Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оподаткування комерційної діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок визначення податкової бази

Податкової базою визнається грошовий вираз прибутку, підлягає оподаткуванню. Загальні принципи визначення податкової бази викладені в ст. 274 НК РФ:

1) прибутку, що оподатковується за різними ставками, податкова база визначається окремо;

2) доходи, отримані в натуральній формі, включаючи товарообмінні операції, що враховуються при визначенні податкової бази виходячи з ціни угоди з урахуванням положень глави 14.2 НК РФ;

3) податкова база визначається наростаючим підсумком з розпочато податкового (звітного) періоду.

Для визначення податкової бази скористаємося формулою:

П = Д - Р

де П - прибуток, тобто кінцевий фінансовий результат;

Д - доходи, отримані організацією or комерційної діяльності;

Р - витрати, здійснені для отримання доходів.

Якщо у звітному (податковому) періоді отримано збиток - негативна різниця між доходами та витратами, то податкова база визнається рівною нулю.

Ставки податку на прибуток

Ставки податку встановлені в ст. 284 Н К РФ.

1. Основна ставка - 20%, при цьому сума податку, обчислена за податковою ставкою 2%, зараховується до федерального бюджету, а за ставкою 18% - до бюджетів суб'єктів Російської Федерації. Ставка податку, що підлягає зарахуванню до бюджетів суб'єктів Російської Федерації, законами суб'єктів Російської Федерації може бути знижена для окремих категорій платників податків. При цьому зазначена податкова ставка не може бути нижче 13,5%.

Для організацій - резидентів особливої економічної зони законами суб'єктів Російської Федерації може встановлюватися знижена ставка податку на прибуток, що підлягає зарахуванню до бюджетів суб'єктів Російської Федерації, від діяльності, здійснюваної на території особливої економічної зони, за умови ведення окремого обліку доходів (витрат), отриманих (понесених) від діяльності, здійснюваної на території особливої економічної зони, і доходів (витрат), отриманих (понесених) при здійсненні діяльності за межами території особливої економічної зони. При цьому розмір зазначеної податкової ставки може бути нижче 13,5%.

2. Податкові ставки на доходи іноземних організацій, не пов'язані з діяльністю у Російській Федерації через постійне представництво, встановлюються у таких розмірах:

o 20% - зі всіх доходів, за винятком дивідендів і доходів у вигляді відсотків за державними цінними паперами з урахуванням положень ст. 310 НК РФ;

o 10% - від використання, утримання або здавання в оренду (фрахту) судів, літаків або інших рухомих транспортних засобів або контейнерів (включаючи трейлери і допоміжне обладнання, необхідне для транспортування) у зв'язку із здійсненням міжнародних перевезень.

3. За доходами, отриманими у вигляді дивідендів, застосовуються такі податкові ставки:

o 0% може застосовуватися за доходами, отриманими російськими організаціями у вигляді дивідендів. Умови для застосування нульової ставки наступні. Одержує дивіденди організація повинна безперервно протягом 365-денного строку (або більше) до прийняття рішення про виплату дивідендів володіти не менш ніж 50-відсотковим внеском (часток) у статутному (складеному) капіталі (фонді) компанії, що сплачує дивіденди. Також для застосування нульової ставки організація може володіти депозитарними розписками, які дають право на отримання в якості дивідендів суми, відповідної не менше 50% загальної суми виплачуваних дивідендів. При виплаті дивідендів іноземними організаціями нульова ставка застосовується, якщо держава постійного місцезнаходження даної організації не включено до Переліку офшорних зон;

o 9% - за доходами, отриманими у вигляді дивідендів від російських і іноземних організацій російськими організаціями;

o 15% - за доходами, отриманими у вигляді дивідендів від російських організацій іноземними організаціями.

4. За операціями з окремими видами боргових зобов'язань, застосовуються наступні податкові ставки:

o 15% - за доходами у вигляді відсотків: за державним і муніципальним цінних паперів, емітованими після 1 січня 2007 р. і за доходами засновників довірчого управління іпотечним покриттям, виданих після 1 січня 2007 р.;

o 9% за доходами у вигляді відсотків за муніципальними цінними паперами, емітованими на строк не менше трьох років до 1 січня 2007 року, і доходам засновників довірчого управління іпотечним покриттям, виданих керуючим іпотечним покриттям до 1 січня 2007 р.;

o 0% - по доходу у вигляді відсотків за державними та муніципальними облігаціями, емітованими до 20 січня 1997 р. включно, а також по доходу у вигляді відсотків за облігаціями державної валютного облігаційної позики 1999 року, емітованими при здійсненні новації облігацій внутрішньої державної валютної позики серії III.

5. Ставка 0% встановлена з прибутку, одержаного:

o Центральним банком РФ від здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням ним функцій, передбачених Федеральним законом від 02.12.1990 № 394-1 "Про Центральному банку Російської Федерації;

o сільськогосподарських товаровиробників, не перейшли на сплату ЕСХН (2013-2015 р. - 18%, з 2016 р. - 20%);

o учасників проекту "Сколково", припинили використовувати право на звільнення від обов'язків платника податку на прибуток;

o прибуток організацій, що здійснюють медичну і (або) освітню діяльність;

o по операціях, пов'язаних з реалізацією або іншим вибуттям (у тому числі з погашенням) часткою в статутному капіталі російських організацій, а також деяких категорій акцій російських організацій.

Сума податку, обчислена за ставками, відмінним від 20%, підлягає зарахуванню у федеральний бюджет.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Податкова база. Порядок визначення
Податкова база. Порядок визначення
Момент визначення податкової бази
Податковий період та порядок сплати акцизу
Податкові пільги
Економічна сутність податку на прибуток. Елементи оподаткування
Ставки податку
Податок на прибуток організацій
Податок на прибуток корпорацій (Corporation Tax)
Податок на прибуток корпорацій (Corporation Income Tax)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси