Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Реклама і зв'язки з громадськістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Професійна організація PR-фахівців Американське суспільство по зв'язках з громадськістю - PRSA (Public Relations Society of America)

PRSA засноване в 1947 р. в цілях створення об'єднуючого центру професіоналів PR, розвитку та обміну інформацією, співпраці, вироблення високих професійних стандартів.

До складу PRSA входить 17 тис. членів, що представляють практично весь спектр сучасної індустрії, бізнесу, суспільно-політичному житті США: провідні промислові і торгівельні корпорації, фінансові компанії, урядові структури, охорона здоров'я, освіта, збройні сили, консалтингові фірми, некомерційні організації. Штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку.

Місія PRSA полягає у підвищенні професійного рівня PR допомогою:

o об'єднання професіоналів в даній області діяльності та підвищення професійного рівня практиків PR;

o активної участі у подіях, впливають на організацію практики PR;

o інформування широких кіл громадськості про перспективи, цілі та завдання PR і PR-професіоналів;

o сприяти досягненню високих результатів при взаємовідносинах PR-професіоналів з урядом на всіх рівнях;

o сприяти досягненню високих стандартів професійної поведінки.

В 1948 р. у Великобританії був відкритий Інститут громадської думки (IPR) в Лондоні. Сьогодні в інституті працює 3 тис. осіб. IPR - організація з індивідуальним членством, що має фахівців та різних областях паблік рілейшнз. В перші роки її створення в колективі IPR істотно переважали працівники центральних та місцевих органів влади, а в даний час більшість становлять представники від промислового та підприємницького секторів. Іншу велику групу фахівців складають консультанти, які раніше працювали в рекламних агентствах. Висока якість надаваних консультацій забезпечується їх високим професіоналізмом.

Європейська конфедерація з PR - СЕРП (CERP)

СЕРП виникла в 1959 р. з метою представлення інтересів професійних асоціацій Європи та їх членів. З тих пір Конфедерація стала форумом для контактів, обміну знаннями і досвідом, вироблення професійних та етичних норм.

Створені СЕРП 1989 р. спеціальні організації PR-менів-індивідуалів (СЕРП-консультанти, СЕРП-освіта і СЕРП-профі) активно проводять свої курси і семінари. Велику увагу Конфедерація приділяє освіті, розвитку нових професійних асоціацій в середовищі європейського студентства і нещодавно з'явилися на карті демократичних державах.

СЕРП має консультативний статус в Раді Європи, ЮНЕСКО та користується підтримкою Європейської комісії. У червні 1997 р. на Генеральній асамблеї СЕРП в Гельсінкі в члени Конфедерації було прийнято РАСО.

У 1999 р. СЕРП об'єднувала 26 національних асоціацій PR, що представляють понад 22 тис. фахівців і охоплюють весь спектр PR-діяльності в Європі.

Міжнародний комітет асоціацій PR-консультантів - ИКО (ICO)

Міжнародний комітет асоціацій PR створений в 1986 р. в цілях координації професійної діяльності PR-компаній, що працюють на міжнародному ринку. У 1999 р. ІКО об'єднав національні асоціації та зв'язків з громадськістю 21 держави, що представляють близько 850 компаній із загальним штатом понад 20 тис. осіб.

Росія в особі Асоціації компаній-консультантів у сфері громадських зв'язків є членом Міжнародного комітету асоціацій PR-консультантів (ІКО) з 1999 р.

У 1955 р. в цілях формування міжнародних громадських зв'язків була створена р. в Лондоні всесвітня організація PR - Міжнародна асоціація служб зв'язків з громадськістю (IPRA). В її складі налічується 1000 представників від 60 країн світу. Під час щорічних зустрічей її члени обмінюються досвідом та корисною інформацією. Асоціація прийняла в 1962 р. Кодекс професійної поведінки, суворе дотримання якого значною мірою сприяє реалізації установок PR. Ця неурядова організація здобула собі визнання в ООН. З 1974 р. вона має консультативний статус категорії "Б" при ЮНЕСКО. Штаб-квартира IPRA знаходиться в Женеві.

В Америці розташована найбільша у світі консультаційна організація "Мак Кінсі". В се складі функціонує 32 бюро в різних країнах, мають 74 види спеціалізації по 136 напрямами консультування. Серед загального числа домінують консультації з громадських зв'язків, маркетингу, управління виробництвом, інформаційних систем ЕОТ.

В постіндустріальну епоху в розвинених країнах зростає добробут споживачів і, відповідно, підвищується вимогливість до суспільної значимості бізнесу. Сучасна концепція соціально-етичного маркетингу ставить у главу кута процес максимальної віддачі зусиль бізнесу для суспільства.

У Москві 3 липня 1991 р. була створена Російська асоціація зі зв'язків з громадськістю (РАСО). Ініціаторами створення стали факультет міжнародної інформації МДІМВ МЗС СРСР і асоціація молодих журналістів "ОКО". Засновниками виступили цілий ряд великих банків, виробничих об'єднань, бірж, фондів, засоби масової інформації, наукові і громадські організації.

РАСО - некомерційна громадська організація, метою якої є:

o розвиток в Росії демократичної культури соціального та політичного спілкування;

o формування та вдосконалення системи зв'язків з громадськістю як соціального інституту і професії;

o забезпечення конституційного права громадян на здобуття політичної і правової інформації про діяльність державних і недержавних установ, організацій і підприємств.

Основні напрямки діяльності РАСО:

1) допомога членам та засновникам РАСО у встановленні ділових контактів як між собою, так і з зарубіжними партнерами;

2) забезпечення комплексної інформації про послуги PR, джерел їх отримання для зацікавлених верств суспільства;

3) сприяння в організації семінарів, курсів, науково-практичних конференцій по зв'язках з громадськістю;

4) підготовка навчальних програм для вищих навчальних закладів;

5) організація і проведення молодіжних форумів, з'їздів, нарад з актуальних проблем PR, в тому числі і на міжнародному рівні;

6) випуск щомісячного інформаційного бюлетеня РАСО з ілюстрацією передового досвіду і досягнень в галузі PR.

Ці передові громадські організації PR регулярно проводять конкурси, номінації за провідним проектів в області різних категорій PR.

Так, наприклад, один раз у три роки IPRA проводить Всесвітній конгрес з PR в рамках будь-якої тематики, після якої публікується "золотий доповідь" - доповідь-призер, виділений високопрофесійним журі.

PRSA заснувало золоті, срібні, бронзові та інші нагороди за внесок у суспільне благо за допомогою PR-діяльності.

Бронзовими нагородами вшановують кращий комунікаційний інструментарій у рамках проведення PR-кампаній. Срібними нагородами виділяють найкращі PR-програми по таким категоріям, як надання ефективного впливу на громадськість в одній або декількох країнах; використання PR у благодійних програмах в інтересах всього суспільства, надання впливу на урядові структури, захист навколишнього середовища, інтересів мистецтва та ін. Золоті нагороди присуджуються за індивідуальний важливий внесок у професію PR.

Під егідою РАСО також організовуються конкурси кращих проектів PR і нагороджуються переможці. Всім відомі такі конкурси, як "Срібний лучник" - національна премія в області розвитку зв'язків з громадськістю.

Всього вісім номінацій.

"Кращий проект розвитку суспільних зв'язків у галузі наукових досягнень та інновацій". Ця номінація вперше заснована в 2010 р. для фахівців у галузі комунікацій, пов'язаної з науковими досягненнями та інноваціями. Партнери номінації РОСНАНО і Російська венчурна компанія надзвичайно зацікавлені в залученні до конкурсу фахівців, які успішно працюють у сфері інновацій. На конкурс приймаються проекти, в яких: популяризуються інновації та впровадження наукових досягнень, просуваються високотехнологічні підприємства і компанії, просувається високотехнологічна продукція і бренди, розвиваються інформаційні ресурси, популяризующие інновації та наукові досягнення (видання, інтернет-сайти та ін), просуваються освітні та наукові інститути, що залучають увагу до науки та інновацій.

Критерії оцінювання: оригінальність задуму кампанії; складність ідей, особливість комунікації; стратегічне планування кампанії; використання різноманітних методик і засобів; відповідність результатів поставленим завданням, масштабом, включаючи наявність якісних змін у заявлених аудиторіях. На закінчення оцінки визначається коефіцієнт відповідності проекту PR-проектом. Визначають лауреата за підсумками публічного захисту проекту експертна рада та журі конкурсу.

"Краща робота з розвитку зв'язків з громадськістю". Для успішного проведення конкурсу в номінації експертна рада прийняла рішення про запит в Російську державну бібліотеку на попередній список книг, що описують розвиток суспільних зв'язків. Нова номінація передбачає участь у конкурсі робіт різних жанрів, історичних досліджень, актуальних трендів, прикладів найкращих практик.

На здобуття Національної Премії можуть бути представлені опубліковані наукові праці, навчальна та популярна література, цикли статей, курси лекцій. Рішенням експертної ради авторам найцікавіших (спірних, малодоступних) книг року надається право авторської презентації. Критерії оцінювання: оригінальність задуму, науковий підхід, наявність емпіричного матеріалу, авторська майстерність.

"Персона року". Нагороджується політик, державний чи громадський діяч, підприємець, який бере активну участь у вирішенні завдань державного значення, активно впливає па формування громадської думки, розвиток ділових і громадських комунікацій. Критерії оцінки: управління проектами національного значення, висока ступінь популярності особистості, активна взаємодія зі ЗМІ.

"Майстер". Премія присуджується керівникам агентств і підрозділів різних компаній, державних, громадських організацій, успішно керує процесом розвитку суспільних зв'язків. Висунення кандидатур для участі у конкурсі відбувається на основі рекомендацій експертів. Рейтинг номінантів визначається голосуванням членів експертної ради. Кандидатам надається право публічної лекції перед учасниками конкурсу та гостями в день проведення церемонії. Лауреат вибирається з трьох лідерів рейтингу під час урочистої церемонії. Критерії оцінки: креативність та ініціатива, успішна реалізація корпоративних програм, взаємодію із засобами масової комунікації, внесок у розвиток професійних комунікацій і освіта (доповіді, статті, інтерв'ю і т. д.).

"За культурний внесок у розвиток суспільних зв'язків".

Премія вручається особі або колективу, що вніс значний внесок в розвиток суспільних комунікацій завдяки своїй професійній діяльності.

По мірі розвитку вітчизняного ринку послуг по зв'язках з громадськістю позначилася чітка необхідність тісної інтеграції вітчизняних контактів PR із зарубіжними колегами. Ця інтеграція сприятиме обміну передового досвіду та інтегруванню російських фахівців в міжнародне PR-спільнота.

Значні можливості для виходу PR-агентств Росії на світовий ринок відкриває її вступ у Міжнародний комітет асоціацій компаній - консультантів у сфері паблік PR-лейшнз (ІКО) (ICO - International Committee of Public Relations Consultancies Assotians) - найбільшу професійну організацію, що об'єднує національні асоціації PR-консультантів різних країн.

Асоціація компаній-консультантів у сфері громадських зв'язків (АКОС) була створена в Росії 16 березня 1999 р. До неї увійшли 13 найбільш авторитетних російських агентств PR: "Агентство масових комунікацій", "Імідж-контакт", "Іміджленд Public Relations", "Маслов, Сокур і партнери", "Міжнародний прес-клуб", "Market communications", "Михайлов і партнери", "Non-ProfIpr", "PR Passat", "Publicity PR", "Реноме-престиж", "Таємний радник" і "Емісар".

Цілями діяльності АКОС є:

o нарощування потенціалу ділової активності в сфері PR в Росії;

o підвищення професійного рівня російського ринку послуг PR;

o впровадження в процес роботи фахівців PR міжнародних стандартів якості роботи консультантів;

o розвиток міжнародних контактів PR-агентств;

o формування міжнародної популярності членів АКОС, які володіють високими професійними якостями по мистецтву встановлення зв'язків з громадськістю.

Важливим аспектом діяльності АКОС є тісна і активну взаємодію з Російською асоціацією зі зв'язків з громадськістю. Більшість членів АКОС одночасно є і членами РАСО. Загальними завданнями, що об'єднують корпоративні інтереси цих структур, є:

o розвиток науки PR в Росії;

o створення високопрофесійної системи підготовки та перепідготовки кадрів;

o розробка єдиних стандартів освіти та підвищення якості навчання;

o дотримання професійних та етичних норм та принципів в галузі зв'язків з громадськістю;

популяризація офіційного статусу професійного менеджера по зв'язках з громадськістю.

Повні члени АКОС: 3.14 R, AGT, Emerging Communications, FD, Fleishman-Hillard Vanguard, ICCG (Image-Contact Consulting Group), Imh consulting, Insiders, Ketchum Maslov, Primum Mobile, РЛопаганда, PRO-VISION, SPN Ogih'u, Гуров і партнери, Іміджленд Edelman PR, КРОС, Михайлов і Партнери, Нікколо М, НЬЮТОН.PR& COMMUNICATIONS, Сокур & Партнери, Таємний радник.

Асоційовані члени: ВС Communications, Eventum Premo, Point Passat, PR Inc./DDB, R&I GROUP, Династія PR.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Російський кодекс професійних та етичних принципів в області зв'язків з громадськістю.
Російська асоціація студентів зі зв'язків з громадськістю (РАССО)
Внутрішньокорпоративний Public Relations
Російське представництво Європейської асоціації студентів, що вивчають зв'язки з громадськістю (CERP Students)
Конфедерація
Конституція Швейцарської Конфедерації: загальна характеристика
Міжнародна конференція з акредитації випробувальних лабораторій (ИЛАК)
Мотивація консультантів
Кодекс професійної поведінки Міжнародної асоціації зв'язків з громадськістю (IPRA).
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси