Меню
Головна
ВВЕДЕННЯ В МАКРОЕКОНОМІКУВідтворення на рівні макроекономіки
Національна економіка
ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИПоняття та сутність змішаної економікиМакроекономіка
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, що ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В МІЖНАРОДНОМУ...Методи макроекономічного аналізуПредмет макроекономічного аналізу
Принцип господарської самостійностіКонституційні принципи цивільного процесуального праваГалузеві принципи цивільного процесуального права
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, що ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В МІЖНАРОДНОМУ...Основні макроекономічні показники системи національних рахунківМакроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку
Модель кругообігу продуктів і доходівМодель кругообігу доходів і витратРозширена модель кругообігу
Національна економікаНаціональна економіка: мета та результати розвиткуНаціональна економіка: її цілі та результати
Особливості грошового обігу при різних моделях економікиПідприємництво і тіньова економікаПоняття альтернативних моделей національної економіки
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Макроекономіка

Лекція 35. Національна економіка як ціле

Поняття макроекономіки.

Макроекономіка - це частина економічної теорії, що вивчає економіку в цілому.

Національна економіка, безумовно, являє собою сумарний поведінка ринкових агентів на мікроекономічному рівні, проте це не арифметична сума, що складається автоматично, так як при цьому чітко виявляються процеси, які слабко виражені або взагалі не видно на мікроекономічному рівні. Це:

- спад і підйом ділової активності в національній економіці;

- роль грошей в суспільстві і пов'язана з ними інфляція;

- рівень зайнятості в країні, що передбачає існування безробіття;

- державне втручання в економіку.

При макроекономічному аналізі з'являються нові учасники ринкового господарства:

- іноземний сектор (закордон);

- держава;

- центральний банк з його грошовою політикою;

- профспілки;

- об'єднання роботодавців та ін.

Об'єкти макроекономічного аналізу.

Предметом макроекономіки є такі проблеми:

- взаємодія сукупних попиту і пропозиції та їх вплив на формування валового національного продукту (ВНП);

- зайнятість і безробіття в економіці;

- методи боротьби з інфляційними процесами;

- циклічність економічного зростання;

- макроекономічна політика держави;

- зовнішнє взаємодія національної економіки та глобалізація господарських процесів.

Принцип агрегації.

В макроекономіці всі величини розглядаються в агрегованому (узагальненому) вигляді. Стиснення всього різноманіття асортименту до одного продукту у вигляді ВНП, а також узагальнений погляд на національний доход, рівень цін, інфляції, обсяги споживання і заощаджень, процентну ставку і т. д. полегшує виявлення найбільш істотних глибинних господарських зв'язків у національній економіці. Те ж відноситься до всього різноманіття ринків, які агрегуються в наступні групи:

1) ринок реальних благ (товарів і послуг);

2) ринок капіталу (інвестиційних товарів);

3) ринок праці;

4) ринок грошей;

5) ринок цінних паперів;

6) міжнародний ринок (закордон).

Система макроекономічних показників.

Основні макроекономічні показники можна звести в чотири вихідні групи:

- показники, що характеризують формування національного обсягу виробництва: валовий випуск продукції, валовий національний та внутрішній продукти, кінцевий і проміжний продукти, чистий національний продукт, національний, особистий і наявний доходи;

- цінові показники: загальний рівень цін, індекси різних видів інфляції, дефлятор ВНП;

- показники, що характеризують запозичення фінансових ресурсів: процентна ставка, ставка рефінансування центрального банку країни;

- показники зайнятості.

Лекція 36. Кругообіг доходів і продуктів

Потоки і запаси в національній економіці.

Показники, що використовуються в макроекономічному аналізі, по-різному характеризують стан економічної системи: або вимірюють рухомий потік цінностей між секторами економіки, які оцінюють накопичене майно і характеризують його використання.

Показники потоків (інвестиції, заощадження, ВНП та ін) вимірюються в розрахунку на рік, а показники запасів (національне багатство, майно, реальні касові залишки та ін) - на певну дату.

Взаємозв'язок запасів і потоків є основою моделювання кругообігу.

Модель обігу ресурсів в національній економіці.

Кругообіг ресурсів в ринковій економіці - система ринкового взаємодії макроекономічних суб'єктів па основі руху доходів, видатків та майна, що дозволяє відтворювати економічну систему в цілому (рис. 36.1).

Модель кругообігу передбачає участь кожного макроекономічного агента як продавця, так і покупця:

де у - вироблений у країні національний продукт, що становить сукупна пропозиція благ на ринку; С - споживчі витрати населення па різні види товарів та послуг; / - інвестиційні витрати фірм на засоби виробництва як для розширення виробництва, так і для заміни вибулого устаткування; З - державні видатки на покупку товарів і послуг та утримання державного сектора економіки (електростанції, лікарні, школи, оборона тощо); X - чистий експорт як різниця між експортом та імпортом;

а) для домогосподарств: у = С + Т + 5; де у - дохід домогосподарств; С - споживчі витрати; Т- сплачувані податки; 5 - заощадження;

Модель обороту ресурсів у відкритій економіці

Рис. 36.1. Модель обороту ресурсів у відкритій економіці

б) для фірм: у = С + 1+ С,

де /- інвестиційні витрати; З - державні витрати;

в) для держави: З = Т + 5;

г) для закордону: Z = X, (36.2) де Z - імпорт; X- експорт;

- домогосподарства постачають в економічний оборот вихідні ресурси: працю, землю, капітал, підприємницькі здібності, одержуючи взамін на ринку доходи у формі заробітної плати, ренти, прибутку і процента;

- фірми, витрачаючи кошти, що набувають на ринку ресурсів необхідні їм фактори виробництва, які перетворюються в товари і послуги, а потім продають їх на товарному ринку, де продавці та покупці факторів виробництва змінюються ролями;

- держава взаємодіє з домогосподарствами і фірмами на тих же принципах: отримує від них податки, платежі за виконання нею суспільних функцій і оплачує закупівлі у фірм і на ринках факторів виробництва, а також формує потік трансфертів, субсидій населенню;

- закордон взаємодіє з національними секторами економіки за допомогою експортно-імпортних операцій, підсумковими результатами яких є чистий експорт.

У розвиненій економічній системі завжди присутній фінансовий ринок. Через нього проходять заощадження населення та інвестиції фірм, позики уряду, формуються державний бюджет і платіжний баланс.

Кругообіг ресурсів у національній економіці крім моделі потоку доходів і витрат можна представити у вигляді:

1) системи національних рахунків балансових таблиць, в яких обліковуються надходження коштів в сектори економіки та витрати кожного сектора. У цьому випадку кожен потік буде враховано двічі: на стороні приходу коштів і на стороні їх витрати;

2) матриці, що показує одночасно рух всіх потоків і доходів за принципом "витрати - випуск".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ВВЕДЕННЯ В МАКРОЕКОНОМІКУ
Відтворення на рівні макроекономіки
Національна економіка
ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ
Поняття та сутність змішаної економіки
Макроекономіка
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, що ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ
Методи макроекономічного аналізу
Предмет макроекономічного аналізу
Принцип господарської самостійності
Конституційні принципи цивільного процесуального права
Галузеві принципи цивільного процесуального права
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, що ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ
Основні макроекономічні показники системи національних рахунків
Макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку
Модель кругообігу продуктів і доходів
Модель кругообігу доходів і витрат
Розширена модель кругообігу
Національна економіка
Національна економіка: мета та результати розвитку
Національна економіка: її цілі та результати
Особливості грошового обігу при різних моделях економіки
Підприємництво і тіньова економіка
Поняття альтернативних моделей національної економіки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси