Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості маркетингу послуг

Маркетинг в оптовій торгівлі

Оптова торгівля являє собою форму економічних відносин між підприємствами сфери виробництва і роздрібної торгівлі, при якій господарські зв'язки формуються сторонами самостійно.

Оптова торгівля впливає на систему економічних зв'язків між регіонами і галузями, визначає шляху переміщення товарів у країні і за її межами, при цьому удосконалюється територіальний поділ праці, досягається пропорційність у розвитку як регіонів, так і галузей промисловості.

Цей вид торгівлі виконує роль активного провідника товарів вітчизняного виробництва і досить великої маси імпортних товарів на внутрішній ринок, змушує вітчизняних виробників піднімати якість своїх товарів для завоювання міцного місця як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках збуту.

Оптова торгівля охоплює по суті всю сукупність товарних ресурсів, що є як засобами виробництва, так і предметами споживання. Як правило, при оптовій торгівлі товар закуповується великими партіями. Такі закупівлі здійснюють посередницькі організації з метою наступного перепродажу іншим оптовим організаціям і підприємствам роздрібної торгівлі.

Основними принципами розвитку оптової торгівлі є:

• досягнення збалансованості товарної маси і грошових засобів, виражають платоспроможний попит покупців;

• створення необхідних елементів інфраструктури ринку, що дозволяють вільно вибирати партнерів;

• формування ефективних комерційних зв'язків для успішної реалізації торговельної угоди;

• формування системи фінансово-цінових регуляторів, що включає елементи матеріального стимулювання і відповідальності, з метою задоволення потреб покупців і одержання максимального доходу.

Оптова торгівля сприяє скороченню зайвих запасів продукції на всіх рівнях сфери товарного обігу і усуненню товарного дефіциту, бере участь у формуванні регіональних і галузевих товарних ринків.

Через оптову торгівлю посилюється вплив споживача на виробника, з'являються реальні можливості регулювання попиту і пропозиції. У свою чергу, виробник сам підбирає споживача, а значить, сам повинен визначати асортимент і обсяги виробленої для ринку продукції виходячи з кон'юнктури.

Для раціонального розподілу продукції оптова торгівля повинна володіти методами і прийомами сучасного маркетингу, які дозволять отримувати інформацію про справжній стан і перспективні зміни ситуацій на регіональних і галузевих ринках.

Метою маркетингу в оптовій торгівлі є формування міцних довготривалих відносин із споживачами з урахуванням якісного, своєчасного та сервісного задоволення їх запитів.

До основним маркетинговим завданням підприємств оптової торгівлі належать:

• розробка маркетингових стратегій для вибору цільового ринку. Оптові торговці повинні визначити, з яким ринком вони будуть працювати в першу чергу. Основною функцією маркетингу в реалізації цього завдання є регулювання попиту, збільшення ринкової частки, формування вигідною дистрибуції, створення конкурентних переваг;

• проведення маркетингових досліджень з метою розширення асортименту. Це одна з ключових маркетингових завдань підприємства, так як оптовик зобов'язаний мати максимальний асортимент товару в достатній кількості з урахуванням запитів цільових аудиторій покупців. Для реалізації цієї задачі функція маркетингу полягає в дотриманні режиму економії, оскільки кожна асортиментна позиція вимагає певних витрат на зберігання;

• організація оптових закупівель. Для реалізації цієї задачі функцією маркетингу є вибір вигідного постачальника, обґрунтування потреби, забезпечення ритмічної роботи виробничого циклу;

• маркетинг-логістика. Це завдання передбачає успішне просування товару в результаті ефективного управління матеріальними потоками. Для цього необхідно розробляти спільну стратегію просування, включаючи концепцію партнерства, рекламу своєї діяльності, відносини з громадськістю;

• маркетинг збуту. Це найважливіша маркетингова завдання, націлена на поступальний розвиток компанії в результаті отримання запланованого доходу. При цьому необхідно продумати стратегію дистрибьюции, систему стимулювання збуту і надійну інфраструктуру;

• організація мерчандайзингу як резерву ефективного збуту. Для вирішення цієї задачі необхідно забезпечити підготовку мерчандайзерів як основних провідників впливу на кінцевого покупця на основі ефективної викладки товарів і використання передових технологій торгівлі.

Основними клієнтами оптового ринку є товаровиробники, посередники та споживачі продукції. Всі вони повинні бути рівноправними партнерами при формуванні комерційних зв'язків, регулювання обсягів накопичення і переміщення продукції в відповідності з діючими правилами.

За ступенем важливості і силі впливу на формування регіонального ринку товарів можна виділити кілька груп факторів, що складають у сукупності цілісну систему:

• загальноекономічні та нормативно-правові, надають визначальний вплив на економіку і соціальне життя регіонів;

• общерегиональные, що роблять вплив на економіку, рівень і якість життя населення в конкретному регіоні;

• структурні, які характеризують структуру управління господарством регіону;

• специфічні, що визначають розвиток торгівлі в регіоні, а також інші, що впливають на особливості попиту населення на товари і послуги.

Рівень розвитку торгівлі насамперед показує здатність суспільства вирішувати найважливіші соціально-економічні проблеми. Торгівля в умовах ринкових відносин перетворюється в складну динамічну систему, що функціонує в рамках швидко мінливої соціально-економічної ринкового середовища.

Основними напрямками діяльності оптової торгівлі є:

• збір і створення банку даних кон'юнктурного дослідження ринку товарів і послуг;

• прогнозування стану попиту і пропозиції на продукцію виробничо-технічного призначення і товари народного споживання;

• розміщення виробництва товарів у чіткій відповідності з діючими запитами споживачів щодо асортименту, кількості та якості;

• своєчасне, ритмічне і якісне забезпечення споживачів у відповідності з отриманими замовленнями, договорами і контрактами;

• формування товарних запасів та організація складського зберігання для оперативного маневрування і покриття поточних потреб замовників;

• впровадження прогресивних форм і методів оптової торгівлі з використанням сучасних вантажно-розвантажувальних засобів та мобільного транспорту;

• широке використання економічних методів регулювання та стимулювання всіх учасників процесу оптової торгівлі;

• отримання сукупної економії за рахунок зниження рівня витрат обігу на всіх етапах реалізації процесу оптової торгівлі.

Основними функціями учасників оптової торгівлі в ході реалізації цих напрямів є:

• визначення виникаючих потреб, рівня попиту і формування портфеля замовлень;

• організація та здійснення комплексу рекламних, консультаційних, логістичних, сервісних та аутсорсингових послуг;

• здійснення вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування товарів, їх доставка, налагодження та сервісне обслуговування;

• розробка і впровадження системи заходів, спрямованих на найбільш якісне і економне обслуговування споживачів на кожному етапі процесу оптової торгівлі.

Вибір форми оптової торгівлі залежить від конкретного товару, інфраструктурної забезпеченості та рівня попиту на ринку. Існують дві основні форми оптової торгівлі: транзитна і складська.

При транзитній формі товари доставляються безпосередньо (великими оптовими партіями) від виробника до кінцевого споживача, минаючи склад оптовика-посередника. Перевагою цієї форми є прискорення обороту, зниження логістичних витрат, підвищення схоронності товару. Транзитна форма характерна для тривалих комерційних зв'язків, коли договори поставки щорічно пролонгуються, оперативно узгоджуються асортимент і кількість продукції, що поставляється.

При складській формі партія товару від виробника надходить на склад оптової компанії, а потім розподіляється по різних збутових каналах до роздрібної торгівлі. Незважаючи на збільшені логістичні витрати, в цьому випадку задоволення сервісних потреб здійснюється на більш високому якісному рівні. Покращується також ритмічність постачання магазинів і їх товарний асортимент.

При складській формі торгівлі використовуються такі методи оптового продажу товарів зі складу:

• відбір партії товарів покупцями;

• добірка товарів відповідно до замовлень, оформлених письмово, по електронній пошті, телефону, телефаксу і т. д. з боку споживачів;

• використання при формуванні портфеля замовлень численних торгових агентів або залучених комівояжерів;

• посылочная форма торгівлі і торгівля через автосклады.

Вибір виду торгівлі для оптовика визначається з урахуванням бажання і розміру (потужності) роздрібного підприємства.

Основними організаційними формами оптової торгівлі є оптово-посередницькі структури, оптовий ринок, оптові торгові центри, оптові склади, магазини, торгові доми, дилерські та дистриб'юторські фірми.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
Маркетинг сфери послуг аутсорсингу
Основні концепції маркетингу та їх особливості
Маркетинг послуг
Особливості оцінки якості послуг
Маркетинг торгівлі
Організатори оптової та роздрібної торгівлі
Особливості маркетингу в роздрібній торгівлі
Маркетинг в роздрібній торгівлі
Роздрібна торгівля - активний елемент маркетингу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси