Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Світова економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 12. Транспортний комплекс в сучасній світовій економіці

У даній главі розкриваються роль і місце світової транспортної системи в сучасній світовій економіці. Аналізуються основні напрями розвитку світового транспортного комплексу під впливом науково-технічного прогресу, розкриваються роль і місце основних видів транспорту у сучасній світовій економіці, а також регіональні аспекти розвитку світової транспортної системи. Характеризується стан транспортного комплексу Росії і розглядаються основні проблеми його функціонування і розвитку.

Поняття світової транспортної системи та її роль у світовій економіці

Світова транспортна система представляє сукупність національних транспортних систем, які включають всі шляхи сполучення, транспортні підприємства і транспортні засоби. Загальна довжина транспортної мережі світу (без морських шляхів) перевищує 35 млн км. Її швидкий розвиток у XX ст. стало можливим значною мірою завдяки фінансуванню державою транспортного будівництва практично у всіх країнах. Визначальне значення для розвитку світової транспортної системи у другій половині XX ст. мав швидкий технологічний процес у період науково-технічної революції 60-70-х рр., який увійшов в історію під ім'ям "транспортна революція".

В світовій транспортній системі у відповідності з класифікацією ООН прийнято розрізняти наступні основні види транспорту: залізничний, автомобільний, внутрішній водний, морський, річковий, повітряний, трубопровідний.

Застосовуються й інші класифікації за окремими критеріями:

■ за способом пересування: сухопутний, водний, повітряний, спеціальний;

■ характером руху: транзитний, внутрішньогосподарський, місцевий, дальній;

■ застосування сили тяги: сплавний, вітрильний, гужовий, паровий, електричний, дизельний, газотурбінний, атомний.

Кожен з цих видів транспорту має свої переваги і недоліки, які залежать від економічних умов і кон'юнктури як в окремій країні, так і в світовому господарстві. Існує поняття "транспортний вузол", в якому поєднуються різні транспортні системи: морські, річкові, залізничні, автомобільні, повітряні. Частка транспорту у світовому ВВП коливається від 4 до 9%. Щорічно в світі всіма видами транспорту перевозиться понад 100 млрд т вантажів і понад 1 трлн пасажирів. У цих перевезеннях крім морського транспорту беруть участь понад 650 млн автомобілів, 10 тис. рейсових літаків, 200 тис. локомотивів. Лідирує по грузоперевозкам в світовій економіці морський транспорт, пасажироперевезеннях - автомобільний.

Економічні критерії роботи транспорту. Основними економічними критеріями оцінки роботи транспорту, які зумовлюють вибір того чи іншого виду для доставки продукції, є:

■ обсяг перевезень - кількість вантажу, що перевозиться тим або іншим видом транспорту;

■ вантажообіг - добуток кількості перевезеного вантажу на відстань перевезення (вимірюється в тонно-кілометрах або тонно-милях - у морському транспорті);

■ співвідношення видів транспорту у вантажних перевезеннях. Характеризує рівень територіальної концентрації виробництва і динаміку її зміни;

■ пасажирооборот - добуток кількості перевезених пасажирів на відстань перевезення. Обчислюється в пас.-км або пас.-милях (на морському транспорті). Характеризує транспортну рухливість населення, що відображає ступінь урбанізації, рівень міграції та динаміку переміщень;

■ вартість перевезення, яка залежить від характеру вантажу і кон'юнктури ринку кожного окремого виду транспортних послуг;

■ транспортомісткість - співвідношення вантажообігу до одиниці ВВП (у світовій практиці до 1 дол. ВВП);

■ транспортна складова (частка витрат на транспортування) у вартості кінцевої продукції;

■ вантажопотік - сукупність вантажів, що перевозяться в певному географічному напрямку. Розрізняють фактичний, плановий і прогнозований вантажопотоки. Він характеризується структурою (розподілом вантажів приблизно однорідними групами), напрямком, дальністю і обсягом перевезень, а також ступенем їх рівномірності в залежності від сезонності, форс-мажорних обставин і т. д.;

■ співвідношення пасажирських і вантажних перевезень в економіці країни і світової економіки в цілому.

Є й інші критерії, які залежать від конкретного виду транспорту.

Транспортні витрати можуть досягати за деякими видами продукції понад 50% ціни товару, тому вибір найбільш дешевого, надійного та доступного виду транспорту має визначальне значення в зовнішньоекономічній діяльності. В даний час одержали широке поширення інтермодальні і мультимодальні перевезення, покликані максимально наблизити вантаж до пункту замовника (від дверей до дверей).

Витрати, пов'язані з виконанням супутніх транспортних операцій, і витрати по перевезенню вантажу магістральними видами транспорту утворюють повні транспортні витрати вантажовласника.

Розвинена мережа посередницьких організацій у більшості країн світу дозволяє вантажовласникам укладати договори безпосередньо з експедиторськими фірмами в кожному з цікавлять їх пунктів або договір з одним генеральним експедитором, якому доручається організувати перевезення в цілому. Генеральний експедитор укладає від імені вантажовласника договори з перевізниками різних видів транспорту і з експедиторськими організаціями у пунктах проходження вантажів. На початку XXI ст. кількість експедиторських фірм у світі перевищило 100 тис. і включена в них близько 15-20 млн працівників. На їх частку припадає понад 75% відправок вантажів в інтермодальних перевезеннях.

Сировинні, паливно-енергетичні монополії, що володіють власним флотом та рухомим складом, не потребують послуг експедиторів, але навіть залишилися 20% відправок вантажів в змішаних і чисто океанських лінійних повідомленнях, організованих судноплавними та залізничними компаніями, не обходяться без участі в них експедиторів. За свідченням судновласників у США, половину робіт з організації перевезень виконували у них миддлмены - експедитори, а в Європі при здійсненні судновласниками інтермодальних перевезень експедитори контролювали на цих напрямках 30% європейських доставок контейнерів наземними видами транспорту.

Сучасні напрямки розвитку світової транспортної системи. Глобалізація економіки і супроводжуючі її процеси розвитку зовнішньоекономічних зв'язків вимагають нового підходу до розвитку транспорту, перерозподілу вантажних і пасажирських потоків. Зростання зовнішньої торгівлі вимагає якісного перегляду транспортної складової.

Великі ТНК прораховують транспортні витрати маршрутів руху товаропотоків за всіма напрямами, найпильніша увага приділяється аналізу і прогнозів політичного розвитку країн і регіонів, що володіють великим транзитним потенціалом. Прогнозні оцінки розвитку світової економіки свідчать про те, що основні фінансові і товарні потоки на початку майбутнього століття будуть зосереджені в трикутнику США - Європа - Далекий Схід.

Багато в чому завдяки глобалізації багаторічні зусилля щодо раціоналізації та здешевлення технологій транспортних операцій увінчалися успіхом.

Якщо у перевезеннях масових, сировинних (навалювальних, насипних, наливних) вантажів це призвело до укрупнення партій товарів, то перевезення генеральних вантажів (промислової продукції, напівфабрикатів і т. д.) це викликало набагато більш значні перетворення.

По мірі зростання промислового виробництва в світі питома вага генеральних, або тарно-штучних вантажів, у загальному обсязі перевезених товарів збільшувався. У середині XX ст. генеральні вантажі складали вже не менше 25% загального тоннажу всіх перевозяться в міжнародній торгівлі товарів. Витрати на перевезення, вантажні операції і складування цих вантажів були дуже значні і вони стали серйозно гальмувати розвиток торгівлі, а в кінцевому підсумку і виробництво. Вихід був знайдений у юнитизации відправок, в уніфікації вантажних місць, зведенні їх до декількох однаковим стандартним типам, до того ж максимально зручним для транспортування, вантажно-розвантажувальних операцій і складування. Основним нововведенням стало створення контейнера, тобто стандартної ємності для безтарного перевезення вантажів різними видами транспорту. Стали застосовуватися також трейлери, пакети, піддони і т. д.

Укрупнення і стандартизація вантажних місць дозволили використовувати спеціалізовані транспортні засоби (судна-контейнеровози на морському транспорті), механізувати вантажно-розвантажувальні і складські операції. В результаті були полегшені і здешевлені всі ланки процесу доставки генеральних вантажів від виробника до споживача. Скоротилися терміни доставки і покращилася збереження вантажів, що також благотворно позначилося на кінцевій ціні промислової продукції. Побічним, але важливим наслідком стало те, що в багатьох випадках стала економічно доцільною перевезення промислових вантажів на дуже великі відстані. Контейнерні перевезення зараз грають істотну роль на магістральних напрямках міжнародної торгівлі між Європою та країнами АТР, між Північною Америкою і Південно-Східною Азією.

Контейнеризація і в цілому юнитизация створили передумови для прискорення прогресу на транспорті: автоматизації багатьох робіт, створення системи стеження за просуванням вантажних партій. Тому до моменту появи електронної техніки стала можлива широка комп'ютеризація багатьох транспортних процесів, а останнім часом і різке скорочення супровідної документації. Це також спростило і здешевило перевезення товарів.

Розмірковуємо самостійно. За другу половину XX ст. мережа залізниць і внутрішніх водних шляхів скоротилася, довжина автомобільних доріг зросла майже в 2, а повітряних шляхів - в 3 рази. У той же час протяжність нафтопроводів і нафтопродуктопроводів збільшилася в 4,2 рази, а магістральних газопроводів - в 6,5 разів. Як ці процеси вплинули на розвиток світової економіки?

Регіональні аспекти розвитку світової транспортної системи. На розвиток транспорту в конкретній країні або регіоні в основному впливають цілий ряд факторів, основними з яких є:

■ просторовий фактор, тобто характеристика території країни або регіону, дозволяє або не дозволяє реалізувати транспортний потенціал;

■ транспортний потенціал даної країни або регіону (існуючий і перспективний), його частка у ВВП країни;

■ оптимальні економічні критерії роботи транспорту та ін

До початку XXI ст. у сфері транспорту лідирували США, ЄС і Японія (до останньої за рядом показників наблизилися Китай, Республіка Корея).

У регіональному відношенні становище складається наступним чином.

Північна Америка (США) є регіоном з високим рівнем розвитку транспортно-комунікаційної інфраструктури. Сукупні щорічні витрати, пов'язані з транспортом, складають у США 11-11,5% від ВВП країни.

Історичний екскурс. Суецький канал значно скоротив відстань між Європою і країнами Індійського океану (у порівнянні з колишнім шляхом навколо Африки). Панамський канал був відкритий для судноплавства в 1914 р. З'єднавши атлантичний океан з Тихим океаном, він різко скоротив відстані між портами східного і західного узбережжя Америки, а також зробив економічно обґрунтованими багато перевезення між Європою і Тихоокеанськими портами Америки, а в окремих випадках навіть Далекого Сходу. У перспективі освоєння Північного морського шляху дасть Росії значні переваги по доставці вантажів з Європи в Азію і в зворотному напрямку.

Країни Європи (в першу чергу держави ЄС) в сукупності є основним учасником міжнародної товарної торгівлі. Приблизно 1/4 обсягу світових морських перевезень вантажів припадає на країни Західної і Центральної Європи. Досить значним є також обсяг внутрішньоєвропейських перевезень.

Об'єднавчі процеси в Європі, особливо після приєднання до ЄС Болгарії і Румунії в 2007 р. (після чого Європейський союз збільшився до 27 країн-учасниць), супроводжуються пошуками нових, найбільш вигідних схем роботи на транспорті.

В Японії внутрішні перевезення по вантажообігу відповідають розвинутим країнам ЄС, а за пасажирообігом поступаються тільки США.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Динаміка енергоспоживання в сучасній світовій економіці
Галузеві аспекти розвитку сучасної світової економіки
Роль і місце агропромислового комплексу в світовій економіці
США в системі сучасної світової економіки
Китай: зміцнення позиції в сучасній світовій економіці
СИСТЕМА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Поняття галузевої структури світової економіки
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Основні види транспорту в світовій транспортній системі та проблеми їх розвитку
США в системі сучасної світової економіки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси