Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Метод XYZ-аналізу

Аналіз ресурсів за методом ABC може виявитися достатнім для здійснення ефективного логістичного менеджменту у тому випадку, якщо характер надходження або споживання ресурсів детермінований або може бути визнаний таким без спотворення реальної ситуації. Якщо ж попит на ресурс стохастичен (описується ймовірнісними характеристиками), то методу ABC явно недостатньо. В цьому випадку потрібно класифікація ресурсів, виходячи з характеру їх затребуваності, тобто частоти попиту. У цьому випадку застосовується метод XYZ-аналізу, який дозволяє провести класифікацію тих же ресурсів фірми в залежності від характеру їх споживання і точності прогнозування змін у їхній потребі.

Класифікація видів продукції за характером споживання відображає ступінь нерівномірності їх виходу зі складу. Дана класифікація здійснюється шляхом ранжування номенклатурних позицій матеріальних ресурсів на підставі коефіцієнта варіації. Коефіцієнт варіації визначається як відношення середнього квадратичного відхилення (стандартне відхилення) до середнього арифметичного значення розглянутої величини, для чого можна використовувати формули:

де Bj - поточне споживання товарно-матеріальних ресурсів (продаж продукції) в i-м періоді спостереження; У - середнє арифметичне значення споживання TMP (реалізації продукції) за період; i = 1,2,п - сукупність періодів.

Нижче наводиться приклад визначення коефіцієнта варіації для деякої виду продукції (табл. 9.12).

Таблиця 9.12. Визначення коефіцієнта варіації для k-го виду продукції

Визначення коефіцієнта варіації для k-го виду продукції

Період спостереження обмежується 12 часовими відрізками, що відображає місячний обсяг її продажу протягом календарного року.

Середній обсяг споживання становитиме:

Середнє квадратичне відхилення споживання

Коефіцієнт варіації

Визначивши таким чином коефіцієнти варіації для всіх ресурсів, проаналізованих раніше за методом ABC, будуємо результуючу криву (рис. 9.10), відкладаючи по осі абсцис індекси номерів позицій номенклатури готової продукції, а по осі ординат - відповідні коефіцієнти варіації.

Графічна інтерпретація результатів XYZ-аналізу

Рис. 9.10. Графічна інтерпретація результатів XYZ-аналізу

Якщо дотримуватися зустрічаються в спеціальній літературі класифікаційних критеріїв, то підрозділ ресурсів на класифікаційні групи "X", "У" і "2" може бути здійснене так, як вказано в табл. 9.13.

Таблиця 9.13. Класифікація продуктових позицій за характером споживання

Класифікаційна категорія

Коефіцієнт варіації, %

Характеристика продукції

X

0 2.1

Продукція характеризується стабільною величиною споживання, можливість досить точного прогнозу

Y

25-80

Продукція характеризується відомими коливаннями споживання, середніми можливостями прогнозування

Z

>80

Споживання продукції нерегулярно, прогнозування важко

Проте віднесення ресурсів до категорій "X", "У" або "X" повинно здійснюватися виходячи з конкретних умов побудови логістичної ланцюга і специфіки здійснення бізнес-процесів фірми.

Так само як і у випадку АВС-аналізу, часткові границі кожної категорії номенклатури споживаних (реалізуються) матеріальних ресурсів носять "плаваючий" характер, тобто індивідуальні для кожного конкретного підприємства (фірми). При цьому слід мати на увазі, що при використанні ХУ2-аналізу на значення цих меж буде впливати і тривалість періоду споживання (продаж), обрана в якості тимчасової одиниці (квартал, місяць, декада, тиждень, доба, робоча зміна). Загальне правило буде наступним: чим коротше період споживання, тим вище значення коефіцієнтів варіації по кожній категорії номенклатури (асортименту) товарно-матеріальних ресурсів.

Якщо здійснити декомпозицію процесу закупівлі матеріальних ресурсів до закінчених етапів (тобто функцію логістики декомпозировать на логістичні операції) і відобразити важливість окремих етапів процесу для кожної з можливих ситуацій закупівлі товарних ресурсів у ринковому середовищі, алгоритм організації процесу закупівлі може бути представлений у вигляді табл. 9.14.

Таблиця 9.14 Організація процесу закупівлі ресурсів

Етапи процесу закупівлі

Вид закупівлі

Повторюється без змін

Повторювана із змінами

Нова

Формування потреби в ресурсах

+

Визначення структури та характеристик ресурсів

+

Пошук і аналіз постачальників

+

+

Аналіз пропозиції постачальників

+

+

Опенька і вибір постачальників

+

+

Рішення про обсяги та умови закупівлі

+

+

+

Формування замовлень та оформлення контрактів

+

+

+

Низький рівень коефіцієнта варіації попиту на ресурси, віднесені до категорії "X", може бути демпфирован за рахунок внутрішніх ресурсів логістичного ланцюга, що працює в режимі закупівлі, повторюється без змін. У відносно простій ситуації звичайної покупки найбільш значущою є оцінка відповідних рішень і результатів закупівлі. У цій ситуації особливо важлива оцінка традиційних постачальників матеріальних ресурсів.

Середній рівень коефіцієнта варіації, характерний для ресурсів групи "В", вимагає переходу до наступного виду закупівель - повторюваних із змінами. У ситуації модифікованої покупки істотно зростає значення етапів порівняльного аналізу та оцінки постачальників і їх пропозицій. Можливі зміни можуть стосуватися як ресурсів, так і умов взаємовідносин з постачальниками з приводу їх придбання. Для цієї ситуації характерний конкурентний вибір між традиційними та потенційними постачальниками. Результатом діяльності в даному випадку може стати зміна постачальника або навіть трансформація цієї ситуації в нову покупку.

При високому рівні коефіцієнта варіації ресурсів групи "Z" може виявитися, що стохастичность попиту на ресурси не може бути усунена в рамках існуючих господарських зв'язків. В цьому випадку, в ситуації нової покупки істотну роль грають всі стадії, починаючи з найпершої. Ефективність кожної наступної стадії визначається загальним результатом усіх попередніх. У цій ситуації максимально велика роль кожної з функціональних служб загальної організації діяльності по закупівлі ресурсів підприємства. Ця ситуація сприятлива для розширення складу постачальників і коригування бізнес-стратегії фірми, але вона вимагає чіткої взаємодії логістичного менеджменту з іншими видами функціонального менеджменту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз беззбитковості діяльності організації
Методи інтелектуального аналізу даних
Методи прийняття управлінських рішень на основі детермінованого факторного аналізу
Характеристика методів стохастичного факторного аналізу
Деякі методи додаткового аналізу даних
Характеристика деяких методів економічного аналізу, які використовуються при вивченні діяльності соціальних закладів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси