Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Аналіз і оцінка ризику виробничої діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЕРЕДМОВА

Сучасне виробництво являє собою складний комплекс правових, організаційних, технічних, технологічних, соціальних проблем. Головною метою будь-якого виробничого процесу є отримання високоякісної, що відповідає сучасним естетичним і екологічним вимогам, продукції. Отримання такої продукції передбачає створення на виробництві таких умов праці, які мінімізували б зниження працездатності людини в процесі праці, підвищували ефективність праці, приводили до зниження травматизму, виробничо обумовленої і професійної захворюваності.

Якщо розглядати сучасне виробництво як систему "людина - виробниче середовище", то створення сприятливих умов праці передбачає зниження помилок у дії людини за рахунок підвищення його освіти в галузі безпеки праці, створення сприятливого режиму праці і відпочинку, систематичного контролю за станом фізичного і психічного здоров'я, вирішення низки соціальних проблем на виробництві і в побуті. Безпека виробничого середовища визначається безпекою предметів праці, засобів праці, тобто надійністю роботи машин і механізмів, і продуктів праці, комфортністю мікрокліматичних умов праці, психологічної сумісності людей у колективі.

Створення сприятливих умов праці вимагає від керівників виробництва вміння керувати охороною праці на виробництві або, як нині прийнято говорити, керувати виробничим ризиком. У цьому випадку говорять про управління професійним ризиком, управління безпекою професійної діяльності. Для ефективного управління безпекою різних видів професійної діяльності необхідно мати достатньо розвинену систему методів аналізу та оцінки супроводжують даний вид діяльності небезпек - виробничих небезпек. Ці методи ґрунтуються на використанні кількісних показників ризику. Показники ризику для підприємства повинні забезпечити порівнянність безпеки різних видів виробничої діяльності, а також безпеку різних категорій працюючих (професій). Ступінь небезпеки професійної діяльності кількісно можна характеризувати ризиком. Але доцільно, однак, відзначити, що безпека і ризик мають різні смислові значення: безпека - стан захищеності, ризик - міра небезпеки, тобто при оцінці безпеки виробництва чим вище значення ризику, тим менше його безпеку.

Функція оцінки виробничого ризику і виробничої небезпеки на сучасному підприємстві покладена на спеціалістів відділу охорони праці підприємства. Керуючись національним законодавством в області охорони праці, ці фахівці повинні систематично вивчати робочі місця на підприємстві, проводити їх атестацію, аналізувати умови праці, розробляти економічно обґрунтовані заходи щодо підвищення якості умов праці, зниження травматизму і захворюваності, активно брати участь у перспективному плануванні заходів і коштів на вдосконалення умов праці працюючих на виробництві. Це складна багатофакторна робота, що вимагає постійного підвищення кваліфікації спеціалістів відділів охорони праці в області управління виробничим ризиком.

В даний час вищими навчальними закладами Росії здійснюється підготовка дипломованих фахівців за спеціальностями 280101 "Безпека життєдіяльності в техносфери" і 280105 "Безпека технологічних процесів і виробництв", виробнича діяльність яких може здійснюватися у відділах охорони праці підприємств. Істотне місце в їх підготовці приділено питанням безпеки виробництва, управління охороною праці на виробництві (управління виробничим ризиком).

Даний навчальний посібник, ґрунтуючись на новітніх нормативних матеріалах російського законодавства у галузі охорони праці, дає можливість студентам, що спеціалізуються в області безпеки праці, і фахівцям відділів охорони праці підприємств економіки країни вивчити сучасні підходи до управління охороною праці (управління виробничим ризиком). З цією метою у навчальному посібнику розглядаються небезпеки виробничого середовища, дається розгорнуте поняття виробничих небезпек, прийнята в країні їх класифікація, приділяється спеціальна увага класифікації умов трудової діяльності як потенційної небезпеки фізичної і розумової праці людини на виробництві. У навчальному посібнику викладено теоретичні основи управління виробничим ризиком, математичний апарат аналізу ризику, заснований на теорії ймовірностей. Відзначена роль фахівців з безпеки праці у вирішенні завдань скорочення виробничого травматизму і професійних захворювань. Даються психологічні методи оцінки і зниження виробничого ризику. Особлива увага в посібнику приділяється питанням оцінки та відшкодування шкоди, що завдається людині і виробництва аваріями, нещасними випадками та професійними захворюваннями, розглядається система обов'язкового соціального страхування на виробництві як міра відшкодування нанесеного працівникові та його родині шкоди. Сучасна державна політика в галузі охорони праці у посібнику реалізована як система управління виробничим ризиком - прогнозування, попередження і ліквідація наслідків дії небезпек на виробництві.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом вищої професійної освіти 656500 "Безпека життєдіяльності", студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну "Безпека життєдіяльності" та практичних працівників в галузі охорони праці.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси