Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Структура і управління біржею

У різних країнах пристрій бірж різний. Проте, незважаючи на відмінності, що існують типові організаційно-структурні ознаки побудови товарних бірж.

З точки зору організаційно-правової форми біржі формуються переважним чином у вигляді акціонерних товариств. В той же час це можуть бути і товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, змішані товариства і навіть приватні підприємства.

Найчастіше біржі являють собою акціонерні товариства закритого типу (ЗАТ). Їх акції не підлягають вільному продажу. Зазвичай біржі отримують комісійний збір з кожної укладеної з їх допомогою операції, і це основне джерело доходів біржі. Іншими джерелами можуть бути членські внески, плата за доступ до торгів, продаж біржової інформації.

Відповідно до організаційно-правовими формами господарювання біржі в своїй переважній більшості не відносяться до державним організаціям (хоча в принципі можливі і державні біржі), а являють собою комерційні підприємства недержавних форм власності.

Члени біржі

Чим більше засновників і міцніше їх фінансове становище, тим більшу підтримку вони можуть надати біржі. Склад засновників залежить від виду біржі. Засновниками біржі можуть бути і фізичні і юридичні особи. Засновниками біржі не можуть бути колишні представники влади, релігійні, благодійні та громадські організації. Банки, страхові та інвестиційні фонди не можуть бути засновниками на товарній біржі.

Засновниками фондової біржі можуть бути тільки професійні учасники ринку цінних паперів. Засновниками валютної біржі можуть бути банки (комерційні) або фінансові установи, які мають ліцензію на роботу з валютою. Майно на біржі може бути як відчужувати, так і невідчужуваним правом (передача прав може бути при певних умовах).

Члени біржі мають право здійснювати на біржі операції від свого імені і за свій рахунок, від імені своїх клієнтів і за рахунок клієнтів, користуватися біржової інформацією.

Разовий відвідувач - це статус придбання шляхом придбання разового квитка, і він має право здійснювати операції тільки від свого імен і за свій рахунок.

Біржа також дає (право) статус постійного відвідувача, який діє не більше трьох років. Кількість відвідувачів з таким статусом не може перевищувати 30% від загального числа членів біржі.

На біржі існує дисциплінарний комітет, який здійснює контроль за дотриманням вимог біржі учасниками біржових торгів.

Членами біржі можуть бути не тільки громадяни своєї країни, але й іноземні громадяни і організації (юридичні особи), яким в законодавчому порядку дозволено займатися підприємницькою діяльністю. Однак не будь-яка людина і не будь-яка організація можуть стати членами біржі. Для цього треба відповідати вимогам її статуту і мати достатній стартовий капітал, щоб сплатити досить великий пайовий внесок або купити майже настільки ж дороге брокерське місце на біржі. До того ж членом біржі можна стати тільки за рішенням біржової ради.

Управління біржею, структура та функції органів управління будуються так, як це прийнято в акціонерних товариствах. Вищим органом управління є загальні збори членів біржі, що проводиться, як правило, один раз на рік. У функції зборів входить прийняття статуту та інших установчих документів, внесення в них змін і доповнень, обрання біржової ради, створення і закриття філій, розгляд і затвердження річних звітів. Загальні збори також визначає цілі та стратегію розвитку біржі.

Вищим виконавчим органом біржі є біржовий рада, іменований також радою директорів (керуючих). Чисельність і персональний склад біржового ради визначається загальними зборами членів (акціонерів) біржі. Біржова рада збирається зазвичай не менше одного разу в місяць або навіть щотижня. Це контрольно-розпорядчий орган, що здійснює поточне управління справами біржі. Він має право вирішувати будь-яке питання, що не входить у виняткову компетенцію загальних зборів, представляє і охороняє інтереси всіх членів - учасників біржі.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Структура управління і принципи її побудови
Типи організаційних структур управління
Організаційна структура управління персоналом підприємства
Організаційні структури управління
Структура управління
Члени товарної біржі, їх категорії і права
Біржі як системоутворюючі елементи біржової торгівлі
ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖ
Російські біржі
Фондові біржі
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси