Меню
Головна
 
Головна arrow Медицина arrow Фізична культура
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Реорганізація вищої професійної освіти, створення багаторівневої системи навчання спрямовані на підвищення якості підготовки сучасного фахівця.

Фахівець майбутнього - це високоорганізована особистість, швидко адаптирующаяся до соціальних, економічних перетворень суспільства, що володіє високим інтелектом, наполегливістю в досягненні поставленої мети, самостійністю у прийнятті рішень, стійкої потреби у фізичному вдосконаленні. Особлива роль у становленні особистості як високо підготовленого спеціаліста належить, безперечно, фізичної культури. Володіючи потужним арсеналом засобів, передових оздоровчих, педагогічних, інформаційних технологій, вона впливає не тільки на біологічну природу, але й на соціальну і духовну сфери життєдіяльності молодих людей.

Державний освітній стандарт вищої професійної освіти другого покоління в циклі загальногуманітарних і соціально-економічних дисциплін передбачає виділення 408 навчальних годин на дисципліну "Фізична культура".

В області фізичної культури майбутні бакалаври та спеціалісти після закінчення навчання повинні:

- мати чітке уявлення про ролі фізичної культури у розвитку людини і підготовці фахівця;

- знати основи фізичної культури і здорового способу життя;

- володіти системою практичних умінь і навичок, що забезпечують збереження і зміцнення здоров'я, самовизначення фізичної культури;

- набути досвід використання фізкультурно-спортивної діяльності для досягнення життєвих і професійних цілей.

Велике значення у здійсненні поставлених завдань належить теоретичного розділу державної програми, яка носить випереджувальний характер по відношенню до інших форм занять та формує світоглядну систему науково-практичних і спеціальних знань.

Підручник складається з двох розділів: теоретичного та практичного.

В теоретичному розділі 11 розділів, що відповідають вимогам освітнього стандарту вищої професійної освіти.

Навчальний матеріал практичного розділу (викладеного в розділах 12-14) спрямований на підвищення рівня функціональних і рухових здібностей; формування необхідних якостей і властивостей особистості, оволодіння методами та засобами фізкультурно-спортивної діяльності, придбання у неї особистого досвіду, що забезпечує можливість самостійно, цілеспрямовано і творчо використовувати засоби фізичної культури і спорту. Практичний розділ програми реалізується на методико-практичних та навчально-тренувальних заняттях у навчальних групах.

Методико-практичні заняття передбачають освоєння, самостійне розширене і творче відтворення студентами основних методів і способів формування навчальних, професійних і життєво важливих умінь і навичок засобами фізичної культури і спорту.

При проведенні методико-практичних занять рекомендується дотримуватися наступної примірної схеми:

- згідно з планованою темою заняття викладач завчасно видає студентам завдання з ознайомлення з рекомендованою літературою та необхідні вказівки до її освоєння;

- викладач коротко пояснює методи навчання, при необхідності показує відповідні прийоми, способи виконання фізичних вправ, рухових дій для досягнення необхідних результатів з досліджуваної методикою;

- студенти практично при взаимоконтроле і взаємодопомоги відтворюють тематичні завдання під наглядом викладача;

- під керівництвом викладача обговорюються та аналізуються підсумки виконання завдання, студентам даються індивідуальні рекомендації щодо практичного вдосконалення тематичних дій, прийомів, способів.

При підготовці підручника використані різні джерела, перш за все, підручники з даної дисципліни, а також наукові праці провідних вітчизняних вчених Л. П. Матвєєва, в. І. Ильинича, Ж. К. Холодова, В. С. Кузнєцова, В. М. Видріна та інших, зазначених у списку літератури.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси