Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік операцій з відступлення права вимоги

У практичній діяльності організацій бувають ситуації, коли, відвантаживши товари, які вони не можуть отримати належні їм кошти. У цьому випадку організація може уступити право вимагати борг іншому кредитору або сама виступити в ролі нового кредитора.

В основі операцій з відступлення права вимоги лежить договір цесії. Поступка права вимоги означає зміну кредитора у зобов'язанні шляхом укладення договору між колишнім і новим кредитором (ст. 382 ЦК РФ), при цьому колишній кредитор називається цедентом, а новий кредитор - цесіонарієм. Боржник-покупець повинен бути повідомлений про перехід прав кредитора до іншого особі.

Цедент і цесіонарій становлять договір про відступлення права вимоги, де зазначаються: найменування та реквізити першого кредитора, найменування та реквізити нового кредитора, сума боргу перед першим кредитором, сума відступається вимоги та підстава поступки, прикладаються первинні документи (товарно-транспортні накладні, накладні, договори, розрахункові документи та ін). Таким чином, дебіторська заборгованість фактично продається і, як правило, зі збитком для цедента. Коли поступка вимоги за договором цесії відбулася, відносини між постачальником та покупцем за первісним договором припиняються, тобто закривається заборгованість покупця і одночасно виникає заборгованість цесіонарія.

Якщо дебіторська заборгованість продана за вартістю вище, ніж вона була за первісним договором, то із суми перевищення ПДВ нараховується до бюджету в момент вступу в силу договору цесії. У тому випадку якщо дебіторська заборгованість була продана за вартістю нижче, то у організації утворюються інші витрати.

ПРИКЛАД 10.2

Згідно з договором купівлі-продажу ЗЛО "Парус" відвантажило продукцію, не обкладається ПДВ, ЗАТ "Золоте руно" на суму 120 000 руб. В установлений договором термін, оплата від покупця не надійшла.

ЗАТ "Парус" уклало з ТОВ "Еллін" договір поступки права вимоги дебіторської заборгованості на суму 100 000 руб. ТОВ "Еллін" перерахувало на розрахунковий рахунок ЗАТ "Парус" зазначену суму.

У бухгалтерському обліку ТЗОВ "Еллін" (цесіонарія) зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 58 "Фінансові вкладення" субрахунок "Відступлення права вимоги" КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з цедентом"

- 100 000 руб. - на суму за договором поступки права вимоги;

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з цедентом" КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки"

- 100 000 руб. - на суму, перераховану цеденту за договором поступки права вимоги;

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з боржником-покупцем" КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

- 120 000 руб. - на суму дебіторської заборгованості покупця товарів;

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з боржником-покупцем"

- 120 000 руб. - на суму, отриману від боржника - покупця товарів;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати" КРЕДИТ 58 "Фінансові вкладення" субрахунок "Відступлення права вимоги"

- 100 000 руб. - на суму витрат за договором поступки права вимоги.

Цесіонарій, який викупив право вимоги дебіторської заборгованості, може передати його третій особі за договором цесії і сам виступити в ролі цедента, тобто буде мати місце реалізація фінансових послуг.

Бухгалтерські записи з обліку операцій з відступлення права вимоги у цедента, цесіонарія і при переуступку права вимоги наведені в табл. 10.2.

Таблиця 10.2

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з відступлення права вимоги

Кореспонденція рахунків

Зміст

операції

Дебет

Кредит

1

2

3

У цедента

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

90 "Продажі" субрахунок 1 "Виручка"

Відображена реалізація товарів методом нарахування

90 "Продажі" субрахунок 2 "Собівартість продажів"

41 "Товари"

Списано продані товари

90 "Продажі" субрахунок 3 "ПДВ"

68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

Нараховано ПДВ з суми проданих товарів

90 "Продажі" субрахунок 9 "Прибуток (збиток) від продажу"

99 "Прибули і збитки"

Відображено результат від реалізації товарів (прибуток)

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з цесіонарій"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображено заборгованість цесіонарія при продажу йому дебіторської заборгованості

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Списана сума дебіторської заборгованості за первісним договором

51 "Розрахункові рахунки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з цесіонарій"

Надійшли грошові кошти за договором цесії

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

Нараховано ПДВ з суми перевищення дебіторської заборгованості

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 9 "Сальдо інших доходів і витрат"

99 "Прибули і збитки"

Визначено фінансовий результат за договором цесії (прибуток)

У цесіонарія

58 "Фінансові вкладення" субрахунок "Відступлення права вимоги"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з цедентом"

Відображено фактичні витрати з придбання поступки права вимоги

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з цедентом"

51 "Розрахункові рахунки"

Перераховані грошові кошти цеденту

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з боржником-покупцем"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображена сума дебіторської заборгованості боржника-покупця

51 "Розрахункові рахунки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з боржником-покупцем"

Надійшли грошові кошти від боржника-покупця

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

58 "Фінансові вкладення" субрахунок "Відступлення права вимоги"

Списано витрати з відступлення права вимоги

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

Нараховано ПДВ з суми перевищення між отриманою заборгованістю і витратами

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 9 "Сальдо інших доходів і витрат"

99 "Прибули і збитки"

Визначено фінансовий результат від продажу послуг (прибуток)

При переуступку права вимоги

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з цесіонарій"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Передано третій особі право вимоги заборгованості

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

58 "Фінансові вкладення" субрахунок "Відступлення права вимоги"

Відображено списання грошових коштів, що фактично надійшли за договором цесії

51 "Розрахункові рахунки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з цесіонарій"

Надійшли грошові кошти від переуступки права вимоги дебіторської заборгованості

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

Нараховано ПДВ з суми продажу послуг

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 9 "Сальдо інших доходів і витрат"

99 "Прибули і збитки"

Визначено фінансовий результат від переуступки права вимоги (прибуток)

99 "Прибули і збитки"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 9 "Сальдо інших доходів і витрат"

Визначено фінансовий результат від переуступки права вимоги (збиток)

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості визначення податкової бази при відступленні права вимоги
Облік розрахунків та оподаткування операцій з використанням власних векселів покупця відповідно до вимог ПБО 18/02
Особливості обліку імпортних операцій
Тактика поступок вичавлювання
Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
Облік касових операцій
Облік експортних операцій з наданням комерційного кредиту
Облік операцій на спеціальних рахунках в банках
Облік реекспортних операцій
ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси