Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Підготовка загального плану проведення аудиторської перевірки

Загальний перелік об'єктів перевірки (планованих видів робіт) при складанні загального плану аудиту охоплює такі позиції:

- установчі та інші загальні документи організації (статут організації, ліцензії за видами діяльності, накази, розпорядження, службові записки, протоколи засідань засновників, штатний розклад та ін);

- облікова політика організації (в цілях ведення бухгалтерського обліку; в цілях оподаткування);

- основні засоби;

- нематеріальні активи;

- виробничі запаси;

- розрахунки по оплаті праці;

- витрати на виробництво;

- готова продукція, товари і реалізація;

- грошові кошти;

- розрахунки;

- фінансові результати та використання прибутку;

- капітал і резерви;

- кредити і фінансування;

- облік за позабалансовими рахунками;

- бухгалтерська (фінансова) звітність і додатки.

Підготовка програми аудиторської перевірки

Розробка програми проведення аудиторської перевірки включає етапи, аналогічні тим, що і розробка загального плану аудиту. Програма є розвитком загального плану аудиту та являє собою детальний перелік аудиторських процедур, необхідних для практичної реалізації плану аудиту. Вона служить докладною інструкцією асистентам аудитора й одночасно - засобом контролю термінів проведення роботи для керівників аудиторської організації й аудиторської групи.

Аудитору слід документально оформити програму аудиту, привласнити номер (код) кожної проведеної аудиторської процедури, щоб у процесі роботи мати можливість робити посилання на них у робочих документах.

Аудиторську програму складають або у вигляді програми тестів засобів контролю, або у вигляді програми аудиторських процедур по суті.

Програма тестів засобів контролю являє собою перелік сукупності дій, призначених для збору інформації про функціонування системи внутрішнього контролю та обліку. Призначення тестів засобів контролю в тому, щоб допомогти виявити істотні недоліки засобів контролю економічного суб'єкта.

Аудиторські процедури по суті включають детальну перевірку правильності відображення в бухгалтерському обліку оборотів і сальдо по рахунках. Програма аудиторських процедур по суті являє собою перелік дій аудитора для детальних конкретних перевірок. Для процедур по суті аудитору слід визначити, які саме розділи бухгалтерського обліку він буде перевіряти, і по кожному розділу скласти програму аудиту.

У залежності від змін умов проведення аудита і результатів аудиторських процедур програма аудиту може переглядатися. Причини і результати змін варто документувати.

Висновки аудитора по кожному розділу аудиторської програми, документально відбиті в робочих документах, - фактичний матеріал для складання аудиторського звіту (інформації керівництву аудируемого особи) і аудиторського висновку, а також підстава для формування об'єктивної думки аудитора про бухгалтерської (фінансової) звітності економічного суб'єкта.

Програма перевірки може складатися за формою, наведеною в табл. 3.5.2.

Таблиця 3.5.2

Програма перевірки

Перевіряється організація

Період перевірки

Кількість людино-годин

Керівник аудиторської групи

Склад аудиторської групи

Планований аудиторський ризик

Планований рівень суттєвості

п/п

Перелік аудиторських процедур за розділами аудиту

Період

проведення

Виконавець

Робочі документи аудитора

Примітки

Керівник аудиторської організації

Керівник аудиторської групи, що має право підпису аудиторських висновків від імені аудиторської організації:

При складанні програми і по ходу аудиту аудитор повинен передбачити відповіді на ряд питань, що впливають на проведення перевірки:

- чи потрібні додаткові роз'яснення при інтерпретації сумнівних документів?

- виходить зроблене спостереження за рамки аудиту? Якщо так, то чи важливе воно для якості, безпеки і т. п. і варто того, щоб виходити за рамки даної аудиторської перевірки?

- задовільний рівень суттєвості при проведенні перевірки?

- чи існують особливі "аудиторські знахідки" або спостереження, що турбують клієнта?

- повністю застосовані в даній ситуації вживані способи оцінки діяльності економічного суб'єкта?

- за планом чи здійснюється аудиторська перевірка? Не виходить за відведений час? Якщо так, то якими областями аудиту можна знехтувати без шкоди для поставлених цілей?

Вироблення думок по цих та інших подібних питань потребує від аудитора широти поглядів, усвідомлення своєї ролі, власної "фільтруючої системи". Відповіді на перераховані питання не повинні залежати від упереджень або яких-небудь інших причин. Проміжні думки не слід твердо формулювати до тих пір, поки вони не будуть підкріплені фактами.

По закінченні процесу планування аудиту загальний план і програма аудиту повинні бути документально оформлені та завізовані у встановленому порядку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Зміст загального плану і програми проведення аудиторської перевірки
Методика проведення аудиту і документальне оформлення результатів аудиторської перевірки
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку готівкових грошових коштів
Підготовка аудиторської перевірки
Договір на проведення аудиторської перевірки
Методика аудиторської перевірки операцій з обліку готівкових грошових коштів
Методика аудиторської перевірки обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці
Підготовка аудиторської перевірки
Зміст загального плану і програми проведення аудиторської перевірки
План і програма аудиторської перевірки обліку основних засобів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси