Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Правоохоронні органи Російської Федерації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Правоохоронні органи є найважливішим елементом державного механізму, забезпечує охорону прав і свобод особи, суспільства, держави, стабільність виникаючих правовідносин.

У зв'язку з цим у російському законодавстві положення, що стосуються встановлення системи правоохоронних органів, їх структури та основних напрямів діяльності, закріплені досить детально і на різних рівнях. Найбільш важливі правила, що стосуються організації правоохоронної системи держави, відображені в Конституції РФ. На конституційному рівні також встановлено гарантії особистості проти незаконного і необґрунтованого впливу на неї з боку правоохоронних органів держави. Система і структура конкретних правоохоронних органів міститься у федеральному законодавстві. Повноваження багатьох органів більш детально прописані на підзаконному рівні. Особливу роль у функціонуванні вітчизняних правоохоронних органів та їх системи відіграють положення міжнародних договорів РФ, загальновизнані принципи і норми міжнародного права.

Основною метою курсу є вивчення студентами нормативних основ організації і діяльності правоохоронних органів РФ. Учні повинні засвоїти особливості утворення окремих органів та їх загальної системи, рівень нормативного закріплення конкретних органів, що зміст законодавства та підзаконних актів, що регламентують організацію і діяльність правоохоронних органів, основні напрями взаємодії правоохоронних органів між собою, а також з іншими органами, що входять в загальний механізм держави, і з недержавними утвореннями.

Завдання курсу "Правоохоронні органи Російської Федерації" полягають у тому, щоб навчаються: засвоїли знання правових основ організації та функціонування правоохоронних органів, сутність та основні напрямки діяльності посадових осіб, які входять до складу того або іншого органу; сформували високий рівень правосвідомості у сфері діяльності правоохоронних органів, вміння ефективно взаємодіяти з різними органами в режимі суворого дотримання норм російського права; могли згодом застосовувати отримані теоретичні знання на практиці, зокрема при роботі в правоохоронних органах.

Для досягнення мети і випливають із неї завдань у підручнику розглянуті питання: що характеризують загальні положення курсу "Правоохоронні органи Російської Федерації"; розкривають співвідношення понять "судова влада" і "правосуддя", зміст принципів правосуддя; присвячені характеристиці судової системи РФ. Також розкрито система і структура органів прокуратури, органів, що здійснюють охорону правопорядку і забезпечують громадську безпеку та ін. Значне місце відведено висвітленню основних повноважень працівників правоохоронних органів.

Оскільки правоохоронні органи забезпечують реалізацію правоохоронної функції держави, знання їх системи, структури та основних напрямів діяльності складає основу професійної правосвідомості юристів будь-якої спеціалізації. У зв'язку з цим дана навчальна дисципліна вивчається на перших курсах юридичної освіти, що дозволяє студентам згодом використовувати отримані знання при засвоєнні спеціальних юридичних дисциплін.

Як освітніх результатів виступають отримані навчаються знання, вміння і навички.

Наслідком вивчення даної дисципліни є інтелектуальні вміння: володіння ясними уявленнями про систему і структурі правоохоронних органів; знання основних положень законодавства, що регламентують організацію і діяльність певних органів; здатність правильно застосовувати вимоги закону при вирішенні практичних питань взаємодії з правоохоронними органами.

Учні також отримають практичні (професійні) навички та вміння: навчаться самостійно складати звернення в різні правоохоронні органи, а також брати участь у правовідносинах, що виникають у зв'язку з діяльністю цих органів.

Учень, засвоївший курс правоохоронних органів, володіє професійними компетенціями, тобто здатний виконувати наступні функціональні обов'язки:

- у нормотворчій діяльності - брати участь у розробці нормативних правових актів, присвячених організації і закріпленню основних напрямів діяльності правоохоронних органів, а також їх посадових осіб;

- у правозастосовчій діяльності - здійснювати професійну діяльність в правоохоронних органах на основі розвиненого правосвідомості, правового мислення і правової культури; забезпечувати дотримання законодавства суб'єктами відповідних правовідносин; приймати юридично значущі рішення і вчиняти дії у точній відповідності з законом; правильно і своєчасно застосовувати правові норми;

- у правоохоронній діяльності - виконувати посадові обов'язки по забезпеченню законності і правопорядку, безпеки особистості, суспільства, держави; поважати честь і гідність особистості, дотримуватися і захищати права і свободи людини і громадянина; виявляти, припиняти, розкривати та розслідувати злочини, здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення; попереджати злочини та адміністративні правопорушення, виявляти і усувати обставини, що сприяють їх вчиненню; правильно й повно відображати результати професійної діяльності у відповідній документації;

- в експертно-консультаційної діяльності - приймати участь у проведенні юридичної експертизи проектів нормативних правових актів, що встановлюють систему, структуру та сферу повноважень правоохоронних органів, у тому числі в цілях усунення з даних актів положень, що сприяють створенню умов для прояву корупції; тлумачити нормативні правові акти різної юридичної сили; давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації з питань організації та діяльності правоохоронних органів;

- у педагогічній діяльності - викладати курс "Правоохоронні органи Російської Федерації" на необхідному теоретичному і методичному рівні; керувати самостійною роботою учнів; ефективно здійснювати правове виховання.

Кіша складається з 14 глав. В кінці кожного розділу вміщено запитання для самоконтролю і контрольні завдання, які слід виконувати письмово.

Висловлюємо глибоку вдячність доктору юридичних наук, професору Сергію Олександровичу Невському за велику допомогу в підборі та вивчення пам'яток права, а також інших джерел, що розкривають історію створення та діяльності вітчизняних правоохоронних органів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси