Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сутність, структура та типологія інноваційного проекту

Поняття "інноваційний проект" має кілька визначень:

1) комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на створення і розповсюдження нового виду продукції або технологій;

2) комплект технічної, організаційно-планової, розрахунково-фінансової документації, необхідної для забезпечення інноваційного процесу в конкретних умовах;

3) система дій в рамках ресурсних та часових обмежень, що дозволяють матеріалізувати результати науково-технічної діяльності, перетворивши їх на якісно більш досконалий і конкурентоспроможний продукт, і довести до споживача;

4) повний життєвий цикл певного нововведення, що включає всі етапи: від створення до експлуатації у формі нововведення.

Ми будемо користуватися наведеними нижче визначення інноваційного проекту.

Інноваційний проект - це система взаємопов'язаних цілей і засобів їх досягнення. Він являє собою комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських, виробничих, організаційних, фінансових, комерційних й інших заходів, відповідним чином організованих (ув'язаних за ресурсами, термінами і виконавцям), оформлених комплектом проектної документації. Він повинен забезпечити ефективне вирішення конкретної науково-технічної задачі (проблеми), вираженого в кількісних показниках і приводить до інновації.

Різноманіття можливих цілей і завдань науково-технічного розвитку зумовлює величезну розмаїтість видів інноваційних проектів. Загальноприйнятої класифікації їх не існує. Інноваційні проекти часто класифікують за такими ознаками, як період реалізації проекту, характер цілей проекту, вид задовольняється потреби, тип інновації, рівень прийнятих рішень і масштабність завдань.

Класифікація інноваційних проектів у відповідності з виділеними ознаками наведена в табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Класифікація інноваційних проектів

Класифікаційні ознаки

Види інноваційних проектів

Період реалізації проекту

o Довгострокові

o Середньострокові

o Короткострокові

Характер цілей проекту

o Кінцеві

o Проміжні

Вид задовольняється потреби

o Нові потреби

o Існуючі потреби

Класифікаційні ознаки

Види інноваційних проектів

Тип інновації

o Новий продукт

o Новий метод виробництва

o Новий ринок

o Новий джерело сировини

o Нова структура управління

Рівень прийнятих рішень

o Федеральні

o Президентські

o Регіональні

o Галузеві

o Окремого підприємства

Масштабність завдань

o Монопроекты

o Мульти проекти

o Мегапроекти

Приналежність інноваційного проекту до того чи іншого виду визначає його специфічний зміст і використання особливих методів формування й управління проектом.

Зміст інноваційного проекту можна розділити за трьома підставами:

- за стадіями інноваційної діяльності;

- процесу формування і реалізації;

- елементів організації.

З погляду стадій здійснення інноваційної діяльності інноваційний проект містить у собі НДР, проектно-конструкторські і дослідно-експериментальні роботи, освоєння виробництва, організацію виробництва і його пуск, маркетинг нових продуктів, а I а також фінансові заходи.

В основі змісту інноваційного проекту за процесом його формування і реалізації лежить концепція життєвого циклу інноваційного проекту, яка виходить з того, що інноваційний проект є процес, який відбувається протягом кінцевого проміжку часу, в якому можна виділити наступні етапи: формування інноваційної ідеї (задуму); розробка проекту; реалізація проекту; завершення проекту.

Розглядаючи інноваційний проект за елементами організації, можна виділити в ньому дві частини: органи управління формуванням і реалізацією проекту; учасники інноваційного проекту.

В залежності від виду проекту в його організації можуть брати участь від однієї до кількох десятків (іноді сотень) організацій. Ці організації прийнято поєднувати в конкретні групи учасників проекту.

Замовник - майбутній власник і користувач результатів проекту (фізична або юридична особа).

Інвестор - фізичні чи юридичні особи, що вкладають засоби в проект. Інвестором може бути: замовник, органи, уповноважені управляти державним і муніципальним майном; підприємницькі об'єднання, організації, в тому числі громадські та міжнародні; іноземні юридичні особи, фізичні особи - громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни; банки.

Проектувальник - спеціалізовані проектні організації, що розробляють проектно-кошторисну документацію.

Постачальник - організації, що забезпечують матеріально-технічне забезпечення проекту.

Виконавець - юридичні особи, що несуть відповідальність за виконання робіт за контрактом.

Науково-технічні ради - провідні спеціалісти з тематичних напрямків проекту, що несуть відповідальність за вибір науково-технічних рішень, рівень їхньої реалізації, повноту і комплексність заходів для досягнення проектних цілей, організуючі конкурсний добір виконавців і експертизу отриманих результатів.

Керівник проекту - юридична особа, якій замовник делегує повноваження з керівництва роботами за проектом.

Команда проекту - специфічна організаційна структура, очолювана керівником проекту і створювана на період здійснення проекту.

Підтримуючі структури проекту - це організації різних форм власності, що сприяють основним учасникам проекту у виконанні завдань проекту й утворюють разом з ними інфраструктуру інноваційного підприємництва (інноваційні центри, фонди підтримки програм, проектів, консалтингові фірми; патентно-ліцензійні фірми тощо).

Для інноваційного проекту характерні наступні особливості:

o однократність виконання;

o відсутність заздалегідь сформульованої мети;

o визначеність початку і закінчення;

o обмеженість у часі та у коштах;

o складність;

o необхідність залучення спеціалістів різних профілів;

o високий пріоритет.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Структура бізнес-плану інноваційного проекту
Порядок розробки інноваційного проекту
Сутність інвестиційного проекту, класифікація і життєвий цикл
Управління інноваційним проектом
Експертиза інноваційних проектів
Керування інноваційними проектами
Інноваційний потенціал підприємства: структура і оцінка
Бізнес-план інноваційного проекту
Методи і прийоми зниження ризиків інноваційних проектів
Інноваційний проект: види, особливості, порядок розробки, фінансування, оцінювання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси