Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Ефективний фінансовий директор
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Обґрунтування залучення фінансування під інвестиційний проект

Ніколи не погоджуйтеся з твердженням, що у покладається вами підрозділу достатні штати, робочі площі або бюджет.

Правило Уэллера для бюрократичного фінансування

Виклад бізнес-ідеї у довільній формі ініціатором проекту часто не дозволяє вирішити дуже важливі для проекту питання: оцінити прибутковість та ефективність, а також ризики втрат коштів; залучити гроші інвесторів або кредиторів, тобто постачальників капіталу. Головне завдання при відповіді па перше питання - виявити конкурентні переваги ініціатора при реалізації даної бізнес-ідеї. В ідеалі ці переваги повинні носити довгостроковий характер і не мати можливість дублювання, тобто бути стратегічними. Це можуть бути матеріальні активи: вдало розташована земля і будівлі, не повністю завантажене обладнання, канали дистрибуції, контроль над поставками сировини, наявність власного споживача. В останні роки величезна роль у конкурентних перевагах стала належати інтелектуальних активів: управлінській команді, зв'язків, патентами, ліцензіями.

Головне завдання при відповіді на друге питання - доказ інвестиційної привабливості, тобто можливості повернути і примножити вкладені гроші. Проте хороша бізнес-ідея і пророблений план її втілення в життя ще не гарантують залучення капіталу. Для постачальників капіталу важливі бажання вкласти власні кошти ініціаторів проекту, фінансове становище компанії-ініціатора, її кредитна історія, досвід минулих успіхів або невдач у реалізації інвестиційних рішень. У зв'язку з цим бізнес-план традиційно містить опис не тільки бізнес-ідеї, але і її ініціаторів: наявність фінансових ресурсів, злагодженість команди, фінансове становище і т. п.

Зразок вимог до подання матеріалів для виділення джерел фінансування під інвестиційний проект, використовуваної диверсифікованої групою компаній "Агріко", наведено нижче.

Документ 1 "Вимоги до Проектної документації"

Склад і зміст Заявки на розгляд Інвестиційного проекту затверджується і можуть бути змінені з урахуванням специфіки конкретного Інвестиційного проекту.

Заявка на проект і прикладена Проектна документація повинні містити наступну інформацію:

1. Опис підприємства і галузі.

2. Основні конкуренти, характеристика конкурентної стратегії.

3. Фінансово-бухгалтерська звітність підприємства за останні два звітні роки поквартально (для діючого підприємства):

3.1. Бухгалтерські баланси (форма № 1).

3.2. Звіти про прибутки і збитки (форма № 2).

3.3. Додатки до бухгалтерських балансів.

3.4. Перелік фінансових ст. южен ні. 3.4. Перелік капітальних вкладень

1 Режим доступу: agrico.ru.

3.5. Інформація про структуру і склад запасів (короткі відомості про основних видах запасів, надлишках, неликвидах).

4. Інформація про виробничої діяльності:

4.1. Номенклатура продукції, що реалізується або запланованої до реалізації продукції.

4.2. Основні споживачі, призначення продукції, Дсту і ТУ.

4.3. Обсяги виробництва і продажів в натуральному і вартісному вираженні (без урахування ПДВ) по кожній позиції асортименту поквартально за останні чотири квартали (для діючого підприємства).

4.4. Середньооблікова чисельність працівників підприємства, середній рівень заробітної плати (для діючого підприємства фактичні дані за останній рік, для новостворюваного плановані).

4.5. Змінні витрати без урахування ПДВ (для діючого підприємства - або поквартально за останні чотири квартали, або з розрахунку на одиницю продукції; для новостворюваного підприємства - плановані витрати з розрахунку на одиницю продукції):

4.5.1. Сировина і основні матеріали.

4.5.2. Паливо і енергія на виробничі цілі.

4.5.3. Заробітна плата основного і допоміжного персоналу.

4.5.4. Відрахування на соціальне страхування (процентна ставка, фонд оплати праці (ФОП)).

4.5.5. Комерційні витрати.

4.5.6. Інші змінні витрати, що не ввійшли в список, які можуть бути на підприємстві.

4.6. Постійні витрати без урахування ПДВ (для діючого підприємства - поквартально за останні чотири квартали; для новостворюваного підприємства - плановані щоквартальні витрати):

4.6.1. Заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу.

4.6.2. Відрахування на соцстрах (процентна ставка. ФОП).

4.6.3. Допоміжні матеріали.

4.6.4. Паливо і енергія на невиробничі цілі.

4.6.5. Орендна плата.

4.6.6. Поточний ремонт будівель і споруд.

4.6.7. Поточний ремонт обладнання.

4.6.8. Послуги сторонніх організацій.

4.6.9. Інші постійні витрати, що не ввійшли в список, які можуть бути на підприємстві.

4.7. Структура підтримуваних па складі запасів сировини, їх розмір (в днях); умови роботи з постачальниками сировини (порядок оплати, терміни, частка виду в загальній масі постачальників).

4.8. Структура підтримуваних на складі запасів готової продукції, їх розмір (в днях); умови роботи з покупцями продукції (порядок оплати, терміни, частка виду в загальній масі покупців).

4.9. Тривалість виробничого циклу.

4.10. Структура оподаткування (у розбивці по видах податків із зазначенням податкових ставок і періодичності виплат), наявність податкових пільг у підприємства.

5. Плановані обсяги виробництва в натуральному і вартісному виразі по кожній позиції асортименту поквартально (у разі запуску нового виробництва з зазначенням часу, потрібного на вихід підприємства па повну виробничу потужність).

6. План (графік) інвестиційних заходів за обсягами капітальних вкладень і напрямами інвестування (без урахування ПДВ).

7. Потреба у фінансових ресурсах (плановані кредити/позики), умови їх отримання та погашення.

8. Інформація про активи підприємства.

8.1. Розмір амортизаційних відрахувань за останній квартал - для діючого підприємства, норми амортизаційних відрахувань - для новостворюваного підприємства.

9. Інформація про пасивах підприємства:

9.1. Розшифровка кредиторської заборгованості (для діючого підприємства) на останню звітну дату у гривнях із зазначенням дат виникнення та погашення кожної статті.

9.2. Розшифровка існуючих кредитів (для діючого підприємства). Умови виплати кредитів (розмір, строки, процентні ставки, порядок виплати процентів і основного тіла, можливі інші істотні умови).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
Економічне обґрунтування і ефективність інвестиційних проектів
Бізнес-план, його сутність і значення для економічного обгрунтування інвестиційного проекту
Інвестиційні проекти: розробка і оцінка
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ОЦІНКА
Проектно-кошторисна документація в будівництві
Документація внутрішнього аудитора
Нормативні документи в сфері стандартизації та вимоги до них
Призначення та види документації по плануванні території
Оцінка вартості проектно-вишукувальних робіт
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук