Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Перевірка обліку наявності і збереження основних засобів

Аудитору необхідно перевірити:

- чи створена на підприємстві комісія з приймання основних засобів та оформлення її результатів;

- оформлені договори купівлі-продажу основних засобів;

- оформлені протоколи договірної ціни;

- чи правильно зазначена первісна вартість основних засобів в актах прийому-передачі;

- чи правильно відображена первісна вартість після добудови, дообладнання, реконструкції або часткової ліквідації об'єктів.

За даними перевірки стану контролю і обліку об'єктів основних засобів аудитор зможе зробити висновок про ефективність контролю.

Важливою умовою забезпечення збереження основних засобів є якісне проведення їх інвентаризації. Тому в процесі контролю необхідно перевірити повноту та своєчасність, а також правильність відображення результатів в бухгалтерському обліку. Це необхідно аудитору для того, щоб знати, наскільки можна довіряти результатам проведеної інвентаризації на підприємстві, щоб зменшити аудиторський ризик.

Перевіряючи стан обліку основних засобів, потрібно переконатися в правильності організації аналітичного обліку.

З метою більш глибокого ознайомлення з контролем та обліком основних засобів аудитору необхідно вимагати від підприємства скласти детальний список всіх основних засобів, якими володіло підприємство на дату складання звіту, з розбиттям їх за типами. До цього списку повинні бути додані відомості про зниження або переоцінку вартості об'єктів основних засобів, відомості про основні засоби орендованих підприємством у інших підприємств, організацій.

Основні засоби відображаються в обліку не систематично, а в міру здійснення операцій, що впливає на правильність нарахування амортизації та включення її у витрати обігу і виробництва.

Накопичені амортизаційні відрахування обчислюються за станом на звітну дату. Незважаючи на те що список основних засобів містить обширну інформацію про наявності основних засобів, їх рух протягом року, аудитору необхідно одержати документи, що відображають надходження, вибуття, переміщення основних засобів. За даними документів і бухгалтерських записів в них можна переконатися в тому, наскільки правильно були відображені операції по руху основних засобів на рахунку 01 "Основні засоби".

Підтвердження даних про господарські операції з обліку основних засобів - розширена процедура, так як основна частина даних міститься у зовнішніх та внутрішніх документах.

Залучення таких документів, як рахунки-фактури, контракти, угоди про оренду, страхові поліси, відмітки (акти) податкової інспекції, дозволить аудитору отримати переконливу інформацію про аудируемом об'єкті. Якщо аудиторам необхідні більш повні дані, ніж ті, які можна витягнути з регістрів обліку, то вони повинні ознайомитися з листами, адресованими орендодавцям, страховим компаніям та державним установам.

Документальне підтвердження господарських операцій за основними засобами - це процес вибору статті рахунки та простежування в зворотному порядку, тобто пошук вихідних документів, що підтверджують правильність облікового запису. По основним засобам аудитори можуть зробити вибірку, щоб встановити факт надходження, вибуття основних засобів, а також виявити статті ремонту, за якими були витрачені значні кошти. Можна використовувати також метод випадкової вибірки. Таким чином встановлюються відображені в обліку суми податків і витрат по страхуванню основних засобів.

У процесі аудиту основних засобів широко застосовують прийом перерахунку, який необхідно здійснювати при перевірці нарахування зносу та оцінок вибуття і списання основних засобів. Накопичений знос існує як арифметична величина, тому визначення її реальності можливо тільки шляхом перерахунку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Перевірка обліку основних засобів
Перевірка обліку руху основних засобів
Аудиторська перевірка обліку оборотних активів
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку готівкових грошових коштів
План і програма аудиторської перевірки обліку основних засобів
Методика аудиторської перевірки обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці
Перевірка обліку нематеріальних активів
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку руху готової продукції
Облік ремонтів основних засобів
Особливості обліку окремих видів основних засобів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси