Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Біржова справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вирішення спорів, що виникають у зв'язку із здійсненням торгівлі цінними паперами на фондовій біржі

Спори між учасниками торгів на фондовій біржі, учасниками торгів на фондовій біржі та їх клієнтами розглядаються судом, арбітражним судом, третейським судом.

Фондова біржа зобов'язана також затвердити відповідні вимогам нормативних правових актів федерального органу виконавчої влади та ринку цінних паперів специфікації угод з похідними фінансовими інструментами.

Обмеження щодо юридичних осіб, які здійснюють діяльність фондової біржі, що стосуються заборони на суміщення даної діяльності з іншими видами, за винятком діяльності валютної біржі, товарної біржі (діяльності по організації біржової торгівлі), клірингової діяльності, пов'язаної із здійсненням клірингу за операціями з цінними паперами, діяльності та поширенню інформації, видавничої діяльності, а також із здійсненням діяльності по здачі майна в оренду. Обмеження також стосуються працівників професійних учасників ринку цінних паперів, які здійснюють функції одноосібного виконавчого органу, керівника контрольного підрозділу (контролера) фондової біржі і є учасниками торгів на фондових біржах.

Таким чином, процедура допуску цінних паперів до організованих торгів повинна відповідати наступним правилам:

o до організованих торгів можуть бути допущені цінні папери в процесі їх розміщення та обігу;

o цінні папери допускаються до організованих торгів при здійсненні їх лістингу;

o включення пінних паперів та їх виключення з котирувальних листів повинні відповідати вимогам нормативних документів;

o торгова система не вправі здійснювати лістинг цінних паперів шляхом включення їх в котирувальні листи;

o організатор торгівлі може надавати послуги, що сприяють видачу інвестиційних паїв пайового інвестиційного фонду;

o організатор торгівлі має право без пояснення причин відмовити в допуску цінних паперів до організованих торгів.

Організатор торгівлі на ринку цінних паперів вправі допустити до торгів ланцюгові папери, призначені для кваліфікованих інвесторів. При цьому організатор торгівлі на ринку ланцюгових паперів не вправі розкривати і надавати будь-яким зацікавленим особам інформацію про цінні папери, призначених для кваліфікованих інвесторів, та про операції з такими цінними паперами.

Список організацій, що мають ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів на здійснення діяльності та організації торгівлі на ринку цінних паперів і (або) фондової біржі, наведено нижче.

Організатори торгівлі:

o ЗЛО "Московська міжбанківська валютна біржа" (ЗАТ "ММВБ");

o ЗАТ "Санкт-Петербурзька валютна біржа" (ЗАТ "СПВБ");

o ВАТ "МФБ". Фондова біржа:

o ЗАТ "Фондова біржа ММВБ";

оЗАО "СПВБ";

o ВАТ "Санкт-Петербурзька біржа";

оОАО "ММВБ-РТС".

Фондові індекси

На більшості бірж акції класифікуються але їх ліквідності, тобто по тому, наскільки легко вони можуть бути придбані і продані (табл. 2.2). Як правило, чим більший емітент, тим більше інвесторів купує і продає акції і тим більше брокерів-дилерів готове котирувати їх. Організації цієї категорії іноді називають "блакитними фішками" (blue chip) за аналогією з найбільш дорогими фішками при грі в покер.

Рух і, отже, стан фондових ринків характеризуються світовими фондовими індексами, наприклад індексами 100 акцій Financial Times - Лондонської фондової біржі FTSE100 (Великобританія); Nikkei 225 (Японія); промисловим індексом DJIA (США).

Таблиця 2.2 Провідні світові фондові індекси

Провідні світові фондові індекси

Перший фондовий індекс. Індекс Ц/ІЛ - сучасний варіант першого в світі фондового індексу. Історія сучасного

технічного або графічного аналізу сходить до робіт і теорії Чарльза Генрі Доу (1851-1902). Вивчаючи ціни закриття торгів по акціях, Днз прийшов до висновку про можливість створення якогось "барометра", або фондового індексу, який дозволяв би інвесторам кількісно характеризувати стан ринку.

Перший індекс, розрахований в 1884 р., представляв собою середню ціну акцій 11. Він отримав назву "залізничний індекс", оскільки 9 з 11 акцій були випущені залізничними компаніями. До 1896 р. Доу ввів середній промисловий індекс, який визначався як середнє арифметичне цін на 12 акцій. В 1928 р. кількість акцій, що використовуються для розрахунку індексу, було збільшено до 30, яким воно залишається і в даний час. Нью-Йоркська фондова біржа New York Stock Exchange (NYSE) оновлює та публікує індекс DJA кожні півгодини протягом усього біржового дня.

Порядок визначення фондових індексів. Фондовий індекс вважається вимірювачем доходу, який може бути отриманий власником конкретного набору акцій. Це чисельне представлення руху цін набору акцій відносно їх базового значення на початкову дату в минулому.

Для того щоб фондові індекси могли успішно застосовуватися, вони повинні бути:

- вичерпними і відображати стан акцій, реально доступних учасникам ринку при нормальних ринкових умовах;

- стабільними, тобто акції, що представляють кошик цін, не повинні змінюватися дуже часто, а якщо такі зміни все ж відбуваються, інвесторам повинні бути зрозумілі їх причини;

- відтворюваними, тобто учасники ринку, використовуючи інформацію, на основі якої був розрахований індекс, повинні отримувати те ж значення.

Існують два основних способи визначення індексів па базі цін акцій кошика спеціально відібраних емітентів. Кошик може представляти весь ринок, тобто мати широку базу, або який-небудь сектор ринку, тобто мати вузьку базу. Ціни акцій кошика зводять до середнього, як правило, складанням (арифметичний індекс) або перемножуванням (геометричний індекс). Значення усередненого показника змінюється з варіюванням цін акцій, відображаючи стан ринку чи його сектору.

У випадку арифметичних індексів ціни складають і ділять на кількість акцій в кошику. В процесі усереднення зазвичай використовують зважені ціни акцій кожної організації з урахуванням кількості акцій у випуску, внаслідок чого організації з більшою капіталізацією чинять більш значний вплив на рух індексу. Такі індекси називають ще зваженими за ринковою вартістю. DJIA -приклад простого арифметичного, a FTSE 100 і 5&Р500 - зваженого арифметичного індексів.

Геометричні індекси розраховуються перемножуванням ціп з подальшим витяганням ступеня, де п - кількість акцій в кошику. Геометричні індекси не зважуються і, як наслідок, потребують модифікації для обліку, зокрема, бонусної емісії та емісії звичайних акцій. Прикладами геометричних індексів служать британський FT30 і американський Value Line.

Арифметичний і геометричний індекси для одних і тих же акцій, що мають однакове початкове значення, при русі цін на акції поводяться по-різному. Геометричний індекс підвищується повільніше, а знижується швидше, ніж арифметичний, що обумовлено методом його розрахунку. Арифметичні індекси краще відображають приріст чи зниження вартості акцій.

Для оцінки кон'юнктури ринків в цілому частіше використовують арифметичні індекси, хоча нерідко можна зустріти індекси, визначені обома методами. Так, індекс /ТЗО - геометричний, а актуарні індекси Financial Times, наприклад FTSE 100, - арифметичні.

FTSE 100 налічує в лістингу акції 100 компаній і не обмежується промисловими і торговими. Відбір акцій в лістингу здійснюється фахівцями, серед яких є представники газети Financial Times. В даний час капіталізація компаній, що входять в лістинг цього індексу, що відображає 70% загальної капіталізації фондового ринку Великобританії. Розрахунок проводиться зважуванням курсів акцій компаній за ринковою капіталізацією з 3 січня 1984 року, коли значення індексу становило 1000.

Більшість фондових індексів розраховуються на основі ціни акцій і не враховують розміру виплачуваних дивідендів. Однак деякі з них, такі як DAX 30, являють собою індекси сумарного річного доходу на капітал. Такі індекси визначаються без урахування податків у припущенні, що дивіденди виплачуються на дату, після якої акція втрачає право на черговий дивіденд, і негайно реінвестуються (рис 2.5).

Приклад фондових індексів світу

Рис 2.5. Приклад фондових індексів світу

Для прикладу наведемо порядок розрахунку індексу ММВБ 10. Індекс ММВБ 10 розраховується за формулою

де / - поточне значення індексу; І - поправочний коефіцієнт; Р - ціна останньої угоди з 1-ї цінним папером з бази розрахунку індексу; Р^ - ціна останньої угоди, досконалої у попередньому кварталі з 1-ї цінним папером з бази індексу.

Поправочний коефіцієнт при зміні параметрів розрахунку індексу перераховується так:

де РР - ціна останньої угоди з р-н цінним папером, що входила до бази розрахунку індексу відповідно до і після зміни параметрів розрахунку індексу; Р/Р,Р?° -ціпа останньої угоди, досконалої в минулому кварталі з 2-ї цінним папером з бази розрахунку індексу відповідно до і після зміни параметрів розрахунку індексу.

Індекс розраховується кожен торговий день. Нове значення індексу обчислюється при здійсненні кожної операції з цінним папером, що входить у базу розрахунку індексу. Значення індексу визначається з точністю до другого знака після коми, а значення поправочного коефіцієнта - з точністю до четвертого знака після коми. Чергове зміна параметрів розрахунку індексу здійснюється один раз у квартал у перший торговий день кварталу після закінчення торгів та включає в себе: зміна бази розрахунку індексу (у разі, якщо така зміна необхідно) і поправочного коефіцієнта.

Початкове значення індексу, розраховане на 30 грудня 1997 р. 18.00 за московським часом і становить 100 пунктів, початкове значення поправочного коефіцієнта - 100.

Станом на 18.40 за київським часом 25 вересня 2012 р. значення індексу ММВБ 10 одно 3415,93.

Цінні папери, що входять до бази розрахунку індексу ММВБ 10 на 25 вересня 2012 р., представлені в табл. 2.3.

Таблиця 2.3. Цінні папери, що входять до бази розрахунку індексу ММВБ 10

Цінні папери, що входять до бази розрахунку індексу ММВБ 10

Хеджування розрахунковим ф'ючерсом па фондовий індекс. На прикладі використання в якості базового активу індексу ММВБ проілюструємо стратегію хеджування придбання інвестором акцій з допомогою фінансового ф'ючерсу - розрахункового ф'ючерсу на фондовий індекс.

Приклад 2.5. Інвестор у вересні придбав пакет акцій па суму 180 000 руб. Інвестор має намір продати цей пакет акцій у березні наступного року. Ф'ючерсна значення березневого індексу ММВБ у вересні становить 1800. Обсяг ф'ючерсного контракту - 20 руб. o значення індексу ММВБ = 36 000 руб., спосіб виконання - фінансові розрахунки.

З метою хеджування можливого продажу пакета акцій у березні наступного року у вересні він продає березневий ф'ючерс на індекс ММВБ:

36 ТОВ руб. o 5 контрактів = 180 000 руб.

Настає березень наступного року. Ціна пакету акцій знизилася до 170 000 руб., індекс ММВБ складає 1700. Ціна березневого ф'ючерсу по наближенню до терміну виконання наближається до ринкової ціною базового активу і дорівнює 1700 o 20 = 34 000 руб.

Для закриття відкритої у вересні позиції за ф'ючерсним контрактом інвестор здійснює офсетну операцію, в березні купує ф'ючерс на індекс ММВБ:

34 000 руб. o 5 контрактів = 170 000 руб.

Прибуток та операцій на ф'ючерсному ринку становить 10 000 руб. (продали на 180 000, придбали на 170 000).

У результаті інвестор здійснює заплановану операцію з продажу пакета акцій на суму 170 000 руб., і збитки в 10 000 руб. при продажу пакету акцій компенсовані прибутком на ф'ючерсному ринку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Торгівля цінними паперами на біржі
Організація торгівлі на ринку цінних паперів
Фондові біржі
Класифікації цінних паперів за ознаками
Концептуальні засади оцінки вартості цінних паперів
Ф'ючерсний контракт на індекс фондового ринку
Фондові біржі
Індекси цін
Показники (індекси) ринкової влади
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук