Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управлінське консультування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВВЕДЕННЯ

Однією з основних проблем, характерних для російських господарських організацій, є брак досвіду роботи у динамічно мінливих умовах сучасної економіки, а також майже повна відсутність знань у галузі оцінки та управління ринковими процесами. При цьому безперервні і досить істотні зміни в технологіях, ринках збуту і потребах клієнтів стали звичайним явищем, і підприємства, прагнучи зберегти свою конкурентоспроможність, вимушені на це реагувати, використовуючи ті обмежені ресурси, якими вони володіють. У цій вельми непростій ситуації виявляється корисною допомога кваліфікованого консультанта або компанії, що спеціалізується на наданні консалтингових послуг.

Історично консалтингові компанії виникають на ринку останніми. Це пов'язано з появою попиту на їх послуги, що виникає на певному щаблі розвитку ринку, коли підприємство не здатне самостійно впоратися з встали перед ним проблемами, і при цьому народжується розуміння, що необхідно платити не тільки за матеріальні ресурси, але і за дослідження, аналіз і рекомендації.

Розвиток і вдосконалення управлінського консультування стало відповіддю на вимоги життя, що виникають із-за постійного ускладнення управління підприємствами в умовах швидкозмінних умов ринку, постійного загострення конкуренції, неможливості для бізнесу вижити без підтримки фахівців-консультантів для вирішення знову виникаючих проблем. Проте в Росії на відміну від розвинених країн досі далеко не всі керівники підприємстві, менеджери, фахівці уявляють собі, що може забезпечити бізнесу управлінське консультування, якою мірою воно дозволяє підвищити ефективність господарської діяльності.

По цим і ряді інших причин професійна підготовка грамотних сучасних консультантів життєво необхідна для вітчизняної економіки.

Метою даного підручника є надання допомоги всім зацікавленим особам у вивченні та закріпленні знань курсу управлінського консультування.

Лекція 1. ПРЕДМЕТ, ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ, ВИДИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Що б ви не робили, робіть це як професіонал, з професійним стандартам.

Л. Рон Хаббард

Сутність поняття "управлінський консалтинг". Особливості управлінського консультування

У сучасній економіці, соціології та психології існує безліч визначень консалтингу. Не так давно консалтинг визначався як робота спеціалізованих організацій по економічному, фінансовому, торговельному, правового консультування підприємств, фірм, підприємців, як набір засобів і методів подолання кризи організації. Вважалося, що консалтингові фірми надають послуги з організації та ведення підприємницької діяльності, здійснення маркетингових досліджень, розробці маркетингових програм, вивчення ринку. Сьогодні під консалтингом розуміють такий вид інтелектуальних послуг, який пов'язаний з вирішенням складних проблем підприємства у сфері управління та організаційного розвитку.

У самому широкому сенсі консалтинг - це вид інтелектуальної діяльності, основне завдання якої полягає в аналізі, обгрунтуванні перспектив розвитку і використання науково-технічних і організаційно-економічних інновацій з урахуванням предметної області і проблем клієнта. Фактично консалтингом є будь-яка допомога у вирішенні поставлених перед підприємством проблем, що надається консультантами. При цьому основна мета консалтингу полягає в поліпшенні якості керівництва і керованості підприємства, підвищення ефективності його діяльності в цілому і збільшенні індивідуальної продуктивності праці кожного працівника.

Також можна сказати, що управлінське консультування - це надання незалежних порад і допомоги з питань управління, включаючи визначення і оцінку проблем і можливостей, рекомендацій і відповідних заходів і допомогу в їх реалізації. Реалізує консалтинг консультаційна фірма, спеціалізований підрозділ або окремий консультант, якими можуть бути на тих чи інших умовах як фахівці підприємства-клієнта, так і консультанти-субпідрядники. Управлінське консультування з боку консультантів є професійною діяльністю, спрямованої на надання спеціального виду послуг і отримання за ці послуги винагороди. А з боку замовників управлінське консультування - це механізм отримання результатів аналізу своєї діяльності, інноваційних рекомендацій і допомоги в їх реалізації. В ході взаємодії консультантів з підприємством відбувається поліпшення практики управління, підвищення ефективності робочих процесів, так і процесів управління підприємством. Основний шлях підвищення ефективності роботи самих консультантів - вдосконалення методів і навичок консультування і дотримання основних правил поведінки консультантів.

Управлінське консультування надає професійні послуги, пов'язані з практичними проблемами управління. Консультант з управління повинен володіти здатністю надати послугу клієнту з досягненням необхідного результату: пошук необхідної інформації і навчання співробітників, аналіз і виявлення проблем, рішення з помилкових проблем і вироблення інноваційних пропозицій, розробка бізнес-плану і т. п.

Управлінський консалтинг - це вид управлінської діяльності, але це також і особлива форма менеджменту. Багато вважають консалтинг найбільш захоплюючим видом діяльності в менеджменті. Безумовно, він пред'являє високі вимоги до консультанта, але, з іншого боку, може давати величезне задоволення - не тільки фінансова (хоча винагороду хороших консультантів може бути досить високим), але і в плані одержуваного від роботи задоволення від досягнутих результатів і можливостей для особистісного розвитку.

Управлінське консультування можна розглядати також як метод, що забезпечує привнесення в організацію практичних порад і реальної допомоги. Крім того, це також метод, що дозволяє удосконалювати знання та досвід працівників організації та формувати ключові фактори успіху на конкурентному ринку.

Консалтинг - це, звичайно ж, і наука, оскільки є дуже складним комплексом людських знань, пов'язаних з науковим пошуком, проведенням досліджень, експериментів з метою розширення наявних і отримання нових знань, перевірки наукових гіпотез, встановлення закономірностей у важливій сфері людської діяльності, наукових узагальнень, наукового обґрунтування проектів. Консалтинг спирається на наукову організацію праці, системний аналіз, науково обґрунтовані методи прийняття рішень.

У той же час консалтинг - це мистецтво. Як відомо, комерційне мистецтво являє собою сукупність знань, прийомів і методів, що дозволяють учаснику ринку вести свої справи ефективно. Безумовно, що люди, що займаються консалтингом, повинні в повній мірі володіти всім цим арсеналом, інакше у них просто не буде постійних клієнтів.

Уявімо різні визначення поняття "консалтинг" (таблиця 1).

Таблиця 1 - Визначення понять управлінського консультування (КК)

Визначення понять управлінського консультування (КК)

У більшості наведених формулювань виділяється професіоналізм консультантів, що можна вважати однією з найважливіших характеристик консалтингової діяльності.

Визначення 1,4 та 8 вказують на незалежність консультантів і груп консультантів, що є дуже важливою їхньою характеристикою.

Ряд визначень - 3, 6 - вказують на те, що консультанти використовують передовий досвід і досягнення науки.

Аналіз представлених формулювань не дає підстав взяти яку-небудь з них за зразок, оскільки кожна з них фіксує лише певну сторону консалтингової діяльності. Тому симбіоз формулювань консалтингової діяльності як специфічної форми діяльності може дати більш повне і більш системне визначення.

Автори даного дослідження після проведеного аналізу існуючих формулювань управлінського консультування та аналізу сьогоднішнього стану ринку консалтингових послуг пропонують наступне визначення консалтингової діяльності.

Менеджмент-консалтинг - це вид інтелектуальної професійної діяльності, в процесі якого кваліфікований консультант на основі досліджень і аналізу організації-клієнта надає об'єктивні, незалежні і науково обґрунтовані рекомендації, спрямовані на вирішення проблем і використання потенціалу організації, що сприяє ефективному управлінню нею.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Освіта як педагогічний процес. Понятійний апарат педагогіки
Понятійний апарат
Особливості формування понятійного апарату
Поняття про мотивації трудової поведінки персоналу та понятійному апараті мотивації
Методологія і методи управлінського консультування
СПЕЦИФІЧНІ ВИДИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
Коучинг як модель управлінського консалтингу
ПІДХОДИ ДО КОНСУЛЬТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ. МЕТОДОЛОГІЯ КОНСАЛТИНГУ
Внутрішній і зовнішній управлінський консалтинг. Їх переваги і недоліки
Особливості психологічного консультування та психологічної корекції з позицій культурно-історичної концепції
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси