Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 18. Інвестиційна стратегія підприємства

Поняття інвестиційної стратегії та її факторів

Інвестиційна стратегія - це комплекс довгострокових цілей, найбільш принципових установок і намірів в області капіталовкладень та вкладень у фінансові активи, розвитку виробництва, формування оптимальної структури напрямків інвестування та джерел їх фінансування, а також сукупність дій та їх досягнення. У загальному виді інвестиційна стратегія реалізується у розробці плану та програми здійснення інвестиційної діяльності, виходячи з ситуації, що склалася на даному етапі розвитку підприємства. Стратегія відображає специфіку підприємства і його переваги, що виникають в результаті змін в економіці. Інвестиційна стратегія підприємства формується з урахуванням існуючих джерел та форм інвестування, їхньої доступності і потенційної ефективності використання.

Вихідною передумовою формування інвестиційної стратегії є загальна стратегія економічного розвитку підприємства. Стосовно неї інвестиційна стратегія носить підлеглий характер і повинна узгоджуватися з нею по цілях та етапах реалізації. Інвестиційна стратегія при цьому розглядається як один з головних факторів забезпечення ефективного розвитку підприємства відповідно до обраної ним загальною економічною стратегією.

Процес стратегічного управління інвестиційною діяльністю одержує свою подальшу конкретизацію в процесі тактичного управління цією діяльністю шляхом формування інвестиційного портфеля. Формування інвестиційного портфеля є середньостроковим управлінням, здійснюваним у межах стратегічних рішень та поточних фінансових можливостей підприємства. Процес тактичного управління інвестиційною діяльністю отримує своє завершення в оперативному управлінні реалізацією окремих інвестиційних програм та проектів.

В процесі формування інвестиційної стратегії йде великий пошук і оцінка альтернативних варіантів інвестиційних рішень, найповніше відповідають завданням підприємства. Інвестиційна стратегія не є незмінною, вона повинна періодично переглядатися і уточнюватися в залежності від зміни зовнішніх економічних умов та нових можливостей росту підприємства. Інвестиційна стратегія завжди повинна відповідати таким цілям:

■ максимізації прибутку від інвестиційної діяльності;

■ мінімізації інвестиційних ризиків;

■ забезпечення покращення стану підприємства за рахунок ефективної інвестиційної діяльності.

Для того щоб у процесі стратегічного, тактичного і оперативного планування досягти поставлених цілей, необхідно постійно проводити роботу але вирішення наступних завдань:

■ дослідження зовнішнього інвестиційного середовища і прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку;

■ технічні і маркетингові дослідження з метою передбачення наслідків інвестицій;

■ пошук нових, більш прибуткових інвестиційних можливостей;

■ оцінку привабливості інвестиційних проектів і відбір найбільш ефективних;

■ оцінку інвестиційних якостей фінансових інструментів і відбір найбільш ефективних;

■ розробку капітального бюджету;

■ формування оптимальної структури інвестування;

■ підготовка рішень про своєчасний вихід з неефективних інвестиційних проектів і реінвестування капіталу.

На вибір інвестиційної стратегії підприємства впливають наступні фактори:

■ загальна стратегія розвитку, яка передбачає наявність головної мети розвитку. Цими цілями можуть бути:

- проникнення на ринок (тактична мета - забезпечення виживаності при збитковій діяльності),

- закріплення на ринку (тактичне завдання - забезпечення беззбиткової діяльності),

- істотне розширення свого сегмента на ринку (тактичне завдання - забезпечення систематичного зростання прибутку З виходом на оптимальний рівень),

- галузева диверсифікація діяльності з метою підтримання певного її зростання (тактичне завдання - забезпечення збалансованого зростання прибутку і підтримання оптимального її рівня),

- забезпечення стабілізації обсягу діяльності (тактичне завдання - забезпечення збереження прибутку, платоспроможності та фінансової стійкості),

- суттєве оновлення форм і напрямків діяльності (тактичне завдання - забезпечення умов для високих темпів зростання прибутку);

■ стадія життєвого циклу підприємства, яка включає ряд послідовних стадій:

- народження - метою інвестиційної стратегії є забезпечення достатнього обсягу початкових реальних інвестицій у формі капітальних вкладень,

- дитинство - завершення початкового реального інвестування у формі капітальних вкладень,

- юність - забезпечення розширення діяльності за рахунок нового реального інвестування і початок фінансового інвестування,

- рання зрілість - продовження реального інвестування для розширення діяльності при суттєвому розширенні обсягу і форм фінансового інвестування,

- остаточна зрілість - здійснення інвестування в обсягах, що забезпечують технічне переозброєння і широкомасштабне фінансове інвестування,

- старіння - це забезпечення реального і фінансового інвестування в розмірах, що забезпечують збереження необхідного обсягу діяльності,

- відродження - це великомасштабна реальне інвестування, пов'язане з різними формами диверсифікації діяльності;

■ фінансовий стан підприємства на основі оцінки його фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності, ефективності. Фінансовий стан підприємства, поряд з рівнем його технічного і організаційного потенціалу визначає конкурентну позицію підприємства. Конкурентна позиція підприємства - це його позиція на ринку збуту. Вона оцінюється як частка ринку збуту у даного підприємства та перспективи її зростання.

■ наявність тимчасово вільних грошових коштів. Цей фактор визначає готовність підприємства інвестувати кошти в довгострокові, середньострокові та короткострокові реальні і фінансові активи.

Таким чином, розробка інвестиційної стратегії дозволяє приймати ефективні управлінські рішення, пов'язані з розвитком підприємства в умовах зміни зовнішніх і внутрішніх чинників, що визначають цей розвиток.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності
Етапи формування інвестиційної стратегії підприємства
Інвестиційна стратегія підприємства
Стратегічний аналіз у системі управління підприємством
Інноваційна стратегія розвитку підприємства
Розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності
Інвестиційна стратегія підприємства
Етапи формування інвестиційної стратегії підприємства
Фактори, що визначають вибір стратегії відновлення
АНТИКРИЗОВІ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАЦІЇ
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук