Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Економічний аналіз нового товару

На цьому етапі досліджуються витрати, пов'язані з розробкою товару, його виробництвом, виведенням на ринок і продажем. Для цього використовують метод аналізу беззбитковості, який дозволяє встановити точку беззбитковості (X), що характеризує мінімальний обсяг продукції, при якому дохід від продажу дорівнює витратам виробництва (рис. 10.3).

Точка беззбитковості визначається за формулою

де Зс - сума постійних витрат на весь обсяг виробництва;

Зпер - питомі змінні витрати;

Ц - ціна одиниці нового товару.

Це відношення можна визначити також максимальну суму витрат і мінімальну ціну реалізації товару при заданій точці беззбитковості.

Розробка моделі або прототипу нового товару

Новий товар повинен забезпечувати технічні вимоги споживача і відповідати вимогам ринку.

Для маркетолога першочерговим завданням є забезпечення успіху товару на ринку, тобто створення такої сукупності його властивостей, які не тільки відображали б його призначення, але і робили б його більш привабливим у порівнянні з товаром-конкурентом. У цьому зв'язку процес розробки нового товару доцільно розглядати як сукупність двох стадій: формування технічних параметрів; формування ринкових параметрів.

Рис. 10.3. Графічне зображення методу аналізу беззбитковості: OD - лінія виручки; АС - лінія загальних витрат

Формування технічних параметрів пов'язане з наділенням нового товару такими функціональними властивостями, які будуть задовольняти виявлені в процесі маркетингових досліджень бажання (потреби) споживача. Розробкою технічних параметрів займаються групи НДДКР і маркетологів. Завдання маркетологів в цьому випадку полягає в забезпеченні розробників інформацією про необхідні властивості товару.

Формування ринкових параметрів здійснюється завдяки розробці дизайну товару, його форми, кольору, маси, упаковки, імені та марки.

Тестування

Воно може здійснюватися за такими критеріями: місце проведення (ринок, лабораторія, дім); об'єкт (товар, ціна, ім'я, марка); особи, які залучаються для тестування (покупець, експерт); тривалість (короткий, довгий час); обсяг і кількість тестованих товарів.

Ставлення споживачів до товарів перевіряють з допомогою трьох методів тестування: метод простого рейтингу, метод парного порівняння і метод шкали оцінок.

Метод простого рейтингу заснований на виявленні переваг споживача до нового товару. Споживачу пропонується кілька варіантів нового товару, до яких він повинен висловити своє ставлення. Даний метод не дозволяє оцінити ступінь переваги і непридатний до більшості товарів.

Метод парного порівняння припускає, що споживачеві подаються варіанти нових товарів попарно. З кожної пари товарів споживач повинен вибрати один товар, який він вважає найкращим. Цей метод полегшує споживачеві, так як йому пропонуються для тестування варіанти лише двох товарів.

Метод шкальных оцінок застосовується при необхідності тестування великої кількості нових товарів одного призначення. Для цього використовують систему шкал, в якій кожен бал означає певний рівень оцінки споживачем нового товару (наприклад, товар дуже хороший, добрий, задовільний). Цей метод дозволяє не тільки встановити рейтинг вподобання споживача, але і кількісно його оцінити.

Критерії тестування товару залежать від типу і призначення товару. При тестуванні товарів широкого споживання фірма повинна звертати увагу в першу чергу на сприйняття товару, кількість пробних і повторних покупок, їх частоту.

При тестуванні товарів виробничо-технічного призначення в першу чергу перевіряються наступні параметри: функціональні якості, його надійність; рівень експлуатаційних витрат; відповідність конструкції товару технології процесу; місце установки; необхідність додаткового навчання персоналу, який буде обслуговувати цей товар; величина витрат на навчання персоналу і т. д. На підставі результатів тестування нового товару приймається рішення про виробництві цього товару і виведення його на ринок.

Виведення товару на ринок

Для цього необхідно встановити: коли, в який момент слід вивести товар на ринок, де, на який ринок можна випустити товар, який групі покупців повинен бути запропонований товар, як організувати і координувати заходи з виведення товару на ринок.

Момент виведення товару на ринок повинен бути узгоджений з можливостями та необхідністю представляти товар на ринок. Визначальним фактором при цьому може виступити сезонність товару, особливо для споживчих товарів. У будь-якому випадку слід оцінити ступінь ризику, врахувати можливі негативні та позитивні наслідки кожного з можливих варіантів виведення товару на ринок.

Якщо для товарів виробничо-технічного призначення група передбачуваних покупців, як правило, відома і визначається при укладенні контракту про виробництво цього товару, то для споживчих товарів основну базу цільового ринку становлять покупці, які є прихильниками фірми і можуть стати лідерами в придбанні нового товару.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Економічний аналіз діяльності соціальних закладів
НАКОПИЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ: ВІД НОРМАТИВНОГО ДО ПОЗИТИВНОГО АНАЛІЗУ
Зміст комплексного економічного аналізу і його роль в управлінні
Розробка та впровадження нового товару на ринок
Моделі, методологія і організація процесу розробки управлінського рішення
Маркетинговий підхід до розробки нового товару
Тестування
Тестування особистості
Тестування інтелектуальних здібностей
Використання інформаційних технологій при збуті товарів
Розвантаження товарів
Роздільне зберігання товарів підвищеного і зниженого споживчого попиту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси