промисловості в МВП (% від МВП)

21,5

20,8

20,7

20,4

20,3

Частка ПОСЛУГ (% від МВП)

66,3

68,1

68,3

69,0

69,3

Світовий експорт (трлн дол.)

7,98

17,45

19,99

15,83

17,54

18,9

Світовий імпорт (трлн дол.)

8,07

17,22

19,82

15,58

16,2

16,1*

Загальний обсяг світової торгівлі

16,05

34,67

39,81

31,41

33,74

35

* 2011 - прогноз лабораторії світової економіки Плехановського університету.

Джерело: складено за даними Survey of current business, September - December 2010, March 2011; за даними міжнародних організацій (ЮНКТАД, СБ, МВФ) за відповідні роки.

6) на Росію припадає 2,1% світового населення, 3% світового валового продукту (за ПКС) і 2,2% світового єкспорта товарів і послуг;

7) на США припадає 4,6% світового населення, 20,5% світового валового продукту і 9,9% світового експорту товарів і послуг;

8) на Китай припадає 19,8% світового населення, 12,5% світового валового продукту і 8,5% світового експорту товарів і послуг;

9) на Японію припадає 1,9% світового населення, 6% світового валового продукту і 4,3% світового експорту товарів і послуг;

10) на Індію припадає 17,8% світового населення, 5,1% світового валового продукту і 1,6% світового експорту товарів і послуг;

11) на 26 країн Азії припадає 52,5% світового населення, 22,5% світового валового продукту і 14,4% світового експорту товарів і послуг. На 20 країн Близького Сходу і Північної Африки - відповідно 6,5 і 5,8%. На 44 країни Африки на південь від Сахари - 11,4, 2,4 і 5,8%. На 32 країни Західної півкулі - 8,3, 8,5 і 5,1%.

Усе це потребує ґрунтовного аналізу, що дозволить студентам самостійно зробити узагальнення, виявити тенденції.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Економічні відносини та їх структура.
Склад, структура і будова світової економіки
Посткризова економічна динаміка країн
Загальна характеристика світового економічного зростання в останні десятиліття: основні тенденції і перспективи XXI століття
Поняття сучасного економічного зростання та "економіка розвитку"
Критерії типології держав
Співвідношення держави і суспільства як критерій типології держав
Типологія С. Иошимури
РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО В ПЕРІОД УПОВІЛЬНЕННЯ ТЕМПІВ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ (середина 60-х - середина 80-х рр..)
Перший рівень
Державно-політичний розвиток Московської держави
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси