Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи розрахунку економічної ефективності підготовки і реалізації управлінських рішень

Основними методами для вимірювання (оцінки) економічної ефективності управлінських рішень є:

- порівняння різних варіантів (альтернатив);

- непрямий, за кінцевими результатами УР;

- прямий, з безпосереднім результатами діяльності;

- аналіз ефективності витрат.

Метод порівняння різних варіантів передбачає аналіз ринкової вартості УР і витрат на УР шляхом аналізу варіантів УР для одного і того ж типу об'єкта, розроблених і реалізованих приблизно в однакових умовах. Необхідно відокремити вплив суб'єктивного фактора, гальмуючого або прискорює цей процес.

Даний метод дозволяє замість ринкової вартості УР використовувати ринкову вартість виробленої продукції. Так, при реалізації двох варіантів УР відносна економічна ефективність для першого рішення визначається:

де К - частка УР в ефективності виробництва (К = 0,4 - 0,5); Р,т - прибуток, отримана за реалізацію товару при 1-му варіанті УР; Рг - прибуток, отримана за реалізацію товару при 2-му варіанті УР; 31Т - витрати на виробництво товару при 1-му варіанті УР; 32т - витрати на виробництво товару при 2-му варіанті УР.

Прямий метод визначення Ее за безпосереднім результатами діяльності заснований на оцінці безпосереднього ефекту від УР при досягненні цілей, реалізації функцій, методів та ін. Основні параметри при оцінці Ее - стандарти (часові, ресурсні, фінансові та ін). Визначення Ее здійснюється за наступною формулою:

де С; - стандарт на використання (трату) ресурсу для процесу розробки УР; 3. - реальне використання (витрати) ресурсу для процесу розробки У Р.

При розрахунку Ел необхідно визначити значення Э3/. по кількох ресурсів (т) і потім по пріоритетності ресурсів (п.) знайти середнє значення Ее:

Непрямий метод за кінцевими результатами заснований па розрахунку ефективності виробництва в цілому і виділення з нього фіксованої (статистично обґрунтованої) частини (До):

де П - прибуток, отримана за реалізацію товару; ОЗ-загальні витрати; К - частка УР в ефективності виробництва (А* = 20-30%).

Іноді для оцінки ефективності управлінських рішень використовують метод аналізу ефективності витрат, який є більш вдосконаленим видом або варіантом традиційного маржинального аналізу [41]. Це метод грунтується на співставленні альтернатив у тих випадках, коли оптимальне рішення не можна виразити в грошових одиницях, як це має місце при маржинальному аналізі, який представляє собою фактично традиційний вид аналізу витрат і результатів.

Аналіз ефективності витрат являє собою метод здійснення вибору з декількох альтернатив для визначення кращого варіанту в тих випадках, коли цілі далеко не настільки конкретні, як ті, які виражені певними кількісними показниками, такими як збут, витрати або прибуток.

Основними особливостями аналізу ефективності витрат є зосередження уваги на результатах програми або системи, зіставлення вкладу кожної альтернативи з ефективністю щодо досягнення бажаної мети і порівняння вартості кожної з цих альтернатив на основі її ефективності.

Аналіз ефективності витрат включає в себе ті ж етапи, що і всяке рішення; головними його відмінними рисами є наступні:

- цілі зазвичай орієнтовані на випуск продукції або па кінцеві результати і, як правило, не піддаються точному визначенню;

- альтернативи зазвичай являють собою цілі системи, програми або стратегії, розраховані на досягнення цілей;

- критерії ефективності повинні відповідати цілям і бути сформульовані як можна більш точно;

- оцінка витрат виробництва, як правило, є звичайної і традиційною, але сюди можуть входити як негрошові, так і грошові витрати, незважаючи па те, що перші можна елімінувати, висловивши їх у вигляді негативних чинників ефективності;

- критерії рішень, хоча вони і є визначеними, зазвичай не настільки конкретні, як вартість або прибуток, і можуть включати в себе досягнення якої-небудь мети з найменшими витратами, з готівкою ресурсами або забезпечувати зниження витрат по відношенню до ефективності.

Цінність аналізу ефективності витрат полягає в тому, що він спонукає того, хто приймає рішення, розглянути різні альтернативи з урахуванням їх ефективності по відношенню до витрат. Цей метод знайшов широке застосування при прийнятті інноваційних рішень.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень та методи їх аналізу
Форми підготовки і реалізації управлінських рішень
Ефективність управлінських рішень
Методи реалізації та оцінки результатів управлінських рішень
Методи прийняття управлінських рішень на основі оптимізації показників ефективності
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНІВ
Основні характеристики та принципи прийняття та реалізації управлінських рішень
Принципи оцінки ефективності розробки управлінського рішення
Взаємопов'язаність рішень і результатів їх реалізації
Економічні методи прийняття управлінських рішень
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси