Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Взаємодія попиту і пропозиції на ринку. Ринкова рівновага

Пропозиція і попит взаємопов'язані, вони працюють разом і одночасно, подібно до двох лез ножиць (знамениті "ножиці" Маршалла). Їх взаємодія (перетин) встановлює рівноважну ціну товару і обсяг його реалізації. В результаті досягається ринкова рівновага, що означає, що всі ринкові фактори збалансовані.

Покупці і продавці використовують ціни як сигнали, які пов'язують їх бажання, а потім відбувається обмін грошей на споживчі товари або фактори виробництва. Покупці визначають ціни попиту (або, інакше, той максимум ціпи, який вони бажають платити), а ціни пропозиції встановлюють продавці (або той мінімум, за який вони готові продати одиницю своєї продукції). При цьому обсяг продажів буде дорівнює обсягу попиту. Цей стан отримав назву ринкової рівноваги, яке наочно представляється трьома способами: аналітичним, табличним та графічним.

Алгебраїчний приклад ілюструє, як встановлюється рівноважна ціна. Припустимо, що попит і пропозиція задані наступними рівняннями:

попит Qd = Dp = 80 - 4р;

пропозицію Qs = Sp = -10 + 6p.

Рівноважна ціна встановлюється у точці, в якій обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції: Dр = Sp, звідси рівність попиту і пропозиції можна записати як 80 - 4р = -10 + 6р.

Вирішуючи рівняння щодо ціни рівноваги, одержимо р = 9.

Знаючи рівноважну ціну, можна знайти рівноважний обсяг попиту та пропозиції Q = Dp = Sp = 44.

Шляхом простого розрахунку можна переконатися, що ніякого рівноважного обсягу (Q) існувати не буде, якщо ціна не буде дорівнює 9

Ціна.

руб.

Обсяг попиту книг, млн екз./рік

Обсяг пропозиції книг, млн екз./рік

Співвідношення попиту і пропозиції

1

2

3

4

70

100

500

D < S

60

200

400

D < S

50

300

300

D = S

40

400

200

D > S

30

500

100

D > S

З даних табл. 5.4 видно, що тільки при ціні 50 руб. попит і пропозиція збігаються, отже, книжковий ринок знаходиться в стані рівноваги.

Графік на рис. 5.6 ілюструє становлення на конкурентному ринку рівноважної ціни (50 руб.) і рівноважного обсягу реалізації товару - 300 шт. (в точці Е перетинаються криві попиту і пропозиції). В зоні, де ціни вище рівноважних (60 руб.), утворюється надлишок товарів, що поступово знижує ціни. В зоні, де ціна нижче рівноважної (40 руб.), утворюється дефіцит, який працює на підвищення цін. У точці рівноважної ціни Є всі, хто бажає купувати, можуть знайти всіх тих, хто бажає продавати свої товари.

Рис. 5.6. Рівновага на книжковому ринку

Подібна ситуація реалізується в умовах збігу ціни рівноваги з ринковою ціною. Однак їх слід розрізняти. Ринкова ціна (її часто називають дійсною - реальною ціною) - це ціна, яка діє в будь-який момент часу. Ціна рівноваги не змінюється, поки не зміниться співвідношення між попитом і пропозицією, а ринкова ціна може варіювати нескінченно. Тому рівноважний стан за своєю природою нестабільно, так як ринкові умови, що визначають його, постійно змінюються, викликаючи коливання попиту і пропозиції (табл. 5.5).

Таблиця 5.5. Динаміка попиту і пропозиції, її вплив на зміни цін та обсягів

Зміни попиту і пропозиції

Зрушення кривих попиту і пропозиції

Вплив зрушень на ціни й обсяг товарів

Попит зростає

Крива попиту зміщується вправо

Ціна ↑, об'єм Т

Попит падає

Крива попиту зміщується вліво

Ціна ↓, об'єм Т

Пропозиція зростає

Крива пропозиції зміщується вправо

Ціна ↓, об'єм Т

Пропозиція падає

Крива пропозиції зміщується вліво

Ціна ↑, об'єм Т

Коли ринкові ціни вище рівноважних, виникає надлишок пропозиції - перевиробництво. Такий ринок називається ринком покупця, оскільки він змушує продавців знижувати ціни. По мірі зниження ціни об'єм попиту збільшується, поки не досягає точки рівноваги Е (див. рис. 5.6). При низьких ринкових цінах виникає надлишок попиту - дефіцит і складається ринок продавців. Виробник легко реалізує свою продукцію, після чого ціни починають зростати, поступово наближаючись до точки рівноваги Е. Саморегуляцію ринку і відновлення рівноваги (на попередньому або новому рівні) у свій час А. Сміт описав як дія "невидимої руки". Саме механізм коливання попиту і пропозиції змушує розвиватися економіку, засновану на ринкових засадах. Як правило, довгострокові надлишки або дефіцити практично без винятку є наслідком державного контролю над цінами.

Завдяки досягненню рівноваги цін і обсягів продукції ринок розподіляє ресурси суспільства між різними варіантами їх використання. Таким чином, за допомогою процесу взаємодії попиту і пропозиції ринок відповідає на питання, як і для кого виробляти потрібні товари і послуги.

Існує два підходи до проблеми економічної рівноваги. Перший підхід розглядає збалансованість кожного окремого ринку (приватне рівновага), другий - рівновагу всієї економічної системи як цілого (загальна рівновага). В даному випадку ми розглядали питання приватного рівноваги.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Попит і пропозиція
Рівновага попиту і пропозиції
Макроекономічна рівновага в моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції. Перехід від короткострокового до довгострокового рівноваги
Графічна інтерпретація взаємодії сукупних попиту і пропозиції.
Рівновага на грошовому ринку
Миттєве, короткострокове і тривале рівновагу. Зміна ціни, обсягу виробництва та еластичності пропозиції в залежності від ринкового періоду
ЗАГАЛЬНА МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА: МОДЕЛЬ СУКУПНОГО ПОПИТУ ТА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Рівновагу попиту і пропозиції. Рівноважна ціна і рівноважний кількість. Фактори, що впливають на стан рівноваги
Рівновага на світовому ринку: попит і пропозиція
Вплив держави на ринкову рівновагу.
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси