Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Підприємницьке право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 1. Поняття підприємницького права

Предмет і метод підприємницького права

Вивчення будь-якої навчальної дисципліни починається з визначення її предмета і методу. Зазначені правові явища розглядаються також в якості критеріїв, що дозволяють відрізняти одну галузь права від іншої (наприклад, підприємницьке право від цивільного права, а також від фінансового, адміністративного, кримінального права і т. д.).

Предметом підприємницького права, як і будь-якої галузі права, служать суспільні відносини, які регулюють правові норми даної галузі. У предметі досліджуваної галузі права можна виділити наступні групи:

а) підприємницькі відносини, що виникають між і з участю суб'єктів підприємницької діяльності з метою отримання прибутку;

б) відносини між суб'єктами підприємницької діяльності, з одного боку, і державою - з іншого, з метою регулювання підприємницьких відносин.

Ключове слово в зазначених відносинах - "підприємництво". Що таке підприємництво, підприємницька діяльність, визначено законодавцем у п. I ст. 2 ЦК. Відповідно до зазначеної нормі підприємницької визнається самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку. Аналізуючи дане визначення, можна виділити наступні основні риси підприємницької діяльності.

1. Дана діяльність визначена як самостійна. Самостійність суб'єкта підприємницької діяльності ґрунтується на його майнової відокремленості від інших суб'єктів у силу володіння майном на певному титулі (правовій підставі) і можливості самостійного прийняття рішень, що стосуються досліджуваної діяльності. Наприклад, власник якої-небудь речі самостійно, без чийогось впливу, тиску, наказів визначає способи експлуатації та розпорядження цією річчю.

2. Підприємницька діяльність здійснюється її учасником на свій ризик. Слово "ризик" (risco) в перекладі з іспанської означає скеля, і даним терміном іспанські і португальські моряки на картах позначали небезпечні місця на морі і в океані. Саме значення "небезпека" становить значення слова "ризик". Зазначений ознака ґрунтується на внутрішньому, суб'єктивному відношенні учасника до своєї діяльності та до її мети. При здійсненні своєї діяльності підприємець не в змозі однозначно передбачити, він доб'ється успіху в своєму бізнесі або потерпить фіаско. До того ж учасник підприємницької діяльності усвідомлює, що при прийнятті ним неправильних або непродуманих рішень у процесі здійснення підприємництва він сам понесе збитки та відповідальність.

3. Мета підприємницької діяльності - систематичне одержання прибутку. У самому загальному плані прибуток - це різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ (податку на додану вартість) і витратами, здійсненими для випуску зазначеної продукції (робіт, послуг). Законодавче визначення прибутку можна знайти в ст. 247 НК, що визначає об'єкт оподаткування з податку на прибуток. Зокрема, цією нормою встановлено, що прибутком в цілях оподаткування для російських організацій визнаються отримані доходи, зменшені на величину зроблених витрат, які визначаються відповідно до НК.

Важливо відзначити, що отримання прибутку повинно бути систематичним. В даний час законодавчо не визначено кількісний показник систематичності.

4. Основою підприємницької діяльності законодавець називає наступний вичерпний коло дій: користування майном, продаж товарів, виконання робіт чи надання послуг.

5. Законодавець у п. 1 ст. 2 ЦК встановив, що учасником підприємницької діяльності може бути суб'єкт, зареєстрований в установленому порядку.

Метод правового регулювання - способи і прийоми впливу на ті суспільні відносини, які є предметом регулювання даної галузі права. В силу складності предмета і наявності в ньому правовідносин, характерних для інших галузей права, метод являє собою сукупність багатогранних способів впливу, взаємопов'язаних у процесі регулювання.

В науці існує концепція єдності методів правового регулювання для всієї системи права. До таких загальних методів, зокрема, відносять:

o метод обов'язкових приписів (що включає метод наказу та метод прямої заборони);

o метод автономних рішень (що включає метод узгодження метод дозволів);

o метод рекомендацій.

Зазначені загальні методи застосовуються також і при регулюванні правовідносин, що складають предмет підприємницького права.

У силу наявності в предметі двох груп відносин при їх регулюванні можна виділити наступні риси, які також умовно можна розділити на дві групи.

Першу групу складають такі ознаки методу правового регулювання:

- рівність учасників, яке проявляється в рівних для всіх суб'єктів підприємницького права підстави виникнення, зміни, припинення їх прав та обов'язків;

- свобода договору, яка виявляється як у свободі вибору виду договору, так і в формуванні умов даного договору з урахуванням вимог законодавства;

- автономія волі учасників підприємницьких відносин - означає здатність і можливість учасника підприємницької діяльності здійснювати свої права і нести обов'язки.

Дані риси (властивості) методу підприємницького права характерні для відносин, що складаються між учасниками підприємницької діяльності.

Друга група включає державний вплив шляхом видачі обов'язкових або рекомендаційних приписів, що стосуються як самих учасників підприємницької діяльності, так і відносин між ними.

Зазначені риси методу правового регулювання знаходяться в безпосередній взаємозв'язку при впливі на суспільні відносини, складові предмет підприємницького права.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Принципи підприємницького права
Права та обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності
Організація підприємницької діяльності. Фірма
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Поняття, предмет, метод і система цивільного процесуального права. Завдання цивільного судочинства
Предмет і метод правового регулювання як основи поділу норм права на галузі
Предмет і метод права грошової
Предмет і методи муніципального права
Предмет і метод фінансового права
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси