Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Репутаційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Введення

Уоррен Баффет, один з найбагатших людей світу, як-то сказав: "Якщо вас фірма втратить гроші, я постараюся вас зрозуміти. Але якщо буде втрачено добре ім'я фірми, я буду нещадний". Чому саме сьогодні так багато уваги приділяють ділової репутації, чому її розглядають як ключова умова успіху в бізнесі?

У сучасному світі суттєвих змін зазнала і сфера бізнесу. Якщо до недавнього часу будь-яка компанія, оцінюючи успішність своєї діяльності, орієнтувалася на величину одержуваної прибутку, сьогодні цей критерій вже не працює, про що свідчать несподівані банкрутства процвітаючих компаній. Ринкова вартість сучасної успішної компанії може бути істотно вище її балансової вартості за рахунок нематеріальних активів, найважливішим з яких є ділова репутація. В її основі лежить інформація про реальних якостях і перевагах організації та її керівників. Завдяки подібній стійкої позитивної інформації становище компанії залишається стабільним незважаючи на мінливість і непередбачуваність ринкової ситуації.

Життєво важливою умовою процвітання компанії стає необхідність постійно формувати і направляти цільовим аудиторіям потрібні інформаційні потоки. Так виникає новий вид соціального управління - управління репутацією, відповідно, репутаційний менеджмент - его сукупність методів, технологій, засобів, що дозволяють здійснювати даний управлінський процес. Важливо відзначити, що витрати на підтримку і розвиток репутації починають розглядатися як інвестиції, безпосередньо збільшують акціонерну вартість компанії.

Згадані загальносвітові тенденції притаманні і сучасному російському суспільству, однак їх прояв в нашій країні має ряд особливостей. Головна з них полягає в тому, що перехід до ринкових відносин супроводжується радикальною перебудовою не тільки економічної та політичної структур суспільства, за і соціальної структури, що зачіпає як численні верстви і групи населення, так і кожного громадянина окремо. Серйозним змінам і переосмисленню піддаються система цінностей, авторитети і установки, що панують у суспільстві.

Даний підручник допоможе розібратися в тому, як і чому позитивна ділова репутація стає сьогодні найважливішим конкурентним перевагою. У книзі детально розглядаються сучасні інформаційні і комунікаційні технології, які застосовуються у такому вигляді соціального управління, як управління репутацією. Читач познайомиться з найбільш ефективними комунікаційними інструментами, які використовуються фахівцями з репутаційного менеджменту в самих різних областях, починаючи від зміцнення репутації країни, регіону, організації і закінчуючи побудовою і просуванням персонального бренду та управління кар'єрою.

Лекція 1. ПОНЯТТЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

У даній главі аналізуються джерела походження таких понять, як авторитет і репутація, проводиться порівняльний аналіз цих соціальних феноменів. На основі праць класиків соціологічної науки, а також робіт представників сучасної соціологічної та філософської думки простежується еволюція систем цінностей і авторитетів. Особлива увага приділяється аналізу сучасних засобів масових комунікацій та комунікаційних технологій, з допомогою яких формується "нова реальність", що складається з символів і симулякрів і призводить до зростання значимості нематеріальних активів, у тому числі і ділової репутації. В даному розділі на конкретних прикладах розглядається процес зміни парадигми бізнесу в умовах сучасного інформаційного суспільства, результатом чого стала поява нового виду соціального управління - управління діловою репутацією. При цьому ділова репутація позиціонується як реальні, а не віртуальні конкурентні переваги організації, що відрізняє її від такого віртуального поняття, як імідж.

Розгляд такого поняття, як репутаційний менеджмент, що складається з набору певних управлінських, маркетингових і комунікаційних технологій, дозволяє зрозуміти, як ділова репутація здатна капіталізувати бізнес.

Після вивчення глави 1 студент повинен:

знати

o історію і причини появи соціального феномена "репутація";

o основні поняття, категорії та інструменти сучасних засобів масових комунікацій;

o роль нематеріальних активів у новій парадигмі бізнесу;

o основні завдання та функції управління репутацією;

o основні принципи та завдання репутаційного менеджменту;

вміти

o аналізувати сучасний інформаційний простір;

o орієнтуватися в новій реальності, створеної засобами масових комунікацій;

o розпізнавати віртуальні образи і симулякри, створені для вирішення конкретних маркетингових завдань;

володіти

o понятійним апаратом в області управління репутацією та репутаційного менеджменту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Поняття честі, гідності та ділової репутації
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ КЕРІВНИКА
ПАРАМЕТРИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ
Юридичний захист ділової репутації
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ КОМПАНІЇ
Про судової практиці у справах про захист честі і гідності громадян, а також ділової репутації громадян та юридичних осіб
Поняття ділової бесіди
Методи оцінки ділової репутації (гудвілу)
Репутація та зв'язки з громадськістю
Поняття бренду товару
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси