Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Бюджетне право Росії
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Питання правового регулювання бюджетних відносин є найбільш актуальними в сучасній юриспруденції. В даний час знання бюджетного права необхідно не тільки юристів, але і економістам, політологам, соціологам, а також усім, хто так чи інакше пов'язаний з фінансовою системою держави та правовими засобами її регулювання.

Виконання соціальної, політичної та економічної функцій держави об'єктивно вимагає фінансових ресурсів, а задовольняються державні потреби в грошовій формі. Першорядне значення в економічному та політичному розвитку держави має його бюджетна система, оскільки вона є основною фінансовою базою функціонування держави. Бюджетна система - один із найважливіших фундаментів держави і одночасно його невід'ємний атрибут. Бюджет - це індикатор економічного, соціального і політичного становища держави.

Централізація грошових коштів у бюджетній системі має стратегічне значення, дозволяє здійснювати єдину фінансову політику на території всієї країни. Кошти, що мобілізуються у федеральних, регіональних і муніципальних бюджетах, використовуються для витрат на загальнодержавні потреби, які не можуть (або не мають) бути забезпечені з інших джерел.

За останні роки в російському законодавстві відбулися кардинальні зміни, які торкнулися всіх галузей права, але особливо фінансового та його основний підгалузі - бюджетного. Значною мірою це пов'язано з мінімізацією прямого втручання держави в більшість фінансово-економічних відносин.

У ринковій економіці в умовах скоротилися можливості держави втручатися в економічні процеси в країні значно зростає роль бюджетної системи як одного з найважливіших інструментів державного регулювання економіки. Це обумовлює важливе значення навчальної дисципліни "Бюджетне право" в навчальному процесі для підготовки висококваліфікованих фахівців - юристів та економістів.

Вивчення курсу бюджетного права у вищих навчальних закладах також зумовлена потребами правового забезпечення державних і муніципальних фінансів в умовах різкого зниження бюджетних доходів, кризового стану світової економіки. Перед державою стоїть завдання не тільки подолати фінансово-економічну кризу, але і не допустити критичного стану в економіці й одночасно зберегти здатність на належному рівні фінансувати державно значимі завдання.

"Бюджетне право" - це навчальна дисципліна, яка може входити в варіативну частину професійного циклу Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти (ФГОС ВПО) як для бакалаврів, так і магістрів.

Вона необхідна для підготовки кваліфікованих юристів, управлінців, економістів, фахівців у сфері державного аудиту, є системоутворюючою для формування у студентів мислення, заснованого на розумінні сутності публічних фінансів, їх призначення для забезпечення суверенітету і розвитку держави.

В сукупності з іншими дисциплінами базової частини професійного циклу ФГОС ВПО дисципліна "Бюджетне право" забезпечує реалізацію професійних компетенцій бакалавра або магістра.

При вивченні даної дисципліни студент повинен володіти наступними компетенціями:

1) знати:

o основні терміни і поняття бюджетного права;

o елементи механізму бюджетно-правового регулювання;

o компетенції учасників бюджетного процесу;

o порядок формування доходів та розподілу видатків бюджетів;

o правові форми та умови надання міжбюджетних трансфертів;

o правові основи боргової політики держави;

o бюджетний процес на всіх публічно-територіальних рівнях;

o форми і методи здійснення бюджетного контролю;

o порядок і умови притягнення до бюджетно-правової відповідальності;

2) вміти:

o кваліфіковано застосовувати нормативні правові акти, що регулюють бюджетні відносини;

o використовувати правозастосовчу практику з питань бюджетної діяльності;

o кваліфіковано тлумачити нормативні правові акти, що регулюють бюджетні відносини;

o здійснювати правову експертизу нормативних правових актів, що регулюють бюджетні відносини;

o давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації з конкретних питань бюджетної діяльності;

o організовувати взаємодію з фахівцями суміжного профілю;

3) володіти:

o навичками прийняття оптимальних управлінських рішень з питань бюджетної діяльності;

o умінням кваліфіковано проводити наукові дослідження у галузі бюджетного права;

o здатність викладати дисципліну "Бюджетне право" на високому теоретичному і методичному рівні;

o навичками організації самостійної роботи з бюджетним законодавством, судовою практикою та науковою літературою;

o навичками організації та проведення наукових досліджень з питань бюджетного права.

Потреби державного управління в бюджетній сфері полягають не тільки у вирішенні завдань підвищення доходів бюджету, але й у створенні концептуально нових підходів в організаційно-правовому забезпеченні витрачання державних коштів, міжбюджетного регулювання, управління державним боргом.

Бюджетний кодекс, чинний практично в новій редакції, створив законодавчу основу для ефективного функціонування та розвитку бюджетної системи РФ, підвищення ефективності бюджетних витрат, відповідального використання державних коштів. В якості нових бюджетних інструментів введені довгострокові і відомчі цільові програми, форми міжбюджетних трансфертів, державні гарантії, механізми управління державним і муніципальним боргом та ін.

У той же час ряд проблем у сфері бюджетних відносин все ще залишається невирішеним.

Норми бюджетного права останнім часом розвиваються швидкими темпами. Значно розширилося коло джерел бюджетного права за рахунок нормативних правових актів суб'єктів РФ і муніципальних утворень. Стрімкий розвиток бюджетних відносин об'єктивно вимагає чіткого регулятора, яким є право. Саме бюджетне право покликане в даному випадку визначати компетенцію учасників бюджетних відносин, режим акумуляції і витрачання державних грошових коштів, порядок ухвалення закону про бюджет, форми і методи бюджетного контролю, підстави та порядок притягнення до бюджетно-правової відповідальності.

Вивчення курсу "Бюджетне право" є важливою частиною фінансово-правової підготовки бакалаврів і магістрів. У цьому виданні знайшла відображення проведена в країні бюджетна реформа, викладено матеріали, що характеризують зміну форм і методів бюджетного контролю, оптимізації бюджетних витрат, системи державних закупівель, використання державних і муніципальних грошових коштів та ін

Пропонований підручник базується на авторському курсі "Бюджетне право і процес".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси