Меню
Головна
 
Головна arrow Психологія arrow Психологія та педагогіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виробничий стрес

До числа функціональних станів, істотною мірою визначають працездатність людини, відносяться стресові стани (див. докладніше про стрес в гол. 32 даного підручника). Термін "стрес" (від англ. stress - тиск, напруга) у фізіології, психології, медицині застосовується для позначення станів людини, що виникають у відповідь на несприятливі дії.

Автор теорії стресу канадський фізіолог Р. Сельє, під стресом розумів "неспецифічний відповідь організму на будь-які пред'явлені йому вимоги". Пізніше тлумачення цього терміна розширилося.

В психології праці акцент при вивченні стресу зміщується на дослідження чинників професійної діяльності, породжують стресові реакції, і характеру його впливу на перебіг цієї діяльності.

Видами стресу є фізіологічний, емоційний та інформаційний.

Фізіологічний стрес - реакція організму на біль, шум, вібрацію, зміни температури навколишнього повітря, атмосферного тиску і т. д.

Емоційний стрес - реакція людини на страх, невпевненість у власних силах, високу відповідальність виконуваної роботи, конфлікти з колегами і т. д.

Інформаційний стрес - реакція людини на вступник інформаційний потік, який значно перевищує можливості людини по його переробці.

За наслідками впливу на діяльність і психіку людини виділяють стрес конструктивний (еустресс), деструктивний (дистрес), психотравмуючий. За часом впливу стресора і прояви стресової реакції розрізняють гострий, хронічний стрес і посттравматичний стресовий розлад.

За даними дослідників з Інституту безпеки на виробництві та охорони здоров'я, в США психологічний стрес зайняв місце одного з десяти провідних чинників захворюваності, пов'язаних з трудовою діяльністю. На їхню думку, це викликано характерним для сучасного виробництва переміщенням акценту з фізичних зусиль на розумові, а також такими причинами, як незадоволення трудящих оцінкою оточуючими їх ролі в продуктивному процесі, занепокоєнням з приводу подальших життєвих перспектив.

Обумовленість ряду захворювань серцево-судинної системи емоційним дистресом привернула увагу медиків і біологів до вивчення фізіологічних і психологічних механізмів стресу, до аналізу його переходу в хворобу. Виявилося, що до хвороб, що виникають у зв'язку з емоційним перенапруженням, - до "хвороб стресу", або, як їх назвав Сельє, "хвороб адаптації" - слід віднести також деякі захворювання шлунково-кишкового тракту, неврози, окремі злоякісні пухлини, цукровий діабет і т. д.

Стрес впливає на ефективність трудової діяльності. При високому рівні стресової напруженості падає працездатність. Раніше страждають більш складні форми діяльності, наприклад, такі, як операції з стохастичного наведення на ціль, порушуються складні координаційні рухи. Проста ж сенсомоторна реакція, час реакції на аварійний сигнал в умовах тривалого многосуточного нервового напруження поліпшуються.

Основні джерела виробничого стресу

1. Організаційно-економічні та соціальні характеристики діяльності: структура (взаємозв'язку, джерела інформації тощо); управління (форми підпорядкування, ступінь автономності і т. д.); стимули праці (моральні, матеріальні); соціальні фактори (статус, рольові відносини і т. д.); служба персоналу (відбір, підготовка, просування тощо).

2. Робочі характеристики діяльності: зміст праці (завдання, способи вирішення, критерії оцінки і т. д.); засоби праці (ергономічність, адекватність завдань тощо); санітарно-гігієнічні умови (шкідливість, перешкоди); соціальні умови (психологічний клімат, міжособистісні стосунки, конфлікти); організація процесу праці (режим праці і відпочинку, робоче навантаження).

3. Індивідуальні характеристики суб'єкта праці: професійні (підготовленість, досвід та ін); моральні та організаційні (ініціативність, відповідальність, сумлінність, порядність та ін); психологічні (мотиваційні, емоційно-вольові, когнітивні та ін); фізіологічні (рівень функціональних резервів, стан здоров'я та ін). У кожній з цих сфер можливе виникнення суперечності, що породжує стрес.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Стреси і стресові стани
Стрес і особистість фахівця
Види стресу
ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ
Ідентифікація негативних факторів виробничого середовища
Виробнича фізична культура, її мета та завдання
Матеріалістичне розуміння історії і поняття виробничих відносин
ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ВІД ВИРОБНИЧИХ НЕБЕЗПЕК
Якісна і кількісна гнучкість виробничих систем
Економічний вибір та межі виробничих можливостей
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси