Меню
Головна
 
Головна arrow Історія arrow Історія державного управління
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція V. ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-КОМАНДНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ (ЖОВТЕНЬ 1917-1991 рр..)

Лекція 14. Становлення радянської державності та системи державного управління (1917-1929 рр..)

Більшовицька революція і особливості становлення Радянської держави. Ставлення більшовиків до радянської демократії

У жовтні 1917 р. в результаті цілого ряду умов і факторів, пов'язаних з важкою соціально-економічною кризою, посилених війною, взаємних помилок політичних сил, які виступали за поетапне реформування старої системи, так само як і властивого значної частини суспільства синдрому революційного нетерпіння і соціального максималізму в Росії перемогла більшовицька революція. Причому перемогла не під соціалістичними, а під демократичними гаслами, як революція широких, насамперед, селянських і маргінальних верств російського суспільства.

Останнє зауваження має принципове значення для розуміння суті події перевороту. Всупереч твердженням сталінсько-радянської пропаганди про соціалістичний характер Жовтневої революції у всіх більшовицьких гаслах 01 Лютого до Жовтня були відсутні поняття марксизм, соціалізм, комунізм. Нічого специфічно марксистського або комуністичного не було в головних гасла більшовиків "земля і світ". Як точно підмітив П. Б. Струве, аж до першої світової війни "суттю більшовизму була зовсім не негайна соціальна революція, а тактичне загострення можливостей в Росії політичної революції". Війна, вперше в історії такою мірою і в таких масштабах захопила народні маси, воскресила отмиравшую до війни, на думку Струве, в силу природної еволюції концепцію насильницької зміни соціального ладу, концепцію соціальної революцію, розширену потім більшовиками "до світового або планетарного масштабу". Більшовики краще інших зуміли врахувати психологію і інстинкти народних низів і використовувати їх у своїх цілях. Це тим більше зробити було нескладно, оскільки односторонньо спрямована соціальна політика старого ладу протягом тривалого часу змогла виховати в масах схильність надавати довіру тим, хто вмів прикривати свої задуми найбільш різким засудженням існуючої влади.

У сучасній літературі вже зверталася увага на ту обставину, що і самі більшовицькі лідери в перший час (принаймні, до поразки на виборах в Установчі збори і його скликання) не вважали вироблену ними революцію соціалістичною. Відомо, що перше більшовицький уряд (Раднарком), складене з членів однієї партії, спочатку називався Тимчасовим робітничо-селянським урядом, який здійснює владу до скликання Установчих зборів. Вважалося, що революція ще не пройшла до кінця буржуазну стадію, вона є розвитком і поглибленням Лютневої демократичної революції. Тому не дивно, що в перші місяці перебування більшовиків при владі дуже рідко вживалися такі поняття, як "соціалістичний", "соціалізм", частіше використовувалися визначення "революційна законність", "демократичний уряд" і т. п. В прийнятому II Всеросійським з'їздом рад Декреті про землю також говорилося, що остаточно земельне питання може бути вирішене лише Установчими зборами.

Крім того, більшість лідерів більшовицької партії і сам Ленін не вважали можливим перемогу соціалізму в одній окремо взятій країні і пов'язували свої надії з світової пролетарської революцією, з приходом до влади європейського робітничого класу, який потім надасть державну підтримку молодій Радянській республіці. Ленін неодноразово повторював у своїх статтях перших років радянської влади думка про те, що більшовики і взяли владу в надії на світову революцію.

Найскладнішим і не дослідженим питанням революції 1917 р., як це не здасться дивним, є питання про ставлення більшовиків до порад і пов'язаної з ними радянської моделі демократії, народженої творчістю народних мас вже в період першої російської революції. У СРСР ця тема, незважаючи на величезну кількість виданої літератури, трактувалася вельми спрощено і тенденційно згідно з офіційною ідеологічною доктриною. Стверджувалося, що партія більшовиків, яка висунула лозунг "Вся влада радам!", після приходу до влади послідовно розвивала ідею радянської демократії, вбачаючи в радах органи народної влади і можливість переходу до прямої демократії шляхом залучення через радянські органи більшої частини народу до управління державою. Насправді все було не так просто.

Як зазначає С. А. Морозів, вперше спробував об'єктивно розглянути радянську організацію влади як національну модель демократії, вже в ході революції 1905-1907 рр. Ленін сформулював погляд на поради як на "органи всестанового альтернативного політичного управління". На відміну від меншовиків, вбачала в радах органи робочого самоврядування", Ленін, виходячи із сформульованої ним теорії переростання буржуазно-демократичної революції в революцію соціалістичну, вважав, що ради повинні служити "коаліційною органом політичного управління на шляху до парламентської соціалістичній республіці". На противагу цьому меншовики і есери прагнули спиратися на політичний досвід Західної Європи, відстоюючи ідею парламентської республіки. Політичним ідеалом кадетської партії,

як ми вже говорили, була парламентська конституційна монархія британського типу. У свою чергу, імператорська уряд під тиском громадського руху спробувало реалізувати форму правління у вигляді думської монархії. Проте створена в ході першої російської революції конституційна система виявилася вкрай нестійкою, перш за все тому що "не мала ніякої вертикалі в провінції", вкрай слабкими були і регіональні партійні організації.

Після Лютневої революції 1917 р. поради стають найбільш поширеною формою організації народної демократії, поступово перетворюючись на важливий елемент політичного управління в країні. Вони створювалися як в губернських, так і повітових містах. Існували як об'єднані ради робітничих і солдатських депутатів, до яких у ряді випадків приєднувалися селянські депутати, так і самостійні ради робітничих і ради солдатських депутатів. У той же час особливість ситуації полягала в тому, що у зв'язку з політичною відсталістю російської села радянські органи аж до жовтня 1917 р. були відсутні в переважній більшості волостей. Основу сільського громадського управління, як і раніше становила общинна (плебисцитарная) демократія у вигляді сільських та волосних сходів.

Стрімке зростання кількості рад різних рівнів робила реальною можливість взяття ними всієї повноти влади в містах. Це стало особливо очевидним після що відбувся влітку 1917 р. I Всеросійського з'їзду рад робітничих і солдатських депутатів, який обрав виконавчий орган з'їзду, якому повинні були підкорятися рад усіх рівнів, що означало створення формальної демократичної вертикалі системи політичного управління робітниками і солдатами.

Нову ситуацію дуже тонко вловив лідер більшовиків в. І. Ленін, коли в так званих "Квітневих тезах" ("Про завдання пролетаріату в даній революції") запропонував партії відмовитися від колишньої установки на парламентську соціалістичну республіку і обґрунтував курс на встановлення "республіки рад робітничих, батрацьких і селянських депутатів по всій країні, знизу доверху"3. Ця позиція виявилася більш виграшною порівняно з тією, яку захищали лідери соціалістичних партій меншовиків та есерів, які продовжували вважати себе прихильниками західної моделі демократії і розглядали поради виключно як засіб контролю за діяльністю Тимчасового уряду і його владними структурами на місцях. Згодом саме поради, від імені яких діяли більшовики, забезпечили легітимацію прийшла до влади більшовицької партії. Проте з самого початку більшовики бачили в радах і своїх конкурентів і тому прагнули перетворити їх в підконтрольні партії органи державної влади.

II Всеросійський з'їзд рад (25 жовтня 1917 р.), на якому більшовики мали вирішальну перевагу (390 більшовиків, 160 есерів, 72 меньшевика), обрав новий виконавчий орган з'їзду - Всеросійський Центральний виконавчий комітет (ВЦВК) і сформував перший радянський уряд - Раду народних комісарів (РНК) на чолі з Леніним (рис. 14.1). В перший склад центрального виконавчого комітету, головою якого спочатку був обраний Л. Б. Каменєв (з 8 листопада замінений Я. М. Свердловим), увійшли 62 більшовики, 29 лівих есерів, шість меншовиків-інтернаціоналістів, три українських соціаліста і один есер-максималіст (за аналогією з Паризькою комуною ВЦВК складався з 101 члена). На відміну від багатопартійної Вцвка

Система вищих і центральних органів влади і управління Радянської держави

Рис. 14.1. Система вищих і центральних органів влади і управління Радянської держави

уряд РНК було сформовано з одних більшовиків, що створювало проблему для правлячої партії.

До складу першого радянського уряду увійшли: в. І. Ленін (голова РНК), А. В. Риков (нарком внутрішніх справ), В. П. Мілютін (нарком землеробства), А. Р. Шляпніков (нарком праці), В. П. Ногін (нарком у справах торгівлі і промисловості), А. В. Луначарський (нарком освіти), І. в. Скворцов - Степанов (нарком фінансів), Л. Д. Троцький (нарком закордонних справ), Г. В. Оппоков (парком юстиції), В. А. Теодорович (нарком у справах продовольства), Н. П. Авілов (нарком пошти і телеграфу), В. В. Сталін (нарком у справах національностей). Наркомат у військових і морських справах очолював комітет у складі: В. А. Антонов-Овсієнко, Н. Ст. Криленко і П. Е. Дибенка (рис. 14.2).

Складу першого радянського уряду - Ради народних комісарів (Раднаркому)

Рис. 14.2. Складу першого радянського уряду - Ради народних комісарів (Раднаркому)

Зацікавлені п розширення соціальної бази влади більшовики шукали можливість створення коаліційного соціалістичного уряду, але за умови, що ввійшли в уряд соціалістичні партії визнають II Всеросійський з'їзд рад "єдиним джерелом влади". Одночасно ВЦВК виступив з пропозицією розширити свій склад до 295 членів. При цьому більшовики хотіли не тільки зберегти перевагу в складі Вцвка, але і забезпечити абсолютне переважання в ньому представництва (2:1) рад робітничих і солдатських депутатів у порівнянні з представництвом рад селянських депутатів (з 295 членів Вцвка 150 депутатів повинні були представляти ради робітничих і солдатських депутатів і лише 75 - губернські ради селянських депутатів). Тенденція очевидна, якщо врахувати, що мова йшла про країні з переважно селянським населенням.

Проте більшовики не могли не рахуватися з реальною розстановкою політичних сил. Якщо на II з'їзді рад вони мали вирішальну перевагу, то в переважній більшості рад селянських депутатів панувала партія есерів, що вважалася селянською партією. Після провалу переговорів з меншовиками Ленін зробив ставку на союз з лівими есерами; 14 листопада 1917 р. було підписано угоду про коаліцію, включає підтримку більшовиками лівих есерів на II Всеросійському з'їзді рад селянських депутатів, який проходив в Петрограді 13-27 листопада (26 листопада - 10 грудня). На цьому з'їзді ліві есери мали 350 мандатів (44%), більшовики 91 мандат (12%), у правих есерів було 305 мандатів (38,6%). Як видно з наведених даних, коаліція більшовиків і лівих есерів забезпечувала левосоциалистическим силам абсолютна більшість на з'їзді.

Крім угоди про коаліцію обидві сторони погодилися на злиття ЦВК рад селянських депутатів з ВЦВК другого скликання, яке відбулося 15 (28) листопада 1917 р. Однак тепер складу об'єднаного Вцвка був сформований на паритетній основі - за 108 представників від ВЦВК рад робітничих і солдатських депутатів і ЦВК рад селянських депутатів, 100 депутатів від армії і флоту, 35 - від професійних спілок, 10 - від Викжеля, 5 - від Союзу поштово-телеграфних службовців. 10 грудня було створено коаліційний уряд. До складу оновленого РНК крім представників більшовицької партії увійшли сім членів партії лівих есерів, які зайняли посади наркомів в наркоматах землеробства (А. Л. Колегаєв), місцевого самоврядування (Ст. Е. Трутовский), пошт і телеграфів (П. П. Прошьян), майна (Ст. А. Карелін), юстиції (В. 3. Штейнберг). Двоє (Ст. А. Агласов і А. В. Діамантів) стали наркомами без портфеля з вирішальним голосом: один з них став членом колегії наркомату внутрішніх справ, інший - наркомату фінансів.

На думку вчених, результатом такого розвитку подій було формування чотирьох можливих моделей розвитку політичної системи:

1) затвердження коаліції левосоциалистических партій і формування радянської демократії;

2) використання більшовиками радянської політичної системи для встановлення однопартійної диктатури (що, зрештою, і сталося);

3) затвердження в країні парламентської демократії (у разі якщо б ВЦВК передав владу Установчим зборам, яке, як відомо, відмовився підтвердити легітимність радянської політичної системи, за умови визнання легітимності самого Установчих зборів основними політичними силами країни);

4) встановлення білої диктатури в результаті несприятливого для радянських партій результату громадянської війни.

Як вважають дослідники, всі ці моделі були в тій чи іншій мірі реалізовані в роки громадянської війни: перша - парламентської за формою Далекосхідної республіки, друга - в Центрі, третя - в Поволжі (в особі створеної після розгону більшовиками Установчих зборів так званого Самарського комітету членів Установчих зборів), четверта - так званим колчаковским урядом в Омську.

Поворотним пунктом в політиці більшовиків став розгін Установчих зборів. Поразка па виборах в Установчі збори, які проходили у встановлені ще Тимчасовим урядом терміни - 2 (15) листопада 1917 року, коли більшовики вже перебували при владі, по суті, означало вотум недовіри правлячої партії. З 707 місць більшовики отримали лише 24,7% депутатських місць, есери, які виступали ще загальним списком і правих з центристами і лівих, - 57,9%, кадети - 2,4%, меншовики 2,2%. В цих умовах Ленін пише знамениті "Тези про Установчі збори", у яких робить несподіваний для багатьох висновок про пролетарський характер Жовтневої революції, з чого випливало, що буржуазна революція себе вичерпала, і Установчим зборам залишається формально беззастережно визнати радянську владу. Опублікований в центральному органі більшовицької партії газеті "Правда", цей документ став загальновизнаною партійною доктриною по відношенню до Установчих зборів. Одночасно давалося зрозуміти, що будь-які виступи з вимогами передачі влади Установчих зборів повинні розглядатися як контрреволюційні і будуть каратися за всією суворістю революційного часу. Ще раніше, 28 листопада 1917 р., Ленін підписав Декрет про заборону конституційно-демократичної партії і арешт її лідерів. В порушення депутатської недоторканності були заарештовані і деякі лідери правих есерів.

Таке ставлення більшовиків до Установчих зборів було невипадковим. Перемога Установчих зборів руйнувала більшовицьку модель пролетарського держави. Набране загальним і рівним голосуванням у селянському (дрібнобуржуазної, по термінології Леніна) країні воно спочатку спиралося на більш широку соціальну базу за рахунок тих верств суспільства, які слабко були представлені в радах (насамперед, селянство і середній клас). Для більшовиків це загрожувало втратою влади і, щонайменше, означало більш тривалий шлях просування до соціалізму. Тому ставка була зроблена на узкоклассовые поради з переважанням у них пролетарських і полупролетарских верств населення (найбіднішого селянства), що, на думку теоретиків більшовизму, повинно було забезпечити більш швидкий і безболісний перехід до соціалізму.

Ця зміна поглядів Леніна і його прихильників на характер виробленої ними революції вирішила долю Установчих зборів. Воно було розпущено 6 (19) січня 1918 р. (на наступний день після свого відкриття) після того як 237 голосами проти 138 відкинув проект більшовицько-ліво-есерівської резолюції про визнання радянської влади. Відкрився 18 січня 1918 р. III Всеросійський з'їзд рад схвалив Декрет про розпуск Установчих зборів та затвердив відхилену ним Декларацію прав трудящого і експлуатованого народу, легшую потім в основу першої радянської конституції. На з'їзді відбулося остаточне об'єднання рад робітничих і солдатських депутатів з радами селянських депутатів, і був обраний новий склад ВЦВК, в який увійшли 160 більшовиків і 125 лівих есерів. Формально переможцем виявився лівий блок більшовиків і підтримали їх лівих есерів. У той же час оголошення війни Установчим зборам, а значить і партії, які його підтримували, було загрожує початком громадянської війни в Росії, про що попереджали Леніна не тільки його противники, а й прихильники.

Проте більшовики вже зробили перший крок у цьому напрямку і готові були зробити другий. Розуміючи нестійкість свого становища в селянській країні, і маючи явну меншість в радах селянських депутатів, вони вирішили всупереч своїм теоретичним настановам підштовхнути події та здійснити соціалістичну революцію в селі", тим самим остаточно ввергаючи країну у вир громадянської війни. У березні 1918 р. було оголошено "хрестовий похід" пролетарських продзагонів в село, в ході якого була здійснена часткова експропріація заможних не комуністично орієнтованих селян ("розкуркулення"), яким протиставлялися найбідніші верстви селянства (сільський пролетаріат). Наступним етапом "завоювання" села стало створення декретом від 11 червня 1918 р. комітетів бідноти, являли собою органи надзвичайної влади, більшовицької диктатури на селі, які засновувалися паралельно радам селянських депутатів. Почалося незабаром після цього вигнання з рад всіх рівнів депутатів-соціалістів (Декрет ВЦВК від 14 червня 1918 р.) і остаточний розрив з лівими есерами після організованого ними 6 липня збройного антиурядового заколоту означали остаточне поразку радянської моделі демократії і встановлення фактичної диктатури більшовицької партії.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ВІДРОДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ І СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ (1991-2012 рр..)
Еволюція адміністративно-командної системи державного управління в СРСР (1929 - початок 1950-х рр..)
СТВОРЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА (жовтень 1917 -1918 р.)
Становлення державності та державного управління в Київській Русі (IX-XI ст.)
ВІДРОДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ І СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ (1991-2012 рр..)
Еволюція адміністративно-командної системи державного управління в СРСР (1929 - початок 1950-х рр..)
РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО В ПЕРІОД ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН (середина 50-х - середина 60-х рр..)
РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО В ПЕРІОД КОРІННОЇ ЛОМКИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН (1930-1941)
РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО У ПОВОЄННІ РОКИ (1945 - початок 50-х рр..)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси