Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Теорія менеджменту
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

При формуванні повий дисципліни завжди виникає питання: що робити перерозподіляти наявне або розробляти нове? Саме це протиставлення і відображають домінуючі останнім часом еклектичний і інноваційний підходи до представлення не тільки нових, але і традиційних дисциплін. Власне еклектичний підхід до формування повий дисципліни не є апріорі - пі неприйнятним, ні тим більш деструктивним. Навпаки, на початковому етапі виділення і становлення нової області знань він в якійсь мірі стає неминучим і може давати позитивні результати. Так, еклектичний підхід до формування теорії менеджменту допоміг в оптимізації складу і змісту вже склалися на сьогоднішній день дисциплін магістерської підготовки. Ні для кого не є секретом, що ряд тим і ключових понять паралельно розглядається в декількох дисциплінах, часто породжуючи протиріччя, а не вирішуючи їх. У такій ситуації еклектичний підхід до формування загальної для всіх цих дисциплін фундаментальної теорії може забезпечити не тільки навчально-методичне узгодження, але і конструктивну оптимізацію їх складу та змісту на єдиній концептуальній основі.

Структура підручника відповідає модульної конфігурації програми навчання, орієнтованої на постановку та реалізацію компетентнісного підходу. Компактність викладу кожного модуля (розділу підручника) істотно полегшує його позиціонування в контексті загальної програми. Інтенсивне освоєння професійних знань, прикладних умінь та практичних навичок багато в чому забезпечується модульної логікою побудови всієї навчальної програми. Вступ теорії менеджменту в програму підготовки за напрямом "Менеджмент" і інших спеціалізацій спочатку орієнтоване на вироблення єдиної основоположною узгодженої наукової та навчально-методичної концепції. Блочно-модульний формат розробки та реалізації навчальної програми спочатку формувався на основі еклектичного підходу, оскільки орієнтувався на надання як учня, так і роботодавцю можливості конструктивно впливати на склад і зміст курсів навчання. Уніфікація компонування в самих різноманітних навчально-методичних комбінаціях забезпечується цільовим підходом, завдяки чому досягається не тільки їх компактність, але і комунікаційна адаптація до конструктивної агрегації. Саме з цих позицій у пропонованому вашій увазі підручнику чітко розмежовані підходи до представлення комплексу основ розробки теорії менеджменту.

У різноманітних наукових школах і навчальних закладах освоєння дисципліни може йти різними шляхами і темпами, але в будь-якому випадку її апробація та адаптація займуть доволі тривалий період часу, протягом якого навряд чи можна буде говорити про остаточно розробленої і визнаної теорії. Саме цим обумовлюється необхідний на даному етапі різноманітність розробок, уявлень, концепцій, основних розділів цього підручника. Протягом декількох циклів підготовки в різних вузах по ньому можуть мати різні, в ряді випадків взаємосуперечні концепції, що, за усталеною в науковому середовищі конструктивної практиці, і допоможе сформувати дійсно обґрунтовану і цілісну теорію.

Розробка теорії менеджменту та її позиціювання в системі сформованих професійних знань можуть принести і інші, як позитивні, так і негативні результати. Разом з тим, наскільки довго не перераховувалися б їх переваги або недоліки, рано чи пізно доведеться визнати очевидне положення: без інновації неможливо розробити жодної досить значущою теорії.

Метою даного підручника є обґрунтування та подання єдиних теоретико-методологічних основ менеджменту. Формування теорії менеджменту як нової навчальної дисципліни, вже за своєю назвою претендує на провідне місце у програмах навчання за напрямом "Менеджмент", визначає спектр важливих завдань. Разом з класичними визначеннями об'єкта, предмета, сутності, змісту, місця та ролі менеджменту у системі сучасної професійної освіти їх конструктивне рішення повинно забезпечити комплексну підготовку висококваліфікованих бакалаврів та магістрів з менеджменту. Це, багато в чому експериментальне, видання підручника спрямоване насамперед на формування підходів до вирішення цих завдань, продовження роботи над удосконаленням структури і змісту підручника, ніж авторський колектив розраховує на активну і зацікавлена участь читачів.

В результаті засвоєння матеріалу підручника "Теорія менеджменту" при вивченні курсів відповідних навчальних дисциплін студент повинен:

знати

o категорійно-понятійний апарат і класифікацію менеджменту;

o підходи, методи та інструментарій дослідження та оцінки менеджменту;

o основні концепції, моделі і механізми, склад і зміст спеціалізацій менеджменту;

o пріоритети та перспективи світових тенденцій розвитку менеджменту;

вміти

o виділяти, аналізувати і синтезувати відносини менеджменту;

o розробляти і реалізовувати стратегію, тактику менеджменту;

o обирати і застосовувати форми, методи, процедури менеджменту;

o керувати організаціями, підрозділами, командами, мережами;

o мобілізовувати ресурси підвищення ефективності менеджменту;

володіти навичками

o узагальнення і критичної оцінки практики менеджменту;

o розробки та подання ефективних моделей менеджменту;

o вироблення і прийняття управлінських рішень і оцінки наслідків;

o дослідження, проектування та управління бізнес-процесами;

o публічних ділових і наукових комунікацій у сфері менеджменту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси