Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень та методи їх аналізу

Прийняття управлінського рішення, по суті, є проміжною фазою між управлінським рішенням і управлінським впливом. Виходячи з цього ефективність управлінських рішень слід охарактеризувати як сукупність ефективності розробки управлінських рішень та ефективності здійснення цих управлінських рішень.

Ефективність - це результативність виробництва, праці чи управління.

Розраховується велика кількість часткових показників економічної ефективності діяльності колективу організації (всього таких показників існує понад шістдесят).

До цих показників відносять рентабельність, оборотність оборотних коштів, фондомісткість (або фондовіддача), окупність капітальних вкладень, продуктивність праці, співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати, та ін.

Можна оцінювати ефективність діяльності апарату управління даної організації в цілому, так і ефективність окремих управлінських рішень, також об'ємні та питомі якісні показники. Тут ефективність організаційно-технічних заходів, здійснених у відповідності з прийнятим управлінським рішенням, виражається шляхом порівняння витрат за цим заходам та результатів, отриманих внаслідок їх проведення.

При оцінці ефективності управлінських заходів може бути використано поняття сукупного економічного ефекту, оскільки в складі отриманих результатів є певний трудовий внесок членів колективу організації, мають різні професії.

Організації орієнтуються, з одного боку, на необхідність задоволення вимог споживачів їх продукції (робіт, послуг), а з іншого - на поліпшення економічних показників своєї господарсько-фінансової діяльності. Внаслідок цього при оцінці ефективності управлінських рішень необхідно враховувати як соціальний, так і економічний аспекти ефективності.

Розглянемо порядок оцінки ефективності управлінських рішень на прикладі торгової організації.

Для того щоб правильно визначити ефективність управлінських рішень, необхідно здійснювати роздільний облік доходів і витрат торгової організації в розрізі окремих товарних груп. Однак на практиці ведення такого обліку дуже складно. Внаслідок цього доцільно використовувати при аналізі так звані питомі якісні показники, а саме прибуток у розрахунку па 1 млн руб. товарообігу, а також витрати обігу в розрахунку на 1 млн руб. товарних запасів.

Ефективність управлінських рішень в організації проявляється узагальненим образом у кількісному вигляді як приріст обсягу товарообігу, прискорення оборотності товарів, зменшення суми товарних запасів.

Остаточний же фінансово-економічний результат виконання управлінських рішень знаходить прояв у збільшенні доходів торгової організації і в зменшенні її витрат.

Економічна ефективність

Визначення економічної ефективності управлінських рішень, в результаті виконання яких зріс товарообіг, і, отже, збільшилася прибуток, можна здійснити але такою формулою

де Еф - економічна ефективність, тис. руб.; П - прибуток у розрахунку на 1 млн руб. товарообігу, тис. руб.; Т - приріст величини товарообігу, млн руб.; Тф - фактичний товарообіг, який має місце після впровадження даного управлінського рішення; Т11Л - плановий товарооборот (або товарообіг за порівнянний період до впровадження даного управлінського рішення).

У розглянутому прикладі економічна ефективність прийняття та виконання управлінського рішення виражається в зниженні величини витрат обігу (витрат на продаж, або комерційних витрат), що припадає на залишок товарів. Це призводить до збільшення суми отриманого прибутку. Ця ефективність може бути визначена як

де Еф - економічна ефективність даного управлінського заходу, тис. руб.; ВО - величина витрат обігу, що припадає на 1 млн руб. товарних запасів, тис. руб.; 3 - розмір зміни (зменшення) товарних запасів, млн руб.; 3(, 32 - величина товарних запасів відповідно до і після впровадження даного управлінського рішення (заходи), млн руб.

Крім того, економічна ефективність здійсненого управлінського рішення позначилася на прискорення товарооборачиваемости. Цей вплив можна подати так

де Еф - економічна ефективність управлінського рішення, тис. руб.; Іо - одночасна величина витрат обігу, тис. руб.; - прискорення оборотності товарів, дні; Обпл, Обф - оборотність товарів відповідно до і після впровадження управлінського рішення, дні.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на основі аналізу схем стратегічного розвитку економічних систем
Основні аспекти оцінки ефективності управлінських рішень
Методи прийняття управлінських рішень на основі оптимізації показників ефективності
Принципи оцінки ефективності розробки управлінського рішення
Цілі, ефективність і якість економічного зростання.
Процесно-орієнтоване управління ефективністю діяльності
Економічна ефективність комбінування
Показники економічної ефективності управління
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси