Меню
Головна
Навколишнє середовище, її склад і структура. Середа людини та її елементи...Системи сприйняття людиною стану навколишнього середовищаперший. ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБРУДНЕНЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Вчення К. Менгера - О. Бем-Баверка про блага та обмін; позитивна...Зовнішні ефекти і суспільні благаСуспільні блага
Вчення К. Менгера - О. Бем-Баверка про блага та обмін; позитивна...Зовнішні ефекти і суспільні благаСуспільні блага
Економічні агенти: ринкові (домогосподарство і фірма) і неринковіВчення К. Менгера - О. Бем-Баверка про блага та обмін; позитивна...МОНОПОЛІЯ. РИНКОВА ВЛАДА
Вчення К. Менгера - О. Бем-Баверка про блага та обмін; позитивна...Управління організаційним поведінкою людей і процесамиЗовнішні ефекти та суспільні блага
Потреби і мотиви. Теорії мотивації. Мотиваційна структура...ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ НА БЕЗПЕКУ ДІЯЛЬНОСТІСинергія як основний мотив угод М&А
Поняття і характеристика потребПланування потреби у виробничих потужностях (CRP)Спрямованість особистості. Потребностно-мотиваційна сфера людини
Закони кредитуЗакон РФ "Про авторське право і суміжні права"Закон
Ціна споживанняМоделювання попиту і споживанняПланування потреби у виробничих потужностях (CRP)
Теорія мотивації А. МаслоуТеорія ієрархії потреб Маслоу А.Клієнтська піраміда
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Введення в економічну теорію

Лекція 1. Світ благ, навколишній людини

Поняття блага.

Блага - це все те, що задовольняє природні потреби людей.

Структура благ.

Наука виробила безліч різних критеріїв, за якими можна класифікувати блага: вони створені людиною чи природою, можуть бути замішані у споживанні іншими благами чи ні, є головними або другорядними тощо (рис. 1.1).

Особливою різновидом благ є послуги, які формують окремий економічний сектор - сферу послуг. Послуги - вид людської діяльності, що не має речової форми, але задовольняє потреби людини. Сучасний світ має тенденцію до переходу від економіки, що виробляє товари, до економіки, яка надає послуги.

Основні класифікації благ

Рис. 1.1. Основні класифікації благ

Неринкові і ринкові форми благ.

Створені блага люди спочатку використовували для своїх власних потреб. Така система економіки називається натуральним господарством. Поступово їй на зміну прийшло товарне господарство, коли в процесі поділу і спеціалізації праці люди почали обмінюватися благами, причому не тільки надлишки, але й спеціально виготовленими на продаж. В результаті виникла специфічна різновидність економічних благ - товар.

Товар - це продукт праці, призначений на продаж.

Цінність благ для людей.

При товарному господарстві обмін благами відбувається на ринку. Цей обмін вигідний і продавцям, і покупцям, якщо він добровільний і рівноцінний. Отже, блага треба порівнювати. Люди навчилися це робити з допомогою грошей.

Але що лежить в основі рівнозначного обміну благ - витрати праці на його виробництво або корисність благ для споживача?

В економічній науці є дві теорії, що пояснюють це явище, причому обидві ведуть витоки від класичної школи А. Сміта, Д. Рікардо і Д. С. Мілля, - це трудова теорія вартості та теорія спадної граничної корисності.

В даний час серед вчених зміцнилася думка про те, що обидві вони доповнюють один одного і можуть бути об'єднані в одну загальну теорію.

Лекція 2. Потреби як основний мотив діяльності людей

Поняття потреби.

Потреби - це потреби людей, що виражаються в благах, товарах, послугах, необхідних для життєдіяльності і розвитку.

Незадоволені потреби є для людини спонукальним мотивом, стимулом до трудової діяльності щодо створення або придбання відсутніх йому благ.

Ступінь задоволення потреб людей залежить від рівня розвитку сфери матеріального виробництва та невиробничої. У першій створюються матеріальні цінності - товари, а у другої - духовні цінності і послуги.

Закон узвишшя потреб.

Потреби людей безмежні, хоча можливість задоволення потреби окремої людини в конкретному благо цілком реальна. Людські потреби безперервно зростають кількісно і якісно (закон піднесення потреб), так як включають в себе не тільки індивідуальні потреби, але і потреби соціальних груп, трудових колективів працівників, населення і, нарешті, держави в цілому. При цьому виробництво не тільки задовольняє зростаючі потреби населення, але на основі розвитку науки і техніки пропонує нові, раніше не відомі види матеріальних благ, які за допомогою широкої реклами і маркетингової діяльності фірм розширюють коло існуючих потреб.

Потреби і споживання.

Виробництво, відгукуючись на потреби, створює поле для споживання. Споживання - це процес задоволення потреб людей, що складається у використанні продуктів виробництва за їх прямим призначенням. При цьому саме виробництво, створюючи блага, споживає, використовує певні ресурси. Цю частину споживання прийнято називати виробничим споживанням.

В умовах ринкової економіки споживання людей залежить від величини їх доходів і вимірюється за допомогою таких економічних показників, як: структура споживання, середній рівень споживання, споживання на душу населення та ін

Піраміда потреб Маслоу.

Існують численні класифікації людських потреб. Зазвичай розрізняють матеріальні, духовні і соціальні потреби. Однак у сучасних умовах найбільшого поширення отримала теорія американського психолога А. Маслоу, расположившего потреби у висхідному порядку від нижчих (матеріальних) до вищих (духовних) (рис. 2.1).

Основні елементи піраміди людських потреб за Маслоу А.

Рис. 2.1. Основні елементи піраміди людських потреб за Маслоу А.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Навколишнє середовище, її склад і структура. Середовище людини і її елементи як суб'єкти екологічних відносин
Системи сприйняття людиною стану навколишнього середовища
перший. ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБРУДНЕНЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Вчення К. Менгера - О. Бем-Баверка про блага та обмін; позитивна теорія капіталу і відсотка
Зовнішні ефекти та суспільні блага
Суспільні блага
Вчення К. Менгера - О. Бем-Баверка про блага та обмін; позитивна теорія капіталу і відсотка
Зовнішні ефекти та суспільні блага
Суспільні блага
Економічні агенти: ринкові (домогосподарство і фірма) та неринкові
Вчення К. Менгера - О. Бем-Баверка про блага та обмін; позитивна теорія капіталу і відсотка
МОНОПОЛІЯ. РИНКОВА ВЛАДА
Вчення К. Менгера - О. Бем-Баверка про блага та обмін; позитивна теорія капіталу і відсотка
Управління організаційним поведінкою людей і процесами
Зовнішні ефекти та суспільні блага
Потреби і мотиви. Теорії мотивації. Мотиваційна структура особистості
ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ НА БЕЗПЕКУ ДІЯЛЬНОСТІ
Синергія як основний мотив угод М&А
Поняття і характеристика потреб
Планування потреби у виробничих потужностях (CRP)
Спрямованість особистості. Потребностно-мотиваційна сфера людини
Закони кредиту
Закон РФ "Про авторське право і суміжні права"
Закон
Ціна споживання
Моделювання попиту і споживання
Планування потреби у виробничих потужностях (CRP)
Теорія мотивації Маслоу А.
Теорія ієрархії потреб Маслоу А.
Клієнтська піраміда
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси