Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік переоцінки основних засобів

Зміна первісної вартості основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, допускається у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, часткової ліквідації та переоцінки об'єктів основних засобів.

Комерційна організація може не частіше одного разу на рік (на кінець звітного року) переоцінювати групи однорідних об'єктів основних засобів за поточною (відновної) вартості.

При прийнятті рішення про переоцінку за такими основними засобами слід враховувати, що в подальшому вони переоцінюються регулярно, щоб вартість основних засобів, за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку і звітності, істотно не відрізнялася від поточної (відновної) вартості.

Переоцінка об'єкта основних засобів проводиться шляхом перерахунку його первісної вартості або поточної (відновної) вартості, якщо даний об'єкт переоцінювався раніше, та суми амортизації, нарахованої за весь час використання об'єкта.

Результати проведеної за станом на кінець звітного року переоцінки об'єктів основних засобів підлягають відображенню в бухгалтерському обліку відокремлено.

Сума дооцінки об'єкта основних засобів у результаті переоцінки зараховується в додатковий капітал організації. Сума дооцінки об'єкта основних засобів, рівна сумі уцінки його, проведеної в попередні звітні періоди і віднесена на фінансовий результат в якості інших витрат, зараховується у фінансовий результат в якості інших доходів.

Сума уцінки об'єкта основних засобів у результаті переоцінки відноситься на фінансовий результат в якості інших витрат. Сума уцінки об'єкта основних засобів відноситься на зменшення додаткового капіталу організації, утвореного за рахунок сум дооцінки цього об'єкта, проведеної в попередні звітні періоди. Перевищення суми уцінки об'єкта над сумою дооцінки його, зарахованої в додатковий капітал організації в результаті переоцінки, проведеної в попередні звітні періоди, відноситься на фінансовий результат в якості інших витрат.

При вибутті об'єкта основних засобів сума його дооцінки переноситься з додаткового капіталу в нерозподілений прибуток організації.

ПРИКЛАД 7.4

У січні 2012 р. організація придбала будинок за 80 000 000 руб. (без ПДВ). Згідно облікову політику організації об'єкт обліковується за поточною (відновної) вартості. Проведена за станом на кінець звітного року дооцінка будівлі склала 2 000 000 руб. Перерахована сума дооцінки амортизації на момент переоцінки склала 200 000 руб.

У бухгалтерському обліку організації зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 01 "Основні кошти" КРЕДИТ 08-4 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Придбання об'єктів основних засобів"

- 80 000 000 руб. - будівля прийнято до обліку в складі основних засобів:

ДЕБЕТ 01 "Основні кошти" КРЕДИТ 83 "Додатковий капітал"

- 2 000 000 руб. - відображена сума дооцінки будівлі;

ДЕБЕТ 83 "Додатковий капітал" КРЕДИТ 02 "Амортизація основних засобів"

- 200 000 руб. - відображена сума дооцінки амортизації будівлі.

Кореспонденція рахунків з відображення в обліку переоцінки об'єктів основних засобів наведена в табл. 7.8.

Таблиця 7.8

Кореспонденція рахунків з обліку господарських операцій при переоцінці об'єктів основних засобів

Кореспонденція рахунків

Зміст

операції

Дебет

Кредит

Первинна переоцінка

01 "Основні засоби"

83 "Додатковий капітал"

Збільшена первісна вартість основних засобів (дооцінка)

83 "Додатковий капітал"

02 "Амортизація основних засобів"

Збільшена нарахована амортизація основних засобів (дооцінка)

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

01 "Основні засоби"

Зменшена первісна вартість основних засобів (уцінка)

02 "Амортизація основних засобів"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи"

Зменшена нарахована амортизація основних засобів (уцінка)

Регулярна дооцінка основних засобів у межах сум збитку від попередніх уцінок

01 "Основні засоби"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи"

Збільшена первісна вартість основних засобів

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

02 "Амортизація основних засобів"

Збільшена нарахована амортизація основних засобів

Регулярна дооцінка понад суми збитку від попередніх уцінок

01 "Основні засоби"

83 "Додатковий капітал"

Збільшена первісна вартість основних засобів

02 "Амортизація основних засобів"

83 "Додатковий капітал"

Збільшена нарахована амортизація основних засобів

Регулярна уцінка основних засобів у межах сум попередніх дооцінок

83 "Додатковий капітал"

01 "Основні засоби"

Зменшена первісна вартість основних засобів

02 "Амортизація основних засобів"

83 "Додатковий капітал"

Зменшена

нарахована

амортизація

Регулярна уцінка основних засобів понад сум попередніх дооцінок

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

01 "Основні засоби"

Зменшена первісна вартість основних засобів

02 "Амортизація основних засобів"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи"

Зменшена

нарахована

амортизація

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Переоцінка основних засобів
Вибуття основних засобів
Облік ремонтів основних засобів
Особливості обліку окремих видів основних засобів
Перевірка обліку основних засобів
Облік придбання основних засобів, земельних ділянок, об'єктів природокористування і нематеріальних активів
Облік витрат, не збільшують вартість основних засобів
Облік основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Облік вибуття основних засобів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси