Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Облік цінних паперів і фінансових вкладень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості обліку та оподаткування розрахунків переказними векселями

Переказний вексель (тратта) являє собою письмовий наказ векселедавця (трасанта), що адресована платнику (трасату), з пропозицією сплатити зазначену у векселі суму власнику векселя (ремітенту).

Переказні векселі поділяються на акцептовані і неакцептованные. Якщо трасат дав згоду на оплату векселя (тобто акцептував його), такий вексель називається акцептованим.

Одна з основних особливостей переказного векселя як засобу розрахунків полягає в тому, що виникнення і погашення зобов'язань у його учасників відбувається не тільки при видачі і погашення, але і при акцепті.

Існують два варіанти вирішення питання про податкові права і обов'язки учасників переказного векселя, що використовується в якості засобу розрахунків:

1. Від моменту видачі до моменту погашення для покупця-векселедавця вексель є "своїм", а для продавця-векселеполучателя - "купівельним".

2. Акцепт переказного векселя як для покупця, так і для продавця дає право вважати його векселем третьої особи.

Приклад 46. ВАТ "Кедр" має ТОВ "Сосна" за виконані роботи і послуги 23 600 руб. в тому числі ПДВ - 3600 руб.

У той же час ЗАТ "Центр" має ВАТ "Кедр" за отримані від нього товари 19 000 руб. в тому числі ПДВ - 2898 руб.

ВАТ "Кедр" видало ТОВ "Сосна" переказний вексель на 23 600 руб., акцептований в якості платника ЗАТ "Центр".

Облік в бухгалтерії ТОВ "Сосна" (виручка в цілях оподаткування визначається по моменту оплати) (руб.):

Дебет 62

ТОВ "Кедр"

Кредит 90-1

23 600 - відображена виручка за виконані роботи і послуги;

Дебет 90-3

Кредит 68

"ПДВ"

3600 - відображена сума відкладеного заборгованості з ПДВ;

Дебет 90-2

Кредит 20

12 000 - списані витрати по виконаних роботах;

Дебет 58(76)

ЗАТ "Центр"

Кредит 62

ТОВ "Кедр"

23 600 - отримано акцептований переказний вексель, що слід розцінити як "оплату" дебіторської заборгованості;

Дебет 68 "ПДВ"

Кредит 51

3600 - сплачено ПДВ до бюджету;

Дебет 90-9

Кредит 99

8000 - визначений фінансовий результат;

Дебет 99

Кредит 68

1920 - нарахований податок на прибуток.

Облік в бухгалтерії ВАТ "Кедр" (обов'язок нарахування до сплати до бюджету всіх податків настає в момент погашення дебіторської заборгованості акцептанта при акцепт переказного векселя):

Дебет 20

Кредит 60

ТОВ "Сосна"

20 000 - оприбутковано виконані роботи і послуги;

Дебет 19

Кредит 60

ТОВ "Сосна"

3600 - врахований ПДВ;

Дебет 62

ЗАТ "Центр"

Кредит 90-1

19 000 - відображена виручка за реалізовані товари;

Дебет 90-3

Кредит 68 "ПДВ"

2898 - нарахований ПДВ;

Дебет 90-2

Кредит 20

20 000 - списані витрати за виконані роботи і послуги;

Дебет 60

ТОВ "Сосна"

Кредит 62

ЗАТ "Центр"

20 000 - погашення заборгованості;

Дебет 60

ТОВ "Сосна"

Кредит 68

"ПДВ" ЗАТ "Центр"

3600 - відображено ПДВ (виданий як акцептований переказний вексель на суму 23 600 руб.);

Дебет 009

23 600 - виданий акцептований переказний вексель.

У тому випадку, якщо для учасників переказного векселя вважати його власним векселем покупця, то ні у однієї із сторін обов'язку щодо нарахування ПДВ не повинно виникати.

У розглянутому раніше прикладі 46 сума акцепту переказного векселя векселедавця складає 23 600 руб., значить, він може провести залік ПДВ в сумі 3600 руб. Отже, ВАТ "Кедр" в момент видачі ТОВ "Сосна" переказного векселя, акцептованого ЗАТ "Центр", може зарахувати ПДВ у розмірі 3600 руб. за виконаними роботами та послугами, отриманим від ТОВ "Сосна", незважаючи на те, що ВАТ "Кедр" ще оплату 3600 руб. не справило (руб.):

Дебет 68

Кредит 19

3600 - зарахований ПДВ по виконаних робіт та послуг ТОВ "Сосна".

ЗАТ "Центр" зможе зарахувати ПДВ за отриманими товарами від ВАТ "Кедр" тільки після оплати векселя.

Відображення в бухгалтерському обліку придбаних векселів з метою отримання відсотків векселедержателем проілюструємо на прикладі 47.

Приклад 47. ВАТ "Північ" - векселедержатель придбав вексель третьої особи номіналом 20 000 руб. з нарахуванням процентного доходу в розмірі 10% річних у векселедержателя "Південь" за 20 000 руб.

По закінченні строку погашення векселедержатель "Південь" пред'являє вексель до погашення векселедавцем, який сплачує номінальну суму та суму нарахованих відсотків 2000 руб.

Дані операції будуть відображені таким чином (руб.):

Дебет 76

Кредит 51

20 000 - оплачений вексель векселедержателю "Південь";

Дебет 58

Кредит 7 6

20 000 - вексель прийнятий до обліку в складі фінансових вкладень на основі акта приймання-передачі;

Дебет 58

Кредит 91-1

2000 - нараховані належні до отримання відсотки;

Дебет 76

Кредит 91-1

22 000 - визнано дохід від вибуття векселя;

Дебет 91-2

Кредит 58

22 000 - списана первісна вартість пред'являється до погашення векселя;

Дебет 51

Кредит 76

22 000 - отримані грошові кошти від покупця векселя.

Операції з реалізації векселя ПДВ не обкладаються. Відсотки, отримані за векселем, також не обкладаються ПДВ (підп. 15 п. Зет. 149 НК РФ).

Фінансовий результат від реалізації векселя відповідно до положень ст. 280 НК РФ буде визначений як різниця між ціною реалізації векселя і витратами на його придбання.

Отримання векселя третьої особи за реалізовані товари (роботи, послуги) відображаються в бухгалтерському обліку у векселедержателя, виходячи зі сформованих ситуацій, по-різному.

Приклад 48. Отримання векселя після відвантаження.

Ситуація 1. Постачальник відвантажив покупцю товари на суму 11 800 крб, у тому числі ПДВ - 1800 руб. Покупна вартість проданих товарів - 7 000 руб.

Покупець за поставлений товар передає вексель третьої особи номіналом 11 800 руб.

Відображення операцій в бухгалтерському обліку векселетримача (руб.):

Дебет 62

Кредит 90-1

11 800 - відображено виручка від реалізації товарів і визнана дебіторська заборгованість покупця в оцінці згідно з укладеним договором;

Дебет 90-3

Кредит 68

1800 - нарахований ПДВ в бюджет з виручки від реалізації товарів;

Дебет 90-2

Кредит 41

7000 - списана собівартість проданих товарів;

Дебет 58

Кредит 62вп

11 800 - отримано вексель третьої особи в рахунок розрахунків за продані товари на підставі акта приймання-передачі.

Дохід від реалізації товарів визнається на дату переходу права власності на товар (п. 3 ст. 271 НК РФ) без ПДВ (п. 2 ст. 249 НК РФ).

Ситуація 2. Постачальник відвантажив покупцю товари на суму 118 000 руб. в тому числі ПДВ - 18 000 руб. Покупна вартість проданого товару - 70 000 руб.

Покупець в рахунок розрахунків за поставлені товари передає вексель третьої особи номінальною вартістю 130 000 руб.

Відображення операцій в бухгалтерському обліку векселетримача (руб.):

Дебет 62

Кредит 90-1

118 000 - відображено виручка від реалізації товарів і дебіторська заборгованість проведена в оцінці, зазначеної в договорі купівлі-продажу;

Дебет 90-3

Кредит 68

18 000 - нарахований ПДВ в бюджет з виручки від реалізації товарів;

Дебет 90-2

Кредит 41

70 000 - списана собівартість проданих товарів;

Дебет 58(76)

Кредит 62

118 000 - отримано вексель третьої особи в рахунок розрахунків за продані товари на підставі акта приймання-передачі (сума відвантаженого товару);

Дебет 58(76)

Кредит 91-1

12 000 (130 000 - 118 000) - відображено дохід.

Приклад 49. Отримано вексель до відвантаження товару. Покупець в рахунок оплати за майбутню поставку товарів передає вексель третьої особи номіналом 118 000 руб. Постачальник здійснює відвантаження товарів на суму 118 000 руб. в тому числі ПДВ - 18 000 руб. Покупна вартість товарів - 70 000 руб.

Відображення в бухгалтерському обліку у векселедавця (руб.):

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік розрахунків та оподаткування операцій з використанням власних векселів покупця відповідно до вимог ПБО 18/02
Особливості бухгалтерського обліку, формування звітності і оподаткування страхових операцій
Розрахунки з використанням векселів, чеків, банківських карток
Облік розрахунків з підзвітними особами
Розрахунки за допомогою векселів
Особливості оподаткування окремих операцій, здійснюваних в комерційній діяльності
Особливості оподаткування страхових виплат
Облік розрахунків з дебіторами за доходами
Розрахунки за допомогою векселів
Облік операцій з фінансовими векселями
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси