Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Комерційна логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Зміст логістичного підходу

Логістика передбачає розглядати систему поводження у всій її складності і різноманітті. Дослідження розвитку та функціонування великих систем вимагає системного підходу. Інший підхід тут просто неможливий. Можна сказати, що логістичний підхід - це системний підхід до дослідження соціально-економічних і людино-машинних систем. Особливість його застосування полягає в тому, що кожен стан досліджуваного об'єкта і їх сукупність розглядаються у взаємозв'язку, спадкоємності та розвитку, у переході до якісно нового стану. Складні об'єкти при цьому досліджуються як ієрархічно побудоване єдність відкритих систем, причому будь-які обґрунтовані рішення повинні враховувати їх вплив на суміжні елементи і зв'язку.

Застосування логістичного підходу до проектування розвитку економічних систем передбачає рішення наступних завдань:

o постановку цілей розвитку і знаходження їх оптимального поєднання;

o визначення шляхів і засобів досягнення цих цілей через виявлення зв'язків і дослідження взаємодії враховуються факторів та аналізованих об'єктів в кількісній формі;

o зв'язування цілей і засобів їх досягнення з потребою в ресурсах, враховуючи обмеженість останніх.

Головні інструменти логістичного підходу - аналіз і синтез досліджуваної системи. Аналіз системи дозволяє виявити найбільш суттєві фактори, дає їх характеристику, кількісну оцінку взаємодії один з одним, визначає їх вплив на параметри досліджуваної системи. Синтез забезпечується в процесі розробки і функціонування формалізованої моделі досліджуваних параметрів системи; ця модель об'єднує фактори в динаміці розвитку розглянутої системи.

Логістичний підхід передбачає системність, цілісність, оптимізацію сумарних витрат, єдність проектування та реалізації проектів. Одним словом, логістика дозволяє комплексно, з системних позицій охопити всі етапи сфери обігу: "постачання - виробництво - зберігання - розподіл - транспорт - попит - споживання". Це сприяє тому, що матеріально-технічне забезпечення і транспортування стають невід'ємними елементами виробничого процесу, що істотно змінює критерії оцінки ефективності вищевказаної системи.

Раніше цільова функція цього комплексу орієнтувалася па мінімум витрат і кожному з ланок

де Сс ,СП, Сх, Ср, Ст - витрати відповідно на постачання, виробництво, зберігання (складування), розподіл, транспортування.

На відміну від такого підходу логістичний підхід орієнтує на відмову від ізольованого розгляду витрат. На зміну прийшов критерій мінімуму суми зазначених витрат, який базується на оптимальному значенні кожного з доданків

Тут застосуємо критерій оптимальності за Парето, який дозволяє перевірити, покращує запропоноване рішення по конкретному об'єкту загальний стан системи.

Дана оптимізація ґрунтується на певній сукупності вихідних положень:

o вихідна логістична структура розглядається як складна система, що має низку підсистем;

o кожна підсистема володіє власним критерієм оптимальності, що відбивають її внутрішні (іманентні) інтереси;

o функціонування структури являє собою процес взаємодії цих підсистем;

o взаємодія підсистем здійснюється за допомогою особливої логістичної системи, тобто є економічною взаємодією, мета якого - найкраще поєднання інтересів окремих підсистем і системи в цілому.

Поняття оптимальності за Парето, виражає таку економічну поведінку, згідно з яким добре робити так, щоб комусь стало краще, якщо при цьому нікому іншому не стає гірше.

Практично це означає, що логістика веде до відмови від проведення заходів окремо по раціоналізації матеріально-технічного забезпечення та перевезень, вона націлена на раціоналізацію всієї сфери обігу і виробництва в сукупності. Інакше кажучи, концепція логістики полягає в інтеграції виробництва, матеріально-технічного забезпечення, транспортування, інформатики і комунікацій.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Новітні концепції інтегрованої логістики. Інтегрований підхід до функціонального логістичного менеджменту
Сутність логістичного підходу
Системний підхід у логістиці
Специфіка логістичного підходу до управління матеріальними потоками
Логістичний підхід до організації товароруху
Змінюється природа логістичних систем
Управління якістю логістичного сервісу
Ефективність застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками на виробництві
ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРАХ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ
Місце і роль реформ в суспільному розвитку. Поняття і зміст політичної модернізації: сучасні підходи
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси