Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Система менеджменту якості організації

У цій версії міжнародних стандартів вимоги до системи якості встановлені тільки в одному стандарті ISO 9001, що охоплює всі стадії життєвого циклу. При перекладі версії стандартів 2000 р. на російську мову термін "управління" замінили терміном "менеджмент", під яким розуміється скоординована діяльність по керівництву і управлінню організацією.

У стандартах дається обґрунтування необхідності створення систем менеджменту якості, які можуть сприяти організації у підвищенні задоволеності споживачів. Система менеджменту якості дає впевненість самої організації і споживачам у її спроможності поставляти продукцію, яка повністю відповідає вимогам.

Система менеджменту якості - частина системи менеджменту організації, яка спрямована на досягнення результатів відповідно до цілей у сфері якості, щоб задовольняти потреби, очікування і вимоги зацікавлених сторін. Цілі в сфері якості доповнюють інші цілі організації, пов'язані з розвитком, фінансуванням, рентабельністю, навколишнім середовищем, охороною праці та безпекою. Частини системи менеджменту організації можуть бути інтегровані разом із системою управління якістю в єдину систему управління, яка використовує спільні елементи. Це може полегшити планування, виділення ресурсів, визначення додаткових цілей та оцінювання загальної ефективності організації.

Організація повинна розробити, задокументувати, впровадити та підтримувати в робочому стані систему менеджменту якості, постійно покращуючи се ефективність. Для виконання цих вимог організація повинна:

(1) визначити процеси, необхідні для системи менеджменту якості та їх застосування для всієї організації;

(2) визначити послідовність і взаємодію цих процесів;

(3) визначити критерії та методи, необхідні для забезпечення результативності як при здійсненні, так і при управлінні цими процесами;

(4) забезпечити наявність ресурсів та інформації, необхідних для підтримки цих процесів і моніторингу;

(5) проводити моніторинг, вимірювання та аналізування цих процесів;

(6) вживати заходи, необхідні для досягнення запланованих результатів і постійного поліпшення цих процесів.

Організаційно-методичну основу системи якості найчастіше складають стандарти організації. Документація системи менеджменту якості повинна включати:

(1) документально оформлену політику і цілі організації в області якості;

(2) посібник з якості;

(3) документовані процедури, необхідні для функціонування системи менеджменту якості;

(4) документи, необхідні організації для забезпечення ефективного планування, здійснення процесів і управління ними.

Система менеджменту якості у відповідності зі стандартами ISO 9000 версії 2000 р. розробляється та функціонує виходячи з восьми принципів системи:

(1) орієнтації на споживачів;

(2) лідерства керівників;

(3) залучення працівників;

(4) процесного підходу;

(5) системного підходу до менеджменту;

(6) постійного поліпшення;

(7) прийняття рішень, заснованих на фактах;

(8) взаємовигідні відносини з постачальниками.

Система менеджменту якості включає ряд взаємопов'язаних процесів. Ці процеси охоплюють не тільки процеси життєвого циклу продукції (тс, що безпосередньо сприяють виробництву продукції або надання послуг), а також численні процеси менеджменту, моніторингу та вимірювання: менеджмент ресурсів, обмін інформацією, внутрішні аудити, аналіз з боку керівництва та ін. Взаємодію процесів організації часто може бути складним. Входи і виходи цих процесів часто можуть ставитися як до зовнішніх, так і внутрішнім споживачам. Моделювання мережі процесів показує, що при визначенні вимог як входів процесів істотну роль відіграють споживачі. Зворотний зв'язок від споживачів про задоволеності або незадоволеності виходом процесу становить істотний вхід для процесу постійного поліпшення системи менеджменту якості.

Процесний підхід включає процеси, необхідні для життєвих циклів продукції, а також інші процеси, потрібні для результативного впровадження системи менеджменту якості, такі як процес внутрішнього аудиту, процес аналізу з боку керівництва, процес аналізу даних та процес менеджменту ресурсів.

При встановленні процесів, які підлягають документуванню, організація може враховувати такі фактори, як вплив на якість, ризик незадоволеності потреб, законодавчі та (або) інші обов'язкові вимоги, економічні ризики, результативність та ефективність, компетентність персоналу, складність процесів.

Дотримання цих принципів дасть можливість:

(1) інтегрувати і вирівнював" процеси, які найкраще будуть досягати потрібних результатів;

(2) зосереджувати зусилля на основних процесах;

(3) забезпечувати впевненість зацікавлених сторін у узгодженості, результативності та ефективності діяльності організації;

(4) отримувати переваги діяльності через поліпшення можливостей організації;

(5) вирівнювати покращення діяльності на всіх рівнях у відповідності зі стратегічним задумом організації;

(6) гнучко і швидко реагувати на сприятливі можливості;

(7) залучати в процес постійного поліпшення продукції кожного працівника підприємства;

(8) приймати рішення, забезпечені інформацією;

(9) здатність збільшувати підтвердження результативності прийнятих рішень шляхом посилання на фактичні зареєстровані дані;

(10) збільшувати здатність до аналізу, висловлення сумнівів і зміни думок і рішень;

(11) збільшувати спроможність обох сторін створювати цінності;

(12) гнучко та швидко формувати спільні відповіді на зміни ринку або потреб і очікувань споживачів;

(13) оптимізувати витрати і ресурси.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

етап. Впровадження системи менеджменту якості на підприємстві.
етап. Проектування системи менеджменту якості.
Формування системи менеджменту якості на підприємстві
Системи менеджменту якості на основі міжнародних стандартів ІСО серії 9000
Система менеджменту якості соціальних послуг
Галузеві системи менеджменту якості
Аудит системи менеджменту якості на підприємстві
Сертифікація систем менеджменту якості та екологічна сертифікація
Організаційні відносини в системі менеджменту (делегування, повноваження, відповідальність)
Інтегровані системи менеджменту якості в корпоративних структурах
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси