Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Правознавство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Правова культура

Поняття "правова культура"

Під культурою розуміються переконання, цінності та форми їх вираження, які є загальними для якоїсь групи. З допомогою цих коштів культура впорядковує досвід, регулює поведінку людей. Крім цього, культура закріплює суспільно корисні стандарти поведінки і забороняє суспільно шкідливі.

Культуру не слід обмежувати лише матеріальними і духовними здобутками, створеними працею людини. Вона відображає рівень, якість розвитку суспільного життя, що виявляються в діяльності людини. Спільне цивілізоване існування людей вимагає, щоб вони взаємодіяли на основі загальновизнаних правил, були прихильні певним ідеалам і цінностям. От саме їх і формує культура.

Одна з форм існування таких загальнообов'язкових правил - право. Правова культура є різновидом культури суспільства в цілому. Вона характеризує рівень розвитку правової діяльності і виражається в правосвідомості, способі мислення, системі цінностей, визнаних у суспільстві, стандарти поведінки.

Правова культура суспільства - це якісний стан правового життя, яке виражається в рівні розвитку правової діяльності, якості нормативних правових актів, ступеня реалізації прав і свобод особи та її правової активності.

Правова культура відрізняється від правосвідомості. Правова свідомість включає в себе лише сукупність ідей, поглядів, теорій, на основі яких відбувається осмислення права і формується ставлення суспільства, індивіда до права. Правова культура являє собою позитивний тип ставлення до правових явищ, який виражається в діяльності індивіда, юридичних установ.

Тому правова культура - поняття більш широке, ніж правосвідомість, і характеризує рівень правосуддя, що включає ступінь знання права, правові орієнтації, що лежать в основі діяльності виконавчої влади, посадових осіб.

Вищий рівень прояву правової культури - правова активність індивіда. Вона виражається не тільки в законослухняному поведінці індивіда, але і в здатності особистості до активних, творчих дій в сфері реалізації права, а також у сфері правового регулювання.

Види і функції правової культури

Правова культура суспільства не являє собою єдиного цілого. Вона розпадається на види, які виділяються на основі наступних критеріїв.

По носіям вона підрозділяється на правову культуру суспільства, групи та особистості.

По мірі появи правових явищ і використання їх у практичній правової діяльності виділяються буденний рівень правової культури, професійний і теоретичний.

Буденний рівень правової культури характеризується включеністю особистості на рівні здорового сенсу, емоційних переживань і виражається у використанні суб'єктивних прав і дотриманні юридичних обов'язків.

На відміну від буденного професійний рівень правової культури виражається у діяльності осіб, які спеціально займаються правовою діяльністю. Вона будується на основі системи знань, розуміння закономірностей розвитку правової сфери.

Однак усвідомлення суспільством правового регулювання відбувається на теоретичному рівні правової культури. Саме тут здійснюється цілісне осмислення основних напрямків розвитку права, його природи і сутності, структури правових інститутів. На цьому ж рівні формуються основні юридичні поняття, які відображають зміст правової сфери.

Значення правової культури виявляється у функціях, які вона виконує в суспільстві.

Пізнавальна функція правової культури виражається в формуванні у людей уявлень про державу, право, громадянське суспільство, на основі яких вони вступають у правовідносини.

Регулятивна функція направлена на забезпечення сталого функціонування суспільства шляхом приписи індивідам і групам стандартів суспільно корисної поведінки, узгодження і підпорядкування соціальних прагнень та ідеалів різних груп, загальновизнаних у суспільстві.

Функція правової соціалізації виражається в здатності правової культури забезпечувати передачу новим поколінням накопиченого досвіду і культури для ефективного використання своїх суб'єктивних прав і додержання юридичних обов'язків.

Оціночна функція правової культури полягає у виробленні ставлення індивіда до правових явищ на основі сформованих уявлень, ідеалів, принципів. Це відношення виражається у вчинках, поведінці, в оцінці права, законності, правопорядку, законодавства у порівнянні з наявними уявленнями про це.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ПРАВОВА КУЛЬТУРА
Поняття і складові культури мовлення
Правосвідомість і правова культура людини і суспільства
Структура і функції правової культури
Наука і духовна культура. Функції науки в житті суспільства
Функції культури
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси