Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Податкові системи зарубіжних країн
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 6. Міжнародні податкові відносини

Ключові терміни: міжнародне подвійне оподаткування; гармонізація податкових систем; гармонізація непрямого оподаткування; гармонізація прямого оподаткування; Модельна конвенція ОЕСР про податки на доходи і капітал; нездорова податкова конкуренція; податкові ризики; низькоподаткова юрисдикція, офшор.

Гармонізація податкових систем країн - членів Європейського союзу

На сьогоднішній день єдиним успішним досвідом економічної інтеграції вважається Європейський союз (ЄС), в рамках якого вдалося створити не тільки єдине митне, але і частково валютне простір (зона євро). Незважаючи на серйозні економічні і політичні проблеми, які спостерігаються в Греції, Італії, Іспанії та деяких інших країнах ЄС, що загострилися у зв'язку з світовою кризою 2007 р., поки рано говорити про розвал даного об'єднання країн.

ПИТАННЯ ІСТОРІЇ

Початок утворенню Європейського союзу було покладено в 1951 р., коли шість європейських держав (Бельгія, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписали договір про створення Європейського об'єднання вугілля і сталі (European Coal and Steal Community, ECSC), який набрав чинності з 1952 р.

Основною метою цього об'єднання було стимулювання міждержавного взаємодії виробників вугілля і сталі. Успіх союзу спонукав уряди цих шести країн до створення спільного ринку по всіх товарах і послугах.

25 березня 1957 р. глави шести держав підписали угоду про створення Європейського економічного співтовариства ЄЕС (European Economic Community, ЄЕС) і Європейського співтовариства по атомній енергетиці. Поглиблення і удосконалення інтеграційних зв'язків призвело до рішення про створення єдиного економічного та валютного простору. З підписанням Маастрихтського договору 1992 р. на основі Європейського економічного співтовариства був створений Європейський союз. А вже у 1999 р. на зміну Європейській валютній системі, розрахунки в межах якої проводилися в ЕКЮ, прийшов Європейський валютний союз (European Monetary Union, EMU) і була введена єдина для всіх членів валютного союзу розрахункова і грошова одиниця - євро.

Ще в 1962 р. було запропоновано гармонізувати податкові системи країн-учасниць. Необхідність гармонізації податкових систем країн Європи зумовлена трьома фундаментальними причинами.

По-перше, країнам, спочатку объединявшимся в Європейське економічне співтовариство, притаманні загальні тенденції економічного і соціального розвитку. Це стосується як поступового переходу до постіндустріальної економіки, зростання добробуту громадян, посилення втручання держави в соціально-економічне життя суспільства і т. п., так і побудови податкових систем. З кінця 1950-х - початку 1960-х рр. країни Європи поступово переходять до використання податку на додану вартість як основного податку на товари і послуги, при цьому у більшості податкових систем суттєву роль відіграють прямі податки (перш за все, податки на доходи фізичних осіб).

По-друге, скасування митних бар'єрів європейські країни, що володіють повними повноваженнями у національній податковій сфері, можуть легко замінити податковими бар'єрами, що порушують нейтральність спільного ринку. Знижуючи митні збори, як того вимагає інтеграція в рамках митного союзу, країн ніщо не перешкоджає у такому зміні національного оподаткування, яке дозволить компенсувати втрати від зниження митних бар'єрів, залишивши фіскальний тягар на імпорт колишнім. У зв'язку з цим необхідно було забезпечити не тільки митну, але і податкову нейтральність між внутрішнім виробництвом країн-членів та імпортом.

По-третє, об'єднання в рамках Європейського союзу передбачає скасування перешкод у вигляді політичних кордонів і митних зборів для переміщення факторів виробництва і товарів, що загострює проблему податкової конкуренції.

Під податковою конкуренцією розуміють створення кращих податкових умов для виробників і споживачів в одній юрисдикції у порівнянні з іншими юрисдикціями. З економічної теорії відомо, що непряме оподаткування впливає на ціну товару, а оподаткування прямими податками - на рівень рентабельності факторів виробництва (капіталу - у випадку з податком на прибуток, робочої сили - у випадку з індивідуальним прибутковим податком і податками на фонд оплати праці). Очевидно, що існування розходжень в оподаткуванні між юрисдикціями, переміщення факторів виробництва між якими здійснюється відносно вільно, може значно спотворити конкуренцію між виробниками, що призведе до зниження ефективності розподілу ресурсів. Таким чином, в умовах відсутності кордонів і обмежень на переміщення капіталу і робочої сили країни з більшою податкової навантаженням при інших рівних умовах "програють" податкову конкуренцію з країнами, що надають більш пільгові умови оподаткування. В даному випадку "програш" оцінюється у втратах податкової бази і, як наслідок, зниження податкових доходів бюджету. Податкова конкуренція, що супроводжується подібними наслідками для групи юрисдикцій, отримала назву шкідливої податкової конкуренції (harmful tax competition).

З тим щоб перешкоджати шкідливої податкової конкуренції і сприяти розвитку економічних зв'язків у рамках Європейського союзу, почала здійснюватися гармонізація податкових систем країн-учасниць. Суть податкової гармонізації полягає у зближенні податкових систем країн-учасниць, у зв'язку з чим були поставлені наступні завдання:

- уніфікувати податкове законодавство;

- проводити узгоджену або спільну для всіх країн податкову політику;

- делегувати частину податкового суверенітету національних урядів наднаціональним органам інтеграційної організації.

Насамперед було необхідно забезпечити фіскальну нейтральність спільного ринку, тобто гармонізувати мита і непрямі податки з тим, щоб імпорт не дискримінували на користь вітчизняного виробництва в рамках окремої юрисдикції. Ця задача була поставлена ще в Угоді про створення ЄЕС (EEC Treaty, Articles 95-99) Комісія, спеціально створена для вирішення даної задачі, прийшла до висновку про те, що всі країни-учасниці повинні прийняти таку систему оподаткування споживання, яка б не спотворювала умови конкуренції ані всередині країни, ані між державами співтовариства. Такою системою було визнано оподаткування податком на додану вартість.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Міжнародні економічні відносини
Міжнародні валютні відносини
Міжнародна політика щодо циклу
Міжнародне податкове право
Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини
Податкові системи країн - членів Митного союзу (Республіки Казахстан і Республіки Білорусь)
Правова система Європейського Союзу
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ЕВОЛЮЦІЯ, ІНСТИТУТИ, ПОЛІТИКА
Правовий статус Суду Європейського Союзу
Податкові системи країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси