Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Надійність будівельних об'єктів та безпека життєдіяльності людини
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція I. Природні та техногенні небезпеки

Лекція 1. Основні поняття і принципи оцінки надійності та безпеки у процесах функціонування об'єкта та життєдіяльності людини

Поняття умов надійності, безпеки і ризику

Фахівці різних сфер діяльності людини постійно користуються термінами "ризик", "надійність", "безпека", "граничний стан", але в них іноді вкладається різне смислове зміст. Тому доцільно з самого початку дати визначення основним термінам та поняттям, якими користуються при вирішенні інженерних та економічних задач.

Під ризиком звичайно розуміють можливість настання будь-якого граничного стану, після якого може з певною ймовірністю виникнути небажане явище (подія), що супроводжується фізичними, економічними або психологічними втратами і катастрофами. Кожна подія може виникнути по відношенню до певного об'єкта ризику.

Ризик в технічних системах і в будівництві застосовують для позначення екстремальних ситуацій та економічних втрат, викликаних природними, техногенними та соціальними причинами, а також використовується як збірний термін для позначення небажаних і аварійних подій.

Під життєдіяльністю розуміють повний комплекс подій, пов'язаних з діяльністю людини в період його життя у взаємодії з виробничою, природного і побутової середовищем.

Небезпека визначають як негативна властивість живої та неживої матерії, що здатна спричиняти шкоду людям, домашнім і сільськогосподарським тваринам, природному середовищу, матеріальним цінностям та ін.

При вирішенні інженерних задач фахівці оперують поняттями "безпека", "безаварійність", "відмова", "ступінь надійності", "ймовірність події", "граничні навантаження" і т. д.

Під безпекою розуміють такий стан розглянутого об'єкта, при якому всі можливі впливи на нього потоків речовин, енергії, навантажень та інформації (економічної, політичної, соціальної тощо) не перевищують допустимих значень і не викликають порушення його міцності, цілісності і надійності.

Надійність - термін, що визначає безпеку і довговічність при функціональної придатності об'єкта і збереження його технічних і економічних параметрів.

Безаварійність - властивість конструкцій чи виробів не допускати переходу відмов у граничні, критичні (аварійні) стану.

Відмова - втрата несучої здатності і стійкості, виникнення неприпустимих деформацій та інших характеристик, що виключають нормальну експлуатацію об'єкта.

Граничні стани (1-ї та 2-ї груп), що виникають під дією навантажень і впливів, при виході за межі яких конструкція або весь об'єкт перестають задовольняти розрахунковим і проектним вимогам.

1-я група граничного стану характеризується небезпекою руйнування будь-якого характеру або втратою стійкості форми і положення, а 2-я група характеризується станом конструкції, параметри якої ускладнюють експлуатацію об'єкта або знижують його довговічність за рахунок досягнення граничних деформацій або певних рівнів коливань, а також умовами утворення тріщин і їх граничними величинами розкриття.

Постійні навантаження і впливу - діють на конструкції або об'єкт весь розрахунковий період його експлуатації або існування.

Вплив, навантаження - сила, інерція, імпульс, що діють на грунти основи і на конструкції будівель і споруд.

Тимчасові навантаження і впливи використовують у розрахункових значеннях періоду експлуатації об'єкта не весь час, а в певні періоди (снігове, вітрова, ожеледні навантаження від людей на перекриття будівель та споруд тощо).

Короткочасні навантаження і впливи, тривалість дії яких у розрахункових значеннях істотно менше терміну експлуатації об'єкта.

Динамічні навантаження - швидко змінюються в часі (за величиною, напрямом і положенню) сили дії.

Особливі навантаження - тимчасові навантаження і впливи, що виникають у виняткових ситуаціях, ймовірність виникнення яких надзвичайно мала, але наслідки можуть бути катастрофічними (сейсмічні впливи, урагани, навантаження від вибуху і пожежі, від впливу осідань ґрунту тощо).

При проектуванні в розрахунках використовують ряд коефіцієнтів, що характеризують конкретні умови при створенні або експлуатації об'єкта, серед яких можна назвати основні.

Коефіцієнт надійності матеріалу γm - враховує в процесі проектування можливий несприятливий відхилення характеристик використовуваних матеріалів від їх нормативних значень.

Коефіцієнт надійності за навантаженням γp - враховує можливий розкид навантажень і впливів.

Коефіцієнт надійності по відповідальності γn - враховує відповідальність будівель і споруд, що характеризується економічними, соціальними та/або екологічними наслідками у разі їх відмов.

Коефіцієнт сполучень γψ - враховує ймовірність одночасного досягнення кількома видами навантажень їх розрахункових значень в певний момент часу.

Коефіцієнт умови роботи γd - визначає можливі відхилення прийнятої розрахункової моделі від реальних умов роботи елементів споруди і конструкцій, а також зміни властивостей матеріалів під впливом середовища (корозія, біологічні впливи та ін), не враховуються безпосередньо у розрахунках.

Аварійна розрахункова ситуація - характеризується розрахункової ймовірністю її появи і невеликою тривалістю дії.

Під ймовірністю розглянутого події або явища розуміють ступінь можливості їх виникнення і чисельно виражають десятковим дробом, де, наприклад, показник ймовірності 0,0 означає, що дана подія або явище не може відбутися, а величина 1,0 висловлює повну визначеність зі 100%-ю ймовірністю виникнення.

Забезпеченість - вірогідність неперевищення граничного стану об'єкта.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Природні небезпеки
Управління в природних та техногенних надзвичайних ситуаціях
Попередження надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру
Умови безпеки об'єкта. Оцінка збитку, безпека життєдіяльності, прогноз і управління ризиками
Оцінка безпеки будівель і споруд.
Підвищення стійкості та надійності функціонування житлових і виробничих об'єктів в умовах виникнення надзвичайних ситуацій
Умови безпеки об'єкта. Оцінка збитку, безпека життєдіяльності, прогноз і управління ризиками
Оцінка ризику в умовах прогнозу НС
Ризики в умовах ситуацій соціального характеру
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси