Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 12. Прогнозування та планування у фінансовому управлінні підприємством

Цілі і завдання фінансового планування і прогнозування на підприємстві

В даний час активізується роль фінансів, посилюється значення фінансових показників в оцінці діяльності підприємств. Особливу актуальність набувають питання планування фінансів. Фінансове планування є однією з головних функцій фінансового менеджменту на підприємстві. Її можна визначити як уміння передбачити мету підприємства, результати його діяльності та ресурси, необхідні для досягнення певних цілей. Фінансове планування охоплює найважливіші сторони фінансово-господарської діяльності підприємства, забезпечує необхідний попередній контроль за утворенням і використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, створює умови зміцнення фінансового стану підприємства.

В нашій країні склалося двояке ставлення до фінансового планування на підприємстві. Директивне планування притаманне командно-адміністративній економіці, виробила досить негативне ставлення до процесу планування. Перетворення в економіці та побудова ринкових відносин, нестабільність економічної кон'юнктури не дозволяли оцінити значимість і необхідність фінансового планування діяльності будь-якого господарюючого суб'єкта. Разом з тим саме невизначеність посилює ризик підприємницької діяльності, і отже, необхідність планування і прогнозування в умовах ринку зростає.

Головною метою фінансового планування на підприємстві є обґрунтування стратегії розвитку підприємства з позиції економічного компромісу між прибутковістю, ліквідністю і ризиком, а також визначення необхідного обсягу фінансових ресурсів для реалізації даної стратегії.

Фінансове планування як функція управління охоплює весь комплекс заходів щодо вироблення планових завдань і втілення їх у життя. Фінансове планування на підприємстві вирішує такі завдання:

■ конкретизує перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку;

■ виявляє резерви збільшення доходів підприємства та способи їх мобілізації;

■ забезпечує відтворювальний процес необхідними джерелами фінансування;

■ визначає найбільш ефективне використання фінансових ресурсів;

■ забезпечує дотримання інтересів інвесторів, кредиторів, держави;

■ здійснює" контроль за фінансовим станом підприємства. Основою фінансового планування на підприємстві є складання фінансових прогнозів. Прогнозування являє собою розробку на перспективу змін фінансового стану об'єкта в цілому і його частин. Прогнозування зосереджено на найбільш ймовірних подіях і результатах. Прогнозування на відміну від планування, не ставить завдання безпосередньо здійснити розроблені прогнози. Склад показників прогнозу може значно відрізнятися.

Що склалася в даний час системі планування притаманний цілий ряд недоліків. Процес планування на підприємстві в сучасних умовах є дуже трудомістким і недостатньо передбачуваним. В умовах нестабільності російської економіки неможливо достовірно проводити сценарний аналіз та аналіз фінансової стійкості підприємства до мінливих умов господарювання. У практиці більшості російських підприємств відсутня управлінський облік, розподіл витрат на постійні та змінні, що не дозволяє в процесі планування використовувати показник маржинального прибутку, оцінювати ефект операційного важеля, проводити аналіз беззбитковості, визначати запас фінансової міцності. Процес планування за традицією починається від виробництва, а не від збуту продукції. При плануванні обсягу продажів переважає витратний механізм ціноутворення. Ціна формується виходячи з повної собівартості і нормативу рентабельності, не враховуючи ринкові ціни. Це призводить до створення неконкурентоспроможної продукції, а отже, до необ'єктивно запланованим показникам обсягів реалізації, які свідомо будуть відрізнятися від фактичних результатів діяльності підприємства. Процес планування затягнуть у часі, що робить його непридатним для прийняття оперативних управлінських рішень. Фінансові, бухгалтерські та планові служби діють окремо, що не дозволяє створити єдиний механізм управління фінансовими ресурсами і грошовими потоками підприємства.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Фінансове планування і прогнозування на підприємстві
Роль фінансового планування і прогнозування в реалізації фінансової політики підприємства
Управління і планування запасів на підприємстві
ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ
Фінансове планування і прогнозування
Фінансове планування і прогнозування на підприємстві
Роль фінансового планування і прогнозування в реалізації фінансової політики підприємства
ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Фінансове планування і прогнозування
Фінансове планування і прогнозування
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук