Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Теорія організації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Теорія організації як наукова дисципліна є складовою частиною системи управлінських (менеджерських) дисциплін. Вона базується, з одного боку, на досягненнях фундаментальних та прикладних наук, з іншого - на повсякденній практиці організаційної діяльності людини. Теорія організації послідовно і докладно вивчає закони, зв'язку, залежності, позиціонування, класифікацію, структуру об'єкта (соціальні організації), процедури його формування, функціонування та розвитку. Вона являє собою свого роду філософію менеджменту і одночасно практичну реалізацію функції менеджменту - організації.

Основним завданням курсу є розвиток у студентів системного підходу до аналізу організацій як складних динамічних систем, що мають певну мету. Вивчення курсу теорії організації збагачує менеджерів знаннями організаційних законів, принципів і правил, необхідних для формування сучасного організаційного мислення, вміння практично організовувати.

Необхідність вивчення теорії організації при підготовці менеджерів різних рівнів і областей пов'язана з тим, що досягнення конкретних результатів управлінської діяльності передбачає створення науково обґрунтованої високоякісної системи управління. При цьому повинна бути забезпечена спадкоємність нових підходів теорії організації по відношенню до традиційних методів і підходів, що позитивно зарекомендували себе в процесі розвитку суспільства.

В сукупності з іншими дисциплінами базової частини професійного циклу ФГОС ВПО дисципліна "Теорія організації" забезпечує інструментарій формування професійних компетенцій бакалавра.

У результаті вивчення предмета "Теорія організації" студенти повинні володіти такими знаннями, вміннями і навичками, необхідними для виконання функцій керівника:

- мати уявлення про сучасних підходах до дослідження проблем управління організаціями, типах та моделях організацій, принципах, формах і законах розвитку організацій;

- розуміти специфіку організації управління підприємствами та організаціями різних організаційно-правових форм, характеру та масштабів діяльності, різної структури власності; уміти враховувати ці фактори при побудові системи управління організацією;

- знати основні принципи, методи побудови організаційних структур, уміти їх використовувати при проектуванні структур управління організацій;

- знати основні підходи до оцінки організаційної культури, володіти методами підтримки та розвитку культури організації, вміти застосовувати їх в управлінні персоналом організації;

- вміти організувати процес організаційного проектування, розробляти основні організаційні документи; знати і вміти застосовувати сучасні технології реінжинірингу та реструктуризації; ефективно взаємодіяти з експертами та консультантами при реалізації проектів реінжинірингу та реструктуризації;

- вміти застосовувати отримані в процесі навчання знання для прийняття управлінських рішень з урахуванням економічних, соціальних, технічних та інших факторів.

Матеріал навчального курсу викладено відповідно до вимог освітнього стандарту дисципліни "Теорія організації". Навчальний курс складається з чотирьох розділів. Перший розділ має методологічну спрямованість - розглядає предмет і метод теорії організації, її розвиток, моделі і типи організацій. Другий розкриває теоретичну основу організації: загальні закони, категорії, зв'язки в організаціях. Третій розділ присвячений методичним основам формування та функціонування організацій: організаційним принципам і методам побудови структур управління. Наведено фактори, що впливають на вибір типу структури управління; існуючі та перспективні типи організаційних структур і методи організаційного проектування. У четвертому розділі викладені принципи розвитку організацій. Одним з найважливіших факторів розвитку організації в сучасних умовах є її культура. Розглянуто питання організаційного розвитку та організаційних змін.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси