Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Мікроекономіка
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Мікроекономіка»
Предмет і функції мікроекономіки. Суб'єкти мікроекономіки. Методи мікроекономічного аналізу Економічне мислення. Труднощі раціонального економічного мислення Потреби та їх види. Ресурси і їх класифікаціяЛекція 2. Основи теорії попиту та пропозиції Основні проблеми економічної організації суспільства і ринковий механізм їх вирішення Попит. Закон і крива попиту. Нецінові фактори, що впливають на попит Пропозицію. Крива пропозиції. Нецінові фактори, що впливають на пропозицію Рівновага попиту і пропозиції. Рівноважна ціна і рівноважний кількість. Фактори, що впливають на стан рівновагиЛекція 3. Еластичність попиту і пропозиції Еластичність попиту та її показники. Цінова еластичність попиту, її вимірювання та типи. Зміна валової виручки при різних типах цінової еластичності попиту. Фактори, що впливають на еластичність попиту Цінова еластичність пропозиції, її вимірювання та типи. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції Миттєве, короткострокове і тривале рівновагу. Зміна ціни, обсягу виробництва та еластичності пропозиції в залежності від ринкового періодуЛекція 4. Теорія споживчого вибору Споживче поведінка в теорії маржиналізму. Трудова теорія вартості, теорія граничної корисності і неокласична теорія вартості і ціни товару. Взаємозв'язок потреб і попиту Загальна і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. Взаємозв'язок закону спадної граничної корисності і закону попиту. Кардиналістська і ординалістська функції корисності Процес раціонального споживчого вибору. Умова споживчої рівноваги Гранична корисність, ціна товару і ринковий попит Ефект заміщення і ефект доходу, їх вплив на попит Аналіз кривих байдужості та бюджетних ліній для визначення раціонального споживчого вибору. Положення рівноваги і вплив на нього зміни ціни товару та доходу споживачаЛекція 5. Теорія виробництва і витрат Виробнича функція. Ізокванта. Карта ізоквант Економічні та бухгалтерські витрати. Зовнішні і внутрішні витрати. Нормальна, бухгалтерська та економічна прибуток Зміни обсягу та витрат виробництва в короткостроковому періоді. Закон спадної віддачі. Граничний і середній продукт. Гранична та середня продуктивність. Постійні, змінні та валові витрати. Середні витрати. Граничні витрати Зміна витрат виробництва у довгостроковому періоді. Позитивний і негативний ефекти зростання масштабів виробництваЛекція 6. Економічна поведінка фірми в умовах досконалої конкуренції. Визначення ціни і обсягу виробництва. Максимізація прибутку і мінімізація збитку Сутність та ознаки досконалої конкуренції. Попит на товар конкурентної фірми та конкурентної галузі. Середня валова і гранична виручка (середній, валовий і граничний дохід) Максимізація прибутку і мінімізація збитку абсолютно конкурентної фірми в короткостроковому періоді. Вибір фірмою оптимального обсягу виробництва Взаємозв'язок граничних витрат і кривої пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді Стан рівноваги абсолютно конкурентної фірми і конкурентної галузі в короткостроковому періоді Встановлення рівноваги абсолютно конкурентної фірми і галузі в довгостроковому періоді. Причини високої ефективності конкурентної ринкової економікиЛекція 7. Економічна поведінка фірми в умовах чистої монополії Чиста монополія та її ознаки. Перешкоди для вступу в галузь, Крива попиту на продукцію монополіста. Ціна і гранична виручка (граничний доход) в умовах чистої монополії. Взаємозв'язок граничної і валової виручки Визначення оптимального обсягу виробництва монополістом. Економічна поведінка монополіста Економічні наслідки монополії Регульована монополія. Суспільно оптимальна ціна. Основні методи регулювання діяльності монополістаЛекція 8. Економічна поведінка фірми в умовах олігополії та монополістичної конкуренції Концентрація ринку та її вимірювання Олігополія та її ознаки. Ламана крива попиту олигополиста. Методи ціноутворення в умовах олігополії Монополістична конкуренція та її ознаки. Рівновага в умовах монополістичної конкуренції Антимонопольне законодавствоЛекція 9. Попит на економічні ресурси. Визначення оптимального рівня використання ресурсів Ціни на ресурси та їх значення. Теорія граничної продуктивності і попит на фактори виробництва Попит фірми на один змінний ресурс в короткостроковому періоді. Гранична виручка (гранична прибутковість ресурсу і граничні витрати ресурсу. Визначення фірмою оптимального рівня використання змінного ресурсу Ринковий попит на ресурс і фактори, що його визначають Попит фірми на ресурси в довгостроковому періоді. Оптимальне співвідношення ресурсів. Правило найменших витрат. Правило максимізації прибутку Графічний аналіз вибору фірмою оптимального співвідношення ресурсів. Ізокоста. Вибір оптимального співвідношення факторів виробництва Теорія граничної продуктивності та розподіл доходівЛекція 10. Формування цін на ринку праці: заробітна плата Заробітна плата як ціна праці. Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Залежність рівня заробітної плати від попиту на працю і пропозиції праці Формування заробітної плати на конкретних ринках праці. Конкурентний ринок праці. Модель монопсонії. Модель з урахуванням профспілок. Двостороння монополія Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум Диференціація ставок заробітної плати і її причини. Інвестиції в людський капітал. Тарифна системаЛекція 11. Формування цін на ресурси: рента, процент, прибуток Економічна рента. Фактори, що впливають на величину земельної ренти. Диференціальна рента Капітал та відсотковий дохід. Позичковий відсоток та визначення його ставки. Номінальна і реальна ставка відсотка. Формула складних відсотків і формула дисконтування Підприємницький дохід і економічний прибуток. Джерела економічного прибутку. Ризики підприємця. Монопольна прибутокЛекція 12. Загальна рівновага та економічна ефективність Часткова і загальна рівновага. Взаємозв'язок всіх ринків у положенні загальної конкурентної рівноваги Теорія рівноваги Л. Вальраса Загальна рівновага і добробут. Ефективність і справедливість Конкурентна рівновага і реальна ефективність економіки
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси