Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Теоретичні основи товарознавства і експертизи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Штрихове кодування товарів

Сучасним варіантом маркування, необхідним для ведення обліку товару в торгово-технологічних операціях, є штрихове кодування - технологія автоматичної ідентифікації та збору даних, заснована на наданні інформації та певними правилами у вигляді надрукованих формалізованих комбінацій елементів встановленої форми, розміру, кольору, відбивної здатності і орієнтації для подальшого оптичного зчитування і перетворення у форму, необхідну для її автоматичного введення в обчислювальну машину.

Штриховий код (штрих-код, або бар-код) являє собою підготовлену за допомогою комп'ютера графічне зображення (паралельні смужки або штрихи різної товщини і кроку) деякої послідовності цифр (букв). Цифри, на підставі яких розробляється зазначене зображення, називаються цифровим еквівалентом штрихового коду.

У вигляді штрихів (графіки) можна представити послідовність знаків (цифр). Існують спеціальні програми для отримання зображення штрихового коду на підставі заданих знаків, вони називаються генераторами штрихового коду. Комп'ютер з допомогою сканера проводить сканування і програма розпізнавання перетворює графічну інформацію в цифрову. Програмне забезпечення дозволяє оперативно вести облік кількості товарних запасів, розрахунків за купівлю-продаж товару, аналіз товароруху, продажу. Як правило, в штриховий код закладена інформація про найменування товару, його походження і ціною.

Пристрій зчитування штрихового коду - пристрій введення даних, закодованих у символі штрихового коду, що складається з сканера, що посилає в декодер сигнали, пропорційні відбивної здатності кожного чергового елемента символу, і декодера, який аналізує сигнали, що надходять від сканера, і перетворює їх у розпізнавані або придатні для автоматизованої обробки даних.

Технологія штрихового кодування товарів отримала розвиток в кінці минулого століття.

У 1977 р. була організована добровільна некомерційна Європейська асоціація товарної нумерації (European Article Numbering Association), яка на підставі американського коду UPC (Universal Product Code) розробила структуру коду, придатного для використання у всіх країнах світу.

EAN/UCC - це глобальна міжнародна система товарних номерів, утворена на основі Європейської (European Article Numbering Association - ΕΑΝ International) та Північно-Американській (Uniform Code Council - UCC) асоціацій товарної нумерації. В даний час EAN/UCC об'єднує 92 національні організації в 94 країнах світу. EAN International розробляє і керує всесвітньої багатогалузевою системою товарної нумерації і стандартів штрихового кодування, що дозволяє ідентифікувати та передавати інформацію про товари, послуги, підприємствах, транспортних одиницях та місцезнаходження.

У Росії національною організацією товарної нумерації виступає Асоціація автоматичної ідентифікації ЮНИСКАН/EAN РОСІЯ, яка є членом EAN International. В даний час вона нараховує близько 5000 підприємств-членів. Всім їм присвоєні унікальні ідентифікаційні номери, які починаються з цифр 460 (ΕΑΝ РОСІЯ).

Структура коду ΕΑΝ-13 наступна. Перші три цифри називаються префіксом ΕΑΝ і присвоюються ΕΑΝ International. Ними позначаються національні організації. Національні організації товарної нумерації уповноважені EAN International використовувати систему ΕΑΝ на національному або регіональному рівнях в якості офіційних представників ΕΑΝ. В окремо взятій країні або регіоні може існувати тільки один представник EAN Intrernational. Префікси деяких національних організацій складаються з двох цифр.

Префікси 460-469 в коді ΕАΝ-13 присвоєні ЮНИСКАН/EAN РОСІЯ. Префікс завжди є посиланням на національну організацію. Префікси 460-469 означають, що підприємство зареєстровано в ЮНИСКАН/EAN РОСІЯ. В національну організацію Росії може вступити будь-яке підприємство, наприклад, що знаходиться на території Німеччини, Казахстану, України тощо, за умови, що воно має представництво в Російській Федерації.

З 9 цифр містять номер підприємства, зареєстрованого усередині національної організації, і номер товару. Структура знаків, що припадають на номер підприємства і номер товару, визначається безпосередньо національною організацією, наприклад: 5 - підприємство, 4 - товар, 6 - підприємство, 3 - товар, 7 - підприємство, 2 - товар і ін.

В даний час ЮНИСКАН/ΕАΝ РОСІЯ визначив наступну структуру: 4 цифри - номер підприємства, 5 цифр - номер товару.

Остання 13-а цифра називається контрольним розрядом. Вона призначена для перевірки правильності зчитування коду ΕΑΝ скануючим пристроєм. Прочитавши графічне зображення штрихового коду за допомогою сканера і перетворивши його в цифровий код, комп'ютер за спеціальним алгоритмом обчислює контрольний розряд і порівнює його зі ліченим з графічного зображення.

Однакова за назвою та виготовлені за однією і тією ж технологією на різних підприємствах продукція повинна мати різні номери ΕΑΝ-13. Будь-яку зміну в споживчих властивостях товару (сорт, вага, вид тощо) повинно спричинити за собою зміну номера ΕΑΝ-13 на упаковці.

Для зчитування ціни з упаковки товару на касі упаковка повинна мати номер ΕΑΝ-13, надрукований у вигляді графічного символу штрихового коду EAN/UCC. Графічна частина штрихового коду має ряд особливостей. По краях і в середині коду знаходяться пати тонких чорних смуг, що виділяються вниз, розділяючи напис з цифр. Смуги забезпечують налаштування сканера на розмір зображеного коду та визначення його меж. Штрих-код ділиться на дві рівні частини. Всі цифри, крім першої, кодуються і в графічному вигляді представляються чорними смугами. Перша цифра не кодується, а визначається в залежності від того, які кодування використовують наступні за нею шість цифр.

У відповідності з правилами EAN InternationalHOMep ΕΑΝ-13 наноситься на упаковку у вигляді символу штрихового коду ΕΑΝ/UPC. Ця символіка (правила побудови графічного зображення) затверджено як міжнародним стандартом ΕΝ797, так і російським ГОСТ Р 51201-98 "Автоматична ідентифікація. Штрихове кодування. Вимоги до символіки ЄАН/ЮПиСи".

Одинична і групової упаковки однойменного товару повинні мати різні номери ΕΑΝ-13. На транспортну упаковку (картонна коробка, ящик, піддон) у вигляді штрихового коду наноситься 14-розрядний номер ΕΑΝ-14. Для нанесення коду ΕΑΝ-14 використовується графічна символіка "2 з 5 чергуються" (від англ. - Interleaved Two of Five - ITF). Тому штриховий код скорочено називають ITF-14.

Штрих-код ITF має великі розміри зображення (ширина - 152,4 мм, висота - 41,4 мм) і менш суворі технічні вимоги до поверхні, ніж штрих-код EAN/UPC.

По 14-бітної номером можна визначити код ΕΑΝ-13 товару, який знаходиться всередині транспортної упаковки. Код має у своєму складі 12 інформаційних розрядів ΕΑΝ-13 (крім контрольного розряду), які вказують на упакований товар. Наприклад, якщо в транспортну упаковку поміщені вироби в одиничних упаковках, ITF-14 включається номер ΕΑΝ-13 одиничної упаковки. Якщо усередину транспортної упаковки поміщені вироби в групових упаковках, то ITF-14 включається ΕΑΝ-13 групової упаковки.

Номінальні розміри символу штрихового коду ΕΑΝ-13 нормуються ГОСТ Р 51201-98.

Для малорозмірних упаковок у відповідності з правилами EAN International був розроблений 8-значний товарний номер EAN-8, так як цей код складається не з 13, а лише з 8 знаків з розміром 21,31 х 26,73 мм. Цей код присвоюється окремими видами продукції, що відрізняється малими розмірами упаковки, які не дозволяють використовувати звичайний штриховий код ΕΑΝ-13. Підприємство - член IOIIHCKAII/EAN РОСІЯ не може самостійно сформувати код EAN-8 на свою продукцію, воно може отримати його тільки в Асоціації.

При кодуванні товарів використовуються і інші штрихові коди. Найбільш поширені з них - EAN/UPC, код 39, ITF, код-бар, код 128, код 93, RSS, код 49, PDF-417, QR-код, мікро-PDF.

Наприклад, UCC/ ΕΑΝ 128 - код, використовуваний в оптовій торгівлі для автоматизації логістичних операцій. Інформація, яка вкладається в коди, - розміри, вага, дата виготовлення, відомості про виробника. Код включає в себе символи комп'ютерних кодувань ANSI і UNICODE. Для даного коду використовується три набору символів (А, В і С).

Крім лінійних кодів отримали поширення двомірні коди (2D). Перший з них - PDF 417 (Portable Data File, у перекладі - портативний файл даних) був використаний фірмою Symbol Technologies. Його штриховий код складається з 17 модулів, кожен з яких містить чотири штриха і пробілу (417). Штриховий код відкритий для загального користування. Його структура забезпечує можливість кодувати максимальне число від 1000 до 2000 символів в одному коді за інформаційної щільності від 100 до 340 символів. Існує різновид цього коду - Micro PDF 417.

Код Aztec Code застосований фірмою "Welch Allyn Inc" і з 1995 р. відкрито для загального користування. Основні його переваги - легка друк і розшифровка. Код являє собою квадратну матрицю з концентричними квадратами в центрі, які служать для визначення позиції коду щодо сканера і мірною лінійкою по краю коду. Найменший штрих Aztec Code має площу 15 на 15 модулів, найбільший - на 151 151. Мінімальний код дозволяє кодувати 13 цифр або 12 літер, а максимальний - 3832 цифри або 3067 букв, які займають 1914 байт даних.

Існують 32 градації розмірів коду з можливістю вибіркової установки захисту від помилок та методом Ріда - Соломона: від 5 до 95% області коду.

Код Data Matrix - двовимірний, розроблений фірмою "Ci-Matrix" для розміщення великого обсягу інформації на обмеженій площі поверхні. Код може містити до 500 символів і має теоретичну максимальну щільність 500 млн символів на дюйм. Практичне застосування зображення такої щільності обмежена роздільною здатністю друкуючих пристроїв і сканерів. Ця система кодування використовується для маркування електронних компонентів персональних комп'ютерів та іншої електронної техніки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Штрихове кодування та маркування товарів
Системи штрихового кодування
Фізичні закони, що лежать в основі технології автоматичної ідентифікації штрихових товарних кодів
Використання в логістиці технології автоматичної ідентифікації штрихових кодів
Модель кодування/декодування С. Холу
Розвантаження товарів
Роздільне зберігання товарів підвищеного і зниженого споживчого попиту
Ціна та оплата товару
Економічний аналіз нового товару
Доставка товарів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси