Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Реклама і зв'язки з громадськістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Шановний читач, ми сподіваємося, що цей підручник буде корисним для вас у пізнанні дивного світу реклами та зв'язків з громадськістю (Public Relations). Ця книга являє собою зміст розгорнутого курсу для підготовки бакалаврів з дисциплін "Реклама" і "Зв'язки з громадськістю", а також містить інформацію, пов'язану з маркетингом, дослідженнями, соціологією та іншими дисциплінами. При всьому розмаїтті друкованих видань і ресурсів Інтернету на російському ринку відчувається недолік узагальнюючої професійно-підготовленої літератури з теорії та практики рекламної та PR-діяльності. Дефіцит відчувають як новачки, так і досвідчені майстри в комунікаційній сфері.

Предметні рекомендації, чіткість і доступність викладу роблять книгу хорошим практичним посібником для тих, хто безпосередньо розпочав свою діяльність у рекламі та зв'язках з громадськістю.

У підручнику великий обсяг корисної інформації: опис стратегій зв'язків з громадськістю та тактики проведення рекламних кампаній, аналіз виставкової діяльності, прийомів створення кампаній з просування товарів і послуг на різних ринках і багато інші питання.

А щоб навчальне видання не перетворилося в "Чорний квадрат" Казимира Малевича, для самостійної роботи пропонується отримання знань в діалоговому режимі з використанням прикладів, контрольних запитань і тестів. Навчання на конкретних прикладах дозволить розібрати проблемну ситуацію в освоєнні теоретичного матеріалу і покаже життєвий досвід компаній, що діють на російському ринку.

Матеріал у підручнику розташований таким чином, що з кожною наступною главою ускладнюються і теорія, і прикладні приклади, і тести. В логічній послідовності представлені напрямки впливу інструментів PR і реклами па результати маркетингової діяльності. Дається комплексна оцінка ринкового механізму надання маркетингових послуг з урахуванням чинників ділового середовища.

Розкривається зміст і специфіка PR і реклами в організаціях сфери товарного обігу і промислового виробництва. Наводяться конкретні напрямки та приклади використання стратегій зв'язків з громадськістю для успішного позиціонування компанії. Приділяється увага класифікаційними ознаками, споживчої цінності сфери послуг PR з урахуванням специфіки практичного використання в процесі ринкового участі фірм і компаній.

Дано комплексні оцінки ефективності інструментів PR і реклами з виділенням значення показника соціально-ділової активності та корпоративної відповідальності за результати праці перед суспільством. Зміст підручника побудовано у відповідності з Федеральним державним освітнім стандартом вищої професійної освіти третього покоління.

Кожна з глав складається з декількох параграфів (з використанням малюнків і таблиць), висновків, контрольних питань, тестів. Список використаних джерел великий, він стане в нагоді для подальшої роботи. При написанні підручника автори орієнтувалися, насамперед, на практику - власну та інших успішних колег. Автори мають великий теоретичний і практичний досвід роботи в сфері реклами і PR , в області викладання даних дисциплін у вищій школі.

Підручник призначений для бакалаврів, студентів, початківців вивчення курсів "Реклами" та "Зв'язки з громадськістю", спеціалістів-маркетологів, практиків-підприємців, а також усіх, хто цікавиться можливостями PR і реклами в організації маркетингової діяльності, які бажають підвищити свої знання і креативність мислення в області маркетингових комунікацій.

Процес вивчення підручника "Реклама і зв'язки з громадськістю" спрямований на формування таких компетенцій у студентів:

знати

o загальнотеоретичні основи рекламної діяльності;

o форми і методи реклами на внутрішньому та зовнішньому ринках;

o концепції реклами і зв'язків з громадськістю в умовах ринкової економіки;

o концепцію суспільних зв'язків в умовах ринкової економіки та її принципи;

o теоретичні та методологічні підходи до визначення сутності та змісту PR ;

o організаційні форми управління рекламою та зв'язками з громадськістю, в тому числі їх структурну побудову;

o цілі, завдання та функції, механізми організації, планування та реалізації системи PR для досягнення комерційного успіху;

o модель формування позитивного іміджу організації і методику його оцінки;

o специфіку формування реклами та PR на російському ринку; вміти

o правильно вибирати вид реклами;

o визначати критерії вибору каналів поширення реклами і PR ;

o складати оперативні плани рекламних та PR-кампаній для успішної реалізації великих маркетингових проектів за рахунок врахування громадської думки, вміння на нього впливати;

o використовувати передові форми і методи організації PR-кампаній, ярмарково-виставкового бізнесу в цілях успішного позиціонування як всередині країни, так і за кордоном;

o використовувати інструменти PR для освоєння нових сегментів ринку, успішного формування портфеля замовлень, підвищення якості та рівня сервісу в цілях повністю задоволення попиту споживачів;

володіти

o досвідом роботи з діючими федеральними законами і нормативними документами, необхідними для здійснення діяльності у сфері реклами і PR ;

o навичками активних комунікацій не тільки з цільовими аудиторіями основних покупців, але і з різними представниками ділових кіл;

o поданням про проблеми та перспективи реклами в Інтернеті.

Висловлюємо вдячність за допомогу у написанні підручника всім колегам, рецензентам, а також видавцям, особлива вдячність випускникам Фінансового університету при Уряді Російської Федерації за надання інформації прикладного характеру.

Будемо раді, якщо книга стане імпульсом для нових ідей і рішень, що дозволить зрозуміти чи переосмислити принципи рекламного менеджменту, по-новому поглянути на прийоми, які ви використовуєте на практиці, вдосконалити і розширити арсенал методів взаємодії з вашими ключовими партнерами та цільовими аудиторіями. Бажаємо вам приємного читання і отримання відчутних результатів від роботи.

Зміст автори підготували: доктор економічних наук, професор В. М. Синяева (анотація, глави 6, 7, 8, 9), кандидат економічних наук, доцент О. В. Романенкова (вступ, розділи 1, 3, 5, 10, 12), Д. А. Мешканців (глави 2,4,11).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси