Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Антисипативный спосіб

Антисипативная процентна ставка (дисконтна ставка або антисипативный відсоток) - це відношення суми доходу, нарахованого за певний інтервал, до нарощеної суми, отриманої наприкінці даного періоду. При антисипативном способі нарощена сума, отримана в кінці періоду, вважається величиною отримуваного кредиту (позики), яку позичальник зобов'язаний повернути. Отримує він суму, меншу на величину відсоткового доходу кредитора. Таким чином, процентний дохід (дисконт) нараховується відразу, тобто залишається у кредитора. Ця операція називається дисконтуванням за обліковою ставкою, комерційних (банківських) обліком.

Дисконт - дохід, отриманий за обліковою ставкою, як різниця між величиною повернутого кредиту і виданої сумою: D = F - Р.

Прості облікові ставки

Якщо ввести позначення:

d, % - річна облікова ставка відсотків;

d - відносна величина річної облікової ставки;

D - сума процентних грошей (дисконт), що сплачуються за період (рік);

D - загальна сума відсоткових грошей (дисконт) за весь період нарахування;

Р - величина виданої грошової суми;

F - повернена сума (величина позики);

kn - коефіцієнт нарощення;

п - кількість періодів нарахування (років);

d - тривалість періоду нарахування в днях;

К - тривалість року в днях До = 365 (366), то антисипативная процентна ставка може бути виражена у вигляді

Тоді при

або

Тоді (6.20)

Приклад. Позичка видається на 2 роки за простою обліковою ставкою 10%. Сума, одержана позичальником, Р = 45 000 руб. Визначити повернуту суму і величину дисконту.

Дисконт: крб.

Звідси обернена задача.

Приклад. Позичка видається на 2 роки за простою обліковою ставкою 10%. Розрахуйте суму, що отримується позичальником, і величину дисконту, якщо потрібно повернути 50 000 руб.

Дисконт: крб.

Якщо період нарахування менше року, то

Тоді

(6.21)

(6.22)

Звідси ,

Приклад. Позичка видається на 182 дні звичайного року за простою обліковою ставкою 10%. Сума, одержана позичальником, Р = 45 000 руб. Визначте повернуту суму.

Складні облікові ставки

Якщо повернення позики відбувається через декілька періодів нарахування, обчислення доходу може проводитися за методом складних облікових ставок.

Якщо ввести позначення:

dc,, % - річна облікова ставка;

dc - відносна величина річної облікової ставки відсотків;

f - номінальна облікова ставка складних відсотків, використовувана при поинтервальном нарахування дисконту, то при розрахунку нарощеної суми але закінчення першого періоду нарощена сума

По закінченні другого періоду

Через п років нарощена сума складе . (6.23)

Тоді коефіцієнт нарощення . (6.24)

Приклад. Позичка видається на 3 роки за складною обліковою ставкою 10%. Сума, одержана позичальником, Р = 43 000 руб. Визначте повернуту суму і величину дисконту.

Якщо кількість періодів нарахування складних відсотків п не є цілим числом, то коефіцієнт нарощення можна представити наступним чином:

(6.25)

де п = пц + d/K - загальна кількість періодів (лег) нарахування, що складається з цілих і нецілого періодів нарахування; пц - кількість цілих (повних) періодів (років) нарахування; D - кількість днів нецілих (неповного) періоду нарахування; К = 365 (366) - кількість днів у році; dc - відносна величина річної облікової процентної ставки.

Приклад. Позичка видається на 3 роки 25 днів по складній обліковій ставці 10%. Сума, одержана позичальником, Р = 45 000 руб. Визначте повернену суму і величину дисконту.

Величина дисконту D = F (Р = 62 151 - 45 000 = 17 151 руб.

Якщо облікова ставка протягом періодів nv..., nN різна d1 d2,..., dN, то формула нарощеної суми приймає вигляд

(6.26)

Приклад. Позика видається за складною обліковою ставкою 10,9,5,9%. Сума, одержана позичальником, Р = 45 000 руб. Визначте повернуту суму.

При нарахуванні відсотків протягом періоду поинтервально m раз формула нарощеної суми

(6.27)

Приклад. Сума, одержана позичальником, 10 000 руб. видається на 3 роки, проценти нараховуються в кінці кожного кварталу за номінальною ставкою 8% річних. Визначте повернену суму.

Якщо кількість періодів нарахування складних відсотків N не є цілим числом, то коефіцієнт нарощення можна представити у вигляді

(6.28)

де пц - кількість цілих (повних) періодів (років) нарахування; т - кількість інтервалів нарахування в періоді; Р - кількість цілих (повних) інтервалів нарахування, але менше загальної кількості інтервалів в періоді, тобто Р<т; d - кількість днів нарахування, але не менше кількості днів в інтервалі нарахування.

Приклад. Позичка видається на 3 роки 208 днів (183 + 25 днів) за складною обліковою ставкою 10%. Виплата по півріччях = 2). Сума, одержана позичальником, Р = 45 000 руб. Визначте повернуту суму і величину дисконту.

Крім того, можна визначити інші параметри:

(6.29)

(6.30)

Зворотний завдання:

Приклад. Позичка видається на 3 роки за складною обліковою ставкою 10%. Сума, яку необхідно повернути, F= 45 000. Визначте суму, що отримується позичальником.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Господарські відносини у країнах стародавнього сходу. Азіатський спосіб виробництва
СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ КРЕДИТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Час, місце, обстановка, спосіб, знаряддя, засіб вчинення злочину: поняття і зміст
Схема нарахування доходу за простою відсотковою ставкою
Зміна ставки рефінансування (облікової ставки)
Підготовка до проведення очної ставки
Капітал та відсотковий дохід. Позичковий відсоток та визначення його ставки. Номінальна і реальна ставка відсотка. Формула складних відсотків і формула дисконтування
Схема нарахування доходу за складною процентною ставкою
Зміна ставки рефінансування (облікової ставки)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси