Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління людськими ресурсами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Введення

Вивчення основ теорії управління людськими ресурсами, розкриття природи трудового потенціалу системи формування та використання людських ресурсів завжди залишалися одними з найбільш важливих проблем, що стоять перед керівником та потребують професійного володіння основами кадрового менеджменту.

У результаті освоєння дисципліни "Управління людськими ресурсами" студент повинен навчитися вирішувати наступні завдання:

- участь у розробці та реалізації кадрової стратегії організації;

- участь у розробці та реалізації комплексу заходів операційного характеру у відповідності з кадровою стратегією організації; планування діяльності кадрових служб організації;

- участь у формуванні організаційної та управлінської структури організації;

- організація роботи виконавців для виконання робіт з управління людськими ресурсами;

- розробка і реалізація проектів, спрямованих на розвиток системи кадрового забезпечення організації;

- контроль діяльності підрозділів і працівників;

- мотивування та стимулювання персоналу організації, спрямований на досягнення стратегічних і оперативних цілей;

- облік і аналіз трудових показників;

- оцінка продуктивності праці та ефективності використання людських ресурсів;

- організація підприємницького праці.

Дисципліна "Управління людськими ресурсами" відноситься до базової частини професійного циклу.

В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен придбати наступні загальнокультурні (OK) і професійні (ПК) компетенції у відповідності з Федеральним державним освітнім стандартом за напрямом підготовки "Менеджмент" (для бакалаврів):

- вміння використовувати нормативні правові документи у своїй діяльності (ОК-9);

- прагнення до особистісного та професійного саморозвитку (ОК-10);

- вміння критично оцінювати особисті достоїнства і недоліки (ОК-11);

- готовність до розробки процедур і методів контролю (ПК-З);

- здатність використовувати основні теорії мотивації, лідерства і влади для вирішення управлінських завдань (ПК-4);

- володіння різними способами вирішення конфліктних ситуацій (ПК-6);

- здатність до аналізу і проектування міжособових, групових та організаційних комунікацій (ПК-6);

- здатність брати участь у розробці стратегії управління людськими ресурсами організації, планувати і здійснювати заходи, спрямовані на її реалізацію (ПК-13);

- володіння сучасними технологіями управління персоналом (ПК-14);

- володіння методами управління людськими ресурсами та готовності до їх реалізації з використанням сучасного програмного забезпечення(ПК-20);

- вміння знаходити нові ринкові можливості в роботі з людськими ресурсами (ПК-48).

Працівники організації є активною складовою виробничого процесу. Вони можуть активно сприяти зростанню ефективності виробництва, можуть ставитися байдуже до результатів діяльності організації, в якій працюють, а можуть і протидіяти нововведень, що порушують звичний для них ритм роботи.

Якщо в організації відсутня продумана стратегія і тактика управління людськими ресурсами, можна наперед сказати, що далеко не весь потенціал працівників використовується, що праця людей можна зробити більш продуктивним. Сучасний менеджмент органічно включає в себе управління людськими ресурсами як систему, здатну самостійно та швидко реагувати на кон'юнктуру ринку, умови конкуренції, мінливу зовнішню і внутрішню середу.

Актуальність управління людськими ресурсами підкреслює той факт, що 20-30% зростання продуктивності праці, які забезпечуються більш продуктивною роботою людей, в жорсткій конкурентній боротьбі можуть часом виявитися вирішальними для виживання організації, завоювання та утримання ринків збуту, успішного бізнесу. А для того щоб успішно управляти людськими ресурсами, необхідно чітко уявляти основні механізми та закономірності, за якими здійснюється робота із людьми, на що варто звернути особливу увагу; іншими словами - керівнику необхідно бути знайомим з сучасними технологіями управління людськими ресурсами.

Управління людськими ресурсами в умовах кризи вимагає визнання збільшення капіталовкладень в залучення персоналу, підтримання його трудової активності, розвиток і створення умов для максимально повного виявлення ділових і особистісних можливостей і здібностей.

Завдання сучасних керівників в умовах кризи - формування менеджерів з управління людськими ресурсами, орієнтованих на системну діяльність, володіють навичками аналізу і прогнозування змін на ринку праці, інноваційними методами сучасної модернізації в системі управління людськими ресурсами організації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси